Nr. 67-69 11.04.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

282. Decret pentru promulgarea Legii privind cantinele de ajutor social (nr. 1197-III, 31 martie 2003).

283. Lege privind cantinele de ajutor social (nr. 81-XV, 28 februarie 2003).

284. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la transmiterea unor fonduri fixe (nr. 1199-III, 31 martie 2003).

285. Lege cu privire la transmiterea unor fonduri fixe (nr. 117-XV, 14 martie 2003).

286. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 1204-III, 3 aprilie 2003).

287. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 119-XV, 14 martie 2003).

288. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1201-III, 2 aprilie 2003).

289. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 130-XV, 20 martie 2003).

290. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1202-III, 2 aprilie 2003).

291. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan cu privire la promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 131-XV, 20 martie 2003).

292. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 1205-III, 3 aprilie 2003).

293. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (nr. 140-XV, 21 martie 2003).

294. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1200-III, 31 martie 2003).

295. Lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 143-XV, 21 martie 2003).

296. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 (nr. 1203-III, 2 aprilie 2003).

297. Lege pentru completarea articolului 24 din Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 (nr. 147-XV, 27 martie 2003).

298. Hotărîre privind rezultatele controlului executării Legii serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 151-XV, 27 martie 2003).

299. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 153-XV, 28 martie 2003).

300. Hotărîre pentru modificarea componenței nominale a Colegiului Procuraturii (nr. 155-XV, 3 aprilienbsp; 2003).

301. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1004-XV din 19 aprilie 2002 privind aprobarea componenței nominale a Consiliului Creditorilor (nr. 156-XV, 3 aprilienbsp; 2003).

302. Hotărîre privind unele aspecte ale mecanismului de elaborare a proiectului noii Constituții a Republicii Moldova (nr. 160-XV, 4 aprilie 2003).

303. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1198-III, 31 martie 2003).

304. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1206-III, 3 aprilie 2003).

305. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1207-III, 3 aprilie 2003).

306. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1208-III, 3 aprilie 2003).

307. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1209-III, 3 aprilie 2003).

308. Decret privind numirea în funcție a unor judecătorinbsp; (nr. 1218-III, 8 aprilienbsp; 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra respectării Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 7, 18 februarie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

415. Hotărîre cu privire la gestionarea relațiilor moldo-românenbsp; (nr. 1763, 31 decembrie 2002).

416. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul II al anului 2003 (nr. 381, 31 martie 2003).

417. Hotărîre privind situația creată în sectorul agrar al republicii și măsurile necesare pentru efectuarea în termene optime a lucrărilor agricole în primăvara anului 2003 (nr. 390, 31 martie 2003).

418. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și efectivului de personal ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 396, 1 aprilie 2003).

419. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 397, 3 aprilie 2003).

420. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 398, 3 aprilie 2003).

421. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 399, 3 aprilie 2003).

422. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal al Republicii Moldova (nr. 400, 3 aprilie 2003).

423. Hotărîre despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova (nr. 401, 3 aprilie 2003).

424. Hotărîre despre totalurile Concursului Republican Cea mai verde, mai salubră și amenajată localitate (nr. 402, 3 aprilie 2003).

425. Hotărîre cu privire la transmiterea unor clădiri (nr. 403, 3 aprilie 2003).

426. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 608 din 15 mai 2002 (nr. 404, 3 aprilie 2003).

427. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal (nr. 405, 3 aprilie 2003).

428. Hotărîre despre aprobarea Planului de măsuri privind revizuirea și modificarea legislației în vigoare pentru armonizarea ei cu prevederile Cartei Sociale Europene revizuite (nr. 406, 3 aprilie 2003).

429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei (nr. 407, 3 aprilie 2003).

430. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 408, 3 aprilie 2003).

431. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 108 din 7 februarie 2003 (nr. 412, 7 aprilie 2003).

432. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 121 din Codul familiei (nr. 413, 7 aprilie 2003).

433. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și compeltarea anexei la Legea privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior
(nr. 414, 7 aprilie 2003).

434. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni (nr. 416, 8 aprilie 2003).

435. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldovanbsp; (nr. 417, 8 aprilie 2003).

436. Hotărîre privind prelungirea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale (nr. 418, 8 aprilie 2003).

437. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței Colegiului Ministerului Justiției (nr. 419, 8 aprilie 2003).

438. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 616 din 11 iulie 2001 (nr. 426, 10 aprilie 2003).

439. Dispoziție (nr. 33-d, 2 aprilie 2003).

440. Dispoziție (nr. 34-d, 7 aprilie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

86. Comunicat (nr. 07/3-79, 2 aprilie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

87. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 7/2, 13 martie 2003).

88. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de inventariere a patrimoniului și planului de lichidare a FINNCAIS-F SA în proces de lichidare (nr. 8/4, 27 martie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

89. Hotărîre privind modificarea normei rezervelor obligatorii de la mijloacele atrase de către bănci (nr. 82, 9 aprilie 2003).

90. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la poziția valutară deschisă a băncii (nr. 83, 9 aprilie 2003).

91. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei Cu privire la modificarea mecanismului de cumpărare a valutei străine de către agenții economici rezidenți (nr. 85, 9 aprilie 2003).

92. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 86, 9 aprilie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte