Nr. 73-75 18.04.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

325. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1219-III, 10 aprilie 2003).

326. Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1595-XV, 26 decembrie 2002).

327. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Procuratură (nr. 1220-III, 11 aprilie 2003).

328. Lege cu privire la Procuratură (nr. 118-XV, 14 martie 2003).

329. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1224-III, 14 aprilie 2003).

330. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 158-XV, 3 aprilie 2003).

331. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor din fondul de subvenționare și stimulare a creditării agenților economici producători de producție agricolă de către băncile comerciale, asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor și Corporația de Finanțare Rurală (nr. 150-XV, 27 martie 2003).

332. Hotărîre pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora (nr. 161-XV, 4 aprilie 2003).

333. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea cu privire la tariful vamal (nr. 162-XV, 4 aprilie 2003).

334. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 168-XV, 10 aprilie 2003).

335. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 169-XV, 10 aprilie 2003).

336. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 170-XV, 10 aprilie 2003).

337. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a proceselor penale aferente acestora și a persoanelor ce le-au comis (nr. 174-XV, 10 aprilie 2003).

338. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1221-III,
11 aprilie 2003).

339. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1222-III,
11 aprilie 2003).

340. Decret privind numirea domnului Aurel COLENCO în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Economice de Circumscripție Chișinău (nr. 1223-III, 14 aprilie 2003).

341. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Maria DOBRIN (nr. 1225-III, 14 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

448. Hotărîre privind aprobarea Programului Național Social Alocații și credite pentru locuință pe anii 2003-2008 (nr. 422, 8 aprilie 2003).nbsp;

449. Hotărîre privind decernarea titlului Cel mai bun contribuabil al anului 2002 (nr. 423, 9 aprilie 2003).

450. Hotărîre privind modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 424, 9 aprilie 2003).

451. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 425, 9 aprilie 2003).

452. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 616 din 11 iulie 2001 (nr. 426, 10 aprilie 2003).

453. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și schimbul unor terenuri (nr. 427, 10 aprilie 2003).

454. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 429, 14 aprilie 2003).

455. Hotărîre cu privire la edificarea în or. Cantemir a unui monument al ostașilor căzuți în anul 1992 (nr. 430, 14 aprilie 2003).

456. Hotărîre cu privire la instituirea grupului de negocieri pentru obținerea unui credit din partea Băncii Mondiale (nr. 431, 14 aprilie 2003).

457. Hotărîre cu privire la Comisia guvernamentală pentru dezvoltarea complexului energetic al Republicii Moldova (nr. 432, 14 aprilie 2003).

458. Hotărîre cu privire la finalizarea implementării Proiectului de Dezvoltare a Sectorului Privat (DSP I) (nr. 439, 15 aprilie 2003).

459. Hotărîre cu privire la stabilirea zilei de 2 mai 2003 ca zi de odihnă (nr. 441, 16 aprilie 2003).

460. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GUMENОI Nicolae (nr. 442, 16 aprilie 2003).

461. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui COȘLEȚ Petru (nr. 443, 16 aprilie 2003).

462. Dispoziție (nr. 38-d, 10 aprilie 2003).

463. Dispoziție (nr. 41-d, 14 aprilie 2003).

464. Dispoziție (nr. 43-d, 16 aprilie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Avize ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte