Nr. 76-22 22.04.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

342. Legea Republicii Moldova privind piața produselor petroliere (nr.461-XV, 30 iulie 2001).

343. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 1226-III, 16 aprilie 2003).

344. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Albania pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 157-XV, 3 aprilie 2003).

345. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 (nr. 1227-III, 16 aprilie 2003).

346. Lege pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 (nr. 164-XV, 4 aprilie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

12. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare la Ministerul Afacerilor Externe pe anii 2000-2001 (cu modificările efectuate în baza Hotărîrii Curții de Conturi nr. 13 din 10.04.2003) (nr. 92, 10 octombrie 2002).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

465. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 1759 din 31 decembrie 2002 (nr. 428, 14 aprilie 2003).

466. Hotărîre despre proiectul Acordului interministerial privind colaborarea comercial-economică și tehnico-științifică (nr. 433, 14 aprilie 2003).

467. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Pentru aprobarea Concepției privind orientarea, pregătirea și instruirea profesională a resurselor umane (nr. 434, 14 aprilie 2003).

468. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 435, 14 aprilie 2003).

469. Hotărîre cu privire la transmiterea pachetului de acțiuni ce aparțin statului al S.A. Acva-Gaz din mun. Bălți în gestiunea Departamentului Situații Excepționale (nr. 437, 15 aprilie 2003).

470. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Titlului III al Codului fiscal (nr. 438, 15 aprilie 2003).

471. Hotărîre despre activitatea autorităților administrației publice din sectorul și orașul Cantemir privind asigurarea dezvoltării social-economice și intensificarea măsurilor de protecție socială a populației (nr. 440, 16 aprilie 2003).

472. Dispoziție (nr. 40-d, 14 aprilie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

104. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de implementare a noului Plan Național de Numerotare (nr. 04, 11 aprilie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

105. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 17/6 din 28.06.2001 (nr. 6/7, 6 martie 2003).