Nr. 77-79 25.04.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

347. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 1228-III, 18 aprilie 2003).

348. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociațiile de economii și împrumut ale cetățenilor (nr. 1272-XV, 25 iulie 2002).

349. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 1237-III, 21 aprilie 2003).

350. Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 106-XV, 13 martie 2003).

351. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1231-III, 18 aprilie 2003).

352. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 149-XV, 27 martie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

353. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 1529nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1232-III, 18 aprilie 2003).

354. Lege pentru modificarea și completarea articolului 1529nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 163-XV, 4 aprilie 2003).

355. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 1229-III, 18 aprilie 2003).

356. Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție (nr. 165-XV, 4 aprilie 2003).

357. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1238-III, 21 aprilie 2003).

358. Lege pentru completarea articolului 3 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 171-XV, 10 aprilie 2003).

359. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea datoriei Institutului de Stat Proiectări Industrialproiect față de bugetul de stat (nr. 1230-III, 18 aprilie 2003).

360. Lege privind anularea datoriei Institutului de Stat Proiectări Industrialproiect față de bugetul de stat (nr. 172-XV, 10 aprilie 2003).

361. Hotărîre privind aprobarea grupului de persoane care vor activa în Comisia pentru elaborarea proiectului noii Constituții a Republicii Moldova (nr. 180-XV, 17 aprilie 2003).

362. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 16-XV din 29 martie 2001 asupra proiectului Codului de procedură civilă (nr. 181-XV, 17 aprilie 2003).

363. Hotărîre asupra proiectului Codului de procedură civilă (nr. 182-XV, 17 aprilie 2003).

364. Decret privind sărbătorirea Zilei Victoriei și a Comemorării Eroilor Căzuți pentru Independența Patriei (nr. 1233-III, 18 aprilie 2003).

365. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători de la Compania Teleradio-Moldova (nr. 1234-III, 18 aprilie 2003).

366. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unor cadre didactice (nr. 1235-III, 21 aprilie 2003).

367. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Constantin ZGHEREA (nr. 1236-III, 21 aprilie 2003).

368. Decret privind eliberarea domnului Victor DORAȘ din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării sociale (nr. 1239-III, 23 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

473. Hotărîre cu privire la Comisia interguvernamentală moldo-română de colaborare economică, comercială și tehnico-științifică (nr. 436, 15 aprilie 2003).

474. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 444, 16 aprilie 2003).

475. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova la Sfîntul Scaun, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 445, 16 aprilie 2003).

476. Hotărîre privind constituirea Fondului de susținere a exportului (nr. 446, 17 aprilie 2003).

477. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de asigurare a securității ecologice (nr. 447, 17 aprilie 2003).

478. Hotărîre privind transmiterea unităților tehnice și auto de la balanța Ministerului Apărării la balanța Departamentului Situații Excepționale (nr. 448, 17 aprilie 2003).

479. Hotărîre despre modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 449, 17 aprilie 2003).

480. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 450, 17 aprilie 2003).

481. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summit-ul șefilor de state a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (9 aprilie 2003, Belgrad) (nr. 451, 17 aprilie 2003).

482. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe Papuc, ministrul afacerilor interne al Republicii Moldova (nr. 452, 17 aprilie 2003).

483. Hotărîre privind desemnarea reprezentantului Guvernului Republicii Moldova în Grupul Operațional al Grupului Consultativ pentru protecția și realizarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul promovării investițiilor al Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (nr. 453, 17 aprilie 2003).

484. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției interguvernamentale pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 454, 17 aprilie 2003).

485. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 455, 17 aprilie 2003).

486. Hotărîre despre aprobarea Deciziei Consiliului Economic al C.S.I. cu privire la modificările și completările introduse în Lista operațiunilor de producere și tehnologice, după executarea cărora marfa se consideră originară din țara în care ele au avut loc (nr. 457, 17 aprilie 2003).

487. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii (nr. 458, 17 aprilie 2003).

488. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 459, 17 aprilie 2003).

489. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind colaborarea în domeniul transportului naval (nr. 460, 17 aprilie 2003).

490. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turkmenistan, prin cumul, cu reședința la Moscova (nr. 461, 17 aprilie 2003).

491. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 699 din 23 iulie 1999 (nr. 462, 17 aprilie 2003).

492. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 463, 17 aprilie 2003).

493. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la energetică (nr. 464, 17 aprilie 2003).

494. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 671 din 19 iulie 2001 (nr. 465, 17 aprilie 2003).

495. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 466, 17 aprilie 2003).

496. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 982 din 22 iulie 2002 (nr. 467, 17 aprilie 2003).

497. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la optimizarea sistemului instanțelor judecătorești (nr. 468, 17 aprilie 2003).

498. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind plata soldei de cîmp angajaților Serviciului Antigrindină al Republicii Moldova (nr. 469, 17 aprilie 2003).

499. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 470, 17 aprilie 2003).

500. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 666 din 27 mai 2002 (nr. 471, 17 aprilie 2003).

501. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor nr. 121-XV din 3 mai 2001 (nr. 472, 18 aprilie 2003).

502. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea art. 195 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 473, 18 aprilie 2003).

503. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea unor acte legislative (nr. 475, 21 aprilie 2003).

504. Hotărîre cu privire la atribuirea unor terenuri Complexului muzeal Orașul medieval Orhei (nr. 476, 21 aprilie 2003).

505. Hotărîre despre mersul executării unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 477, 21 aprilie 2003).

506. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GRECU Alexandru (nr. 485, 23 aprilie 2003).

507. Dispoziție (nr. 39-d, 14 aprilie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

508. Dispoziție (nr. 42-d, 15 aprilie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

106. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Departamentului Vamal nr. 276-O din 24.10.2002.nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

107. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Concepției reflectării campaniei electorale locale de către instituțiile Audiovizualului din Republica Moldova (nr. 2125, 16 aprilie 2003).

108. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003 (nr. 2126, 16 aprilie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

109. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/1, 17 aprilie 2003).nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte