Nr. 43 23.02.2016


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

167. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea averii şi intereselor personale (nr. 127, 16 februarie 2016)

168. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Centrul Naţional de Integritate (nr. 128, 16 februarie 2016)

169. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 129, 16 februarie 2016)

170. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind transportul interior de mărfuri periculoase (nr. 143, 18 februarie 2016)

171. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 144, 19 februarie 2016)

172. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1259 din 1 noiembrie 2006 (nr. 145, 19 februarie 2016)

173. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 146, 19 februarie 2016)

174. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 147, 19 februarie 2016)

175. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii privind Serviciul Naţional de Informaţii al Republicii Moldova (nr. 148, 19 februarie 2016)

176. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă (nr. 149, 19 februarie 2016)

177. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (nr. 150, 19 februarie 2016)

178. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 151, 19 februarie 2016)

179. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Vergiliu CIOBANAŞ (nr. 152, 19 februarie 2016)

180. Hotărîre cu privire la modificarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 161, 19 februarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

341. Ordin cu privire la includerea unor modificări în Anexa la Ordinul Ministerului Economiei nr.14 din 9 februarie 2015 (nr. 182, 8 decembrie 2015)

342. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 12, 2 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

343. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 13, 9 februarie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

344. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.8/6 din 26.02.2010 (nr. 67/2, 24 decembrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante