Nr. 81-30 30.04.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

378. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1248-III, 25 aprilie 2003).

379. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 83-XV, 28 februarie 2003).

380. Decret privind numirea domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 1246-III, 25 aprilie 2003).

381. Decret privind numirea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova la Sfîntul Scaun (nr. 1247-III, 25 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

521. Hotărîre privind excluderea barierelor la exportul mărfurilor (nr. 478,
22 aprilie 2003).

522. Hotărîre pentru aprobarea Concepției politicii de pregătire a cadrelor științifice și științifico-didactice (nr. 482, 23 aprilie 2003).

523. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Codului transportului feroviarnbsp; (nr. 488, 23 aprilie 2003).

524. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 489, 23 aprilie 2003).

525. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și familiilor lor (nr. 493, 24 aprilie 2003).

526. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la măsurile suplimentare de protecție a invalizilor participanți la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, delegați de întreprinderi și instituții ale Republicii Moldova și a familiilor lor (nr. 494, 24 aprilie 2003).

527. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni prvind pregătirea și sărbătorirea aniversării a 60-a de la eliberarea Moldovei și aniversării a 60-a a victoriei asupra fascismului (nr. 495, 24 aprilie 2003).

528. Hotărîre privind volumele creditelor preferențiale acordate unor categorii de cetățeni (nr. 496, 24 aprilie 2003).

529. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile STURZA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 500, 24 aprilie 2003).

530. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ilie VANCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia, prin cumul, cu reședința la Minsk (nr. 505, 24 aprilie 2003).

531. Hotărîre cu privire la înființarea instituției experimentale Complexul-pilot de Pedagogie Curativă Orfeu (nr. 511, 25 aprilie 2003).

532. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 38-XV din 14 februarie 2003 cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale finanțate din bugetul de stat pe anul 2003 (nr. 514, 25 aprilie 2003).

533. Hotărîre cu privire la transmiterea unei părți a imobilului din str. Meșterul Manole, nr. 12 (nr. 515, 25 aprilie 2003).

534. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui SОRGHII Valeriu (nr. 524, 30 aprilie 2003).

535. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MUNTEANU Valeriu (nr. 525, 30 aprilie 2003).

536. Dispoziție (nr. 46-d, 24 aprilie 2003).

537. Dispoziție (nr. 47-d, 24 aprilie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

112. Ordonanță cu privire la anularea acțiunii Ordonanței CNVM nr. 1/1-O din 14.01.2003 (nr. 10/4-O, 17 aprilie 2003).

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

113. Lista copiilor luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorității (lor) tutelare.

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

114. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în martie 2003.