Nr. 82-83 09.05.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

382. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 1249-III, 29 aprilie 2003).

383. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 178-XV, 17 aprilie 2003).

384. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 1716nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 175-XV, 17 aprilie 2003).

385. Hotărîre privind respingerea unor proiecte de legi pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (nr. 177-XV, 17 aprilie 2003).

386. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului transporturilor auto (nr. 179-XV, 17 aprilie 2003).

387. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 1250-III, 30 aprilie 2003).

388. Decret privind numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Turkmenistan (nr. 1251-III, 30 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

538. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 86 din 4 februarie 2003 (nr. 491, 24 aprilie 2003).

539. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea în domeniul militar (nr. 499, 24 aprilie 2003).

540. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri (nr. 501, 24 aprilie 2003).

541. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul apărării antiaeriene (nr. 504, 24 aprilie 2003).

542. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Federației Ruse cu privire la cooperarea în domeniul securității zborurilor navelor aeriene de același tip (nr. 506, 24 aprilie 2003).

543. Hotărîre cu privire la elaborarea și implementarea sistemului informațional automatizat Asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 507, 25 aprilie 2003).

544. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 508, 25 aprilie 2003).

545. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 779 din 14 iunie 2002 (nr. 509, 25 aprilie 2003).

546. Hotărîre despre Comisia pentru elaborarea Programului privind redresarea situației pe piața valorilor mobiliare (nr. 510, 25 aprilie 2003).

547. Hotărîre privind aprobarea Listei contraindicațiilor medicale pentru persoanele care intenționează să adopte copii (nr. 512, 25 aprilie 2003).

548. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 925 din 4 septembrie 2001 (nr. 513, 25 aprilie 2003).

549. Hotărîre cu privire la Centrul Național de Informații Științifico-Tehnologice (nr. 516, 25 aprilie 2003).

550. Hotărîre cu privire la transmiterea pădurilor din folosința funciară a Ministerului Apărării în folosința funciară a Agenției de Stat pentru Silvicultură Moldsilva (nr. 517, 25 aprilie 2003).

551. Hotărîre despre utilizarea ajutorului financiar acordat de Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 518, 29 aprilie 2003).

552. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova care va participa la Conferința Europeană (Atena, 16-17 aprilie 2003) (nr. 520, 29 aprilie 2003).

553. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 38-XV din 14 februarie 2003 Cu privire la repartizarea volumului investițiilor capitale finanțate din bugetul de stat pe anul 2003 (nr. 521, 29 aprilie 2003).

554. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1327 din 3 decembrie 2001 (nr. 522, 29 aprilie 2003).

555. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 523, 29 aprilie 2003).

556. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 526, 30 aprilie 2003).

557. Hotărîre privind redistribuirea volumelor investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 38-XV din 14 februarie 2003 (nr. 528, 6 mai 2003).

558. Hotărîre privind participarea delegației tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 91-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii (Geneva, Elveția) (nr. 538, 7 mai 2003).

559. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu inaugurarea bisericii Sf.Dumitru din or.Dmitrovsk, regiunea Oriol, Federația Rusă (nr. 540, 7 mai 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

115. Hotărîre cu privire la procedura de atribuire a resurselor de numerotare pentru serviciul cu venit partajat (Premium rate) (nr. 06, 30 aprilie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte