Nr. 84-86 16.05.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

389. Decret pentru promulgarea Legii privind meșteșugurile artistice populare (nr. 1252-III, 30 aprilie 2003).

390. Lege privind meșteșugurile artistice populare (nr. 135-XV, 20 martie 2003).

391. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la veterani (nr. 1255-III, 9 mai 2003).

392. Lege cu privire la veterani (nr. 190-XV, 8 mai 2003).

393. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la optimizarea sistemului instanțelor judecătorești (nr. 183-XV, 24 aprilie 2003).

394. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 184-XV, 24 aprilie 2003).

395. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 185-XV, 24 aprilie 2003).

396. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghi MOLLA (nr. 1253-III, 8 mai 2003).

397. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic (nr. 1254-III, 8 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

560. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 503, 24 aprilie 2003).

561. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 519, 29 aprilie 2003).

562. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 529, 6 mai 2003).

563. Hotărîre cu privire la eliberarea bunurilor materiale din rezerva de stat și acordarea unui ajutor financiar (nr. 530, 6 mai 2003).

564. Hotărîre cu privire la structura și Regulamentul Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova (nr. 531, 6 mai 2003).

565. Hotărîre privind aprobarea Statutului Agenției Informaționale de Stat Moldpres О.S. (nr. 532, 6 mai 2003).

566. Hotărîre cu privire la organizarea unei ședințe și a unei sesiuni plenare (nr. 533, 7 mai 2003).

567. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea art. 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 534, 7 mai 2003).

568. Hotărîre privind aprobarea Modului de calculare și de plată a sumei de compensare a pierderii unei părți din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia (nr. 535, 7 mai 2003).

569. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la colaborarea pentru combaterea traficului ilicit de arme, muniții, substanțe explozibile, stupefiante, substanțe psihotrope și precursori (nr. 536, 7 mai 2003).

570. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la recunoașterea reciprocă a documentelor de trăsură, comerciale și vamale și asigurărilor vamale (nr. 537, 7 mai 2003).

571. Hotărîre cu privire la sărbătorirea jubileului de 300 de ani de la fondarea
or. Sankt Petersburg din Federația Rusă (nr. 539, 7 mai 2003).

572. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus în toamna anului 2002 și sarcinile principale privind încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (alternativ) în primăvara anului 2003 (nr. 541, 7 mai 2003).

573. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1713 din 27 decembrie 2002 (nr. 542, 7 mai 2003).

574. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Belarus privind procedura efectuării lucrărilor în scopul asigurării recunoașterii reciproce a protocoalelor încercărilor tehnice și medicale (de laborator) ale articolelor de uz medical și tehnicii medicale (nr. 545, 8 mai 2003).

575. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BOLUN Petru (nr. 546, 14 mai 2003).

576. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SОRGHII Valeriu (nr. 547, 14 mai 2003).

577. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȚURCAN Ion (nr. 548, 14 mai 2003).

578. Dispoziție (nr. 48-d, 8 mai 2003).

579. Dispoziție (nr. 49-d, 8 mai 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

116. Circulară privind aplicarea TVA și accizelor la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, conform prevederilor art. 104 lit. d) și art. 124 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal (nr. 10/1-2-07/290, 22 aprilie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

117. Hotărîre cu privire la excluderea SA CNC-Activ din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 10/6, 17 aprilie 2003).

118. Hotărîre cu privire la unele măsuri îndreptate spre asigurarea respectării cerințelor legislației la efectuarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale societăților pe acțiuni de tip deschis (nr. 10/7, 17 aprilie 2003).

119. Hotărîre cu privire la înregistrarea dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii suplimentare de acțiuni ale ОM Combinatul de Zahăr din Alexăndreni SA (nr. 11/1, 24 aprilie 2003).

120. Ordonanță cu privire la blocarea pachetelor de acțiuni ce aparțin FINN Asito-Invest-Prim SA în SA Aschim, SA Hazîrlîc, SA Integral și SA Oglindire (nr. 11/3-O, 24 aprilie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

121. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (nr. 65, 27 martie 2003).

122. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite și depozite atrase de băncile comerciale (nr. 103, 8 mai 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte