Nr. 87-90 23.05.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

398. Legea contabilității (nr. 426, 4 aprilie 1995). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

399. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1265-III, 16 mai 2003).

400. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 104-XV, 13 martie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

401. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 1266-III, 16 mai 2003).

402. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (nr. 137-XV, 20 martie 2003).

403. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1256-III, 13 mai 2003).

404. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 173-XV, 10 aprilie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

405. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 154 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1264-III, 16 mai 2003).

406. Lege pentru modificarea articolului 154 din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 176-XV, 17 aprilie 2003).

407. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XVnbsp; din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat și a articolului 4 din Legea nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 privind taxa de stat (nr. 1268-III, 19 mai 2003).

408. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat și a articolului 4 din Legea nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 privind taxa de stat (nr. 201-XV, 15 mai 2003). ............

409. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1269-III, 19 mai 2003).

410. Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 204-XV, 15 mai 2003).

411. Decret privind eliberarea domnului Veaceslav ZAMLINSCHI din funcția de judecător la Judecătoria de sector Soroca (nr. 1257-III, 14 mai 2003).

412. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 1258-III, 14 mai 2003).

413. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Grigore FIODOROV (nr. 1259-III, 15 mai 2003).

414. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lidia LUPU (nr. 1260-III, 15 mai 2003).

415. Decret privind numirea domnului Ilie VANCEA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Estonia, în Republica Lituania și în Republica Letonia (nr. 1261-III, 15 mai 2003).

416. Decret privind eliberarea domnului Alexandru TODIRAȘCU din funcția de judecător la Judecătoria de sector Soroca (nr. 1262-III, 15 mai 2003).

417. Decret privind eliberarea domnului Constantin ROMAN din funcția de judecător la Judecătoria de sector Rîbnița (nr. 1263-III, 15 mai 2003).

418. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare protoiereului Vasile GARBUZ (nr. 1267-III, 16 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

419. Decret privind numirea domnului Iurie BEJENARU în funcția de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, și în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1270-III, 20 mai 2001).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

580. Hotărîre cu privire la aprobarea Măsurilor de combatere a narcomaniei și narcobusinessului în anii 2003-2004 (nr. 411, 7 aprilie 2003).

581. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe DUCA, ministrul ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova (nr. 456, 17 aprilie 2003).

582. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind inspecția școlară de stat (nr. 543, 7 mai 2003). nbsp;

583. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la metodologia calculării plății pentru serviciile notariale (nr. 544, 8 mai 2003).

584. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 549, 15 mai 2003).

585. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice în anul 2003 (nr. 550, 15 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

586. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 551, 15 mai 2003).

587. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 825 din 21 iunie 2002 (nr. 552, 15 mai 2003).

588. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 553, 15 mai 2003).

589. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 554, 15 mai 2003).

590. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1293-XV din 25 iulie 2002 (nr. 555, 15 mai 2003). ...........................

591. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 556, 15 mai 2003).

592. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 557, 15 mai 2003).

593. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la susținerea agriculturii prin cupoane și suspendarea impozitului funciar (nr. 558, 15 mai 2003).

594. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Armenia, prin cumul, cu reședința la Moscova (nr. 560, 15 mai 2003).

595. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe DUCA, ministrul ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova (nr. 561, 15 mai 2003).

596. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul migrațiunii de muncă frontaliere (nr. 562, 15 mai 2003).

597. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Anatol ROTARU, președintele Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (nr. 563, 15 mai 2003).

598. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 3 al Legii cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 (nr. 564, 15 mai 2003).

599. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei (nr. 565, 15 mai 2003).

600. Hotărîre despre aprobarea măsurilor speciale pentru combaterea și profilaxia criminalității în rîndurile minorilor (nr. 566, 15 mai 2003).

601. Hotărîre privind organizarea și asigurarea tehnico-materială a lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova și Ucraina (nr. 567, 15 mai 2003).

602. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietate publică locală (nr. 568, 15 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

603. Hotărîre privind instituirea Comisiei de Stat pentru Оncorporare (nr. 569, 15 mai 2003).

604. Hotărîre cu privire la indexarea pensiilor (nr. 570, 15 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

605. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova privind Raportul asupra executării bugetului de stat pe anul 2002 (nr. 571, 15 mai 2003).

606. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 572, 15 mai 2003).

607. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1286-XV din 25 iulie 2002 cu privire la statutul refugiaților (nr. 573, 15 mai 2003).

608. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere (nr. 574, 15 mai 2003).

609. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 575, 16 mai 2003).

610. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind coordonarea lucrărilor în domeniul licențierii activității de studiu, atestării și acreditării instituțiilor de învățămînt ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 576, 16 mai 2003).

611. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 577, 16 mai 2003).

612. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene în anul 2003 (nr. 578, 16 mai 2003).

613. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului Științifico-Tehnologic din Ucraina (nr. 579, 16 mai 2003).

614. Hotărîre cu privire la înființarea Liceului de Cadeți în cadrul Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 580, 16 mai 2003).

615. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea la sărbătorirea jubileului de 300 ani ai or. Sankt Petersburg, Federația Rusă (30-31 mai 2003) (nr. 586, 20 mai 2003).

616. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului de funcționare a catedrelor militare din cadrul instituțiilor de învățămînt superior universitar de stat (nr. 587, 20 mai 2003).

617. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova care va participa la reuniunea șefilor de state ai țărilor din Europa Centralănbsp; și de Est (Republica Austria, Zalzburg, 22-23 mai 2003) (nr. 596, 20 mai 2003).

618. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui TINTIUC Dumitru (nr. 606, 21 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

619. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui LEVA Simion (nr. 607, 21 mai 2003).

620. Dispoziție (nr. 51-d, 21 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

123. Modificări la Instrucțiunea cu privire la calcularea și achitarea accizelor
nr. 03 din 16 august 2002.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

124. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicații ale Operatorului cu situație dominantă pe piața acestor servicii
S.A. Moldtelecom (nr. 05/2, 29 aprilie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

125. Hotărîre cu privire la rezultatele controalelor tematice ce țin de emitenții valorilor mobiliare SA Cariera Oziornoe, SA Iustar și SA Orion (nr. 10/3, 17 aprilie 2003).

126. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/1, 8 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

127. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Gazvad-MD (nr. 12/2, 8 mai 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

128. Extras din hotărîrea Consiliului de administrație nr. 106 (proces-verbal
nr. 17 din 15 mai 2003) cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în circulație a monedei naționale. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte