Nr. 91-96 30.05.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

420. Lege privind sistemul bugetar și procesul bugetar (nr. 847-XIII, 24 mai 1996).

421. Decret pentru promulgarea Legii privind introducerea în Republica Moldova a unor autovehicule (nr. 1271-III, 20 mai 2003).

422. Lege privind introducerea în Republica Moldova a unor autovehicule
(nr. 193-XV, 8 mai 2003).

423. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei (nr. 1272-III, 20 mai 2003).

424. Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei (nr. 194-XV, 8 mai 2003).

425. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr. 1237-XIII din 9 iulie 1997 (nr. 199-XV, 15 mai 2003).

426. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea organizării și desfășurării în comun a măsurilor de combatere a terorismului pe teritoriul statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 200-XV, 15 mai 2003).

427. Hotărîre cu privire la numirea, din partea Parlamentului, a membrilor în Consiliul de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 202-XV, 15 mai 2003).

428. Decret privind numirea domnului Vladimir ȚURCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Armenia (nr. 1273-III, 26 mai 2003).

429. Decret privind numirea unor membri ai Consiliului de observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1275-III, 26 mai 2003).

430. Decret privind numirea doamnei Oxana DOMENTI în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării sociale (nr. 1277-III, 28 mai 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Decizie pentru respingerea sesizării unui grup de deputați în Parlament
(20 mai 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului mun. Orhei pe anul 2002 (nr. 15, 18 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

621. Hotărîre cu privire la crearea Institutului Național de Informații și Securitate
(nr. 1192, 10 septembrie 2002).

622. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 581, 20 mai 2003).

623. Hotărîre cu privire la retragerea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 582, 20 mai 2003).

624. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de venituri și cheltuieli aferente privatizării și postprivatizării pe anul 2003 (nr. 583, 20 mai 2003).

625. Hotărîre cu privire la transmiterea către Agenția de Stat pentru Rezervele Materiale și Ajutoarele Umanitare a bunurilor materiale declarate fără stăpîn și trecute în posesia statului, stocate la fostele depozite vamale libere (nr. 584, 20 mai 2003).

626. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 585, 20 mai 2003).

627. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal și Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 588, 20 mai 2003).

628. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 238 din 5 martie 2003 (nr. 589, 20 mai 2003).

629. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru abrogarea unor prevederi ale Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 590, 20 mai 2003).

630. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu de funcționare a Comisiei republicane permanente pentru organizarea expertizei, evaluării și comercializării bunurilor sechestrate (nr. 591, 20 mai 2003).

631. Hotărîre privind constituirea grupului de negociere a Acordului de credit încheiat de Guvernul Republicii Moldova cu Banca de Export-Import a Statelor Unite și Deutsche Bank New York (nr. 592, 20 mai 2003).

632. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 593, 20 mai 2003).

633. Hotărîre cu privire la măsurile suplimentare de profilaxie a pneumoniei atipice cu sindrom respirator acut sever (nr. 594, 20 mai 2003).

634. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 360 din 27 martie 2002 (nr. 595, 20 mai 2003).

635. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și personalului scriptic ale Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 597, 20 mai 2003).

636. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și personalului scriptic ale Ambasadei Republicii Moldova în Republica Portugheză (nr. 598, 20 mai 2003).

637. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 599, 20 mai 2003).

638. Hotărîre cu privire la Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2003 a studenților în instituțiile de învățămînt superior de stat din Republica Moldova cu finanțare bugetară (nr. 600, 20 mai 2003).

639. Hotărîre cu privire la acțiunile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a treptelor de școlaritate (nr. 601, 20 mai 2003).

640. Hotărîre despre proiectul de lege privind completarea Legii nr. 1435-XV din 7 noiembrie 2002 pentru compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localități din stînga Nistrului (nr. 602, 20 mai 2003).

641. Hotărîre cu privire la Comisia Națională pentru Securitatea Biologică
(nr. 603, 20 mai 2003).

642. Hotărîre cu privire la clădirea din str. Mihai Eminescu, nr. 28 (nr. 604, 20 mai 2003).

643. Hotărîre cu privire la instituirea Premiului pentru rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare (nr. 608, 21 mai 2003).

644. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului coordonator în problemele perfecționării cadrului normativ pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (nr. 609,
22 mai 2003).

645. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru acceptarea Constituției Organizației Internaționale pentru Migrație (nr. 611, 23 mai 2003).

646. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului material în scopul lichidării consecințelor unui incendiu (nr. 612, 23 mai 2003).

647. Hotărîre cu privire la măsurile de organizare a odihnei de vară și întremării copiilor și adolescenților în anul 2003 (nr. 619, 23 mai 2003).

648. Hotărîre cu privire la crearea Unității de implementare a grantului Băncii Mondiale pentru elaborarea Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (nr. 625, 23 mai 2003).

649. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 632, 26 mai 2003).

650. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea excedentelor anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru procurarea hîrtiilor de valoare de stat (nr. 635, 26 mai 2003).

651. Hotărîre despre instituirea Agenției Naționale Locuință (nr. 639, 27 mai 2003).

652. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei AXENOVA Natalia (nr. 645, 28 mai 2003).

nbsp;653. Dispoziție (nr. 52-d, 21 mai 2003).

654. Dispoziție (nr. 53-d, 21 mai 2003).

655. Dispoziție (nr. 54-d, 21 mai 2003).

656. Dispoziție (nr. 55-d, 21 mai 2003).

657. Dispoziție (nr. 56-d, 23 mai 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

129. Regulamentul privind modul de formare și utilizare a mijloacelor extrabugetare ale Arhivei garanțiilor reale mobiliare a Ministerului Justiției.

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie

a Republicii Moldova

130. Instrucțiune cu privire la perfectarea și eliberarea certificatelor de origine în cadrul Sistemului Generalizat de Preferințe, precum și a licențelor, certificatelor în baza Acordului între Comunitatea Economică Europeană și Republica Moldova privind comerțul cu produse textile din 31 ianuarie 1997.

131. Instrucțiune cu privire la efectuarea expertizei de determinare a țării de origine a mărfurilor, exportate din Republica Moldova în țările ce acordă preferințe în cadrul Sistemului Generalizat de Preferințe.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

132. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - brokeraj, eliberată anterior OAI Manager Capital Grup - Managerul fondului SRL (nr. 12/3, 8 mai 2003).

133. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 13/3, 22 mai 2003).

Acte ale Casei Naționale de Asigurări Sociale

134. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului de eșalonare a datoriilor istorice față de bugetul asigurărilor sociale de stat și modalitatea de anulare a penalităților, conform art. 23 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.

135. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului de aprobare a tarifului redus al contribuțiilor de asigurări sociale la fondul de retribuire a muncii și alte recompense, conform art. 24 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

136. Regulamentul nr. 10018-20 cu privire la organizarea și funcționarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar și punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte