Nr. 99-103 06.06.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

431. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1278-III, 28 mai 2003).

432. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 191-XV, 8 mai 2003).

433. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției cu privire la transportul rutier internațional de pasageri și bagaje (nr. 1276-III, 28 mai 2003).

434. Lege pentru ratificarea Convenției cu privire la transportul rutier internațional de pasageri și bagaje (nr. 192-XV, 8 mai 2003).

435. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1274-III, 26 mai 2003).

436. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 197-XV, 15 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

658. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 613, 23 mai 2003).

659. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 614, 23 mai 2003).

660. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 615, 23 mai 2003).

661. Hotărîre cu privire la redistribuirea volumelor investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2003 (nr. 616, 23 mai 2003).

662. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor în Consiliul de observatori al Companiei Teleradio-Moldova (nr. 617, 23 mai 2003).

663. Hotărîre cu privire la consemnarea a 75 ani de la nașterea scriitorului academician Ion Druță (nr. 618, 23 mai 2003).

664. Hotărîre cu privire la edificarea bustului domnitorului Dimitrie Cantemir în mun. Căușeni (nr. 622, 23 mai 2003).

665. Hotărîre despre aprobarea Planului de admitere la învățămîntul postuniversitar specializat prin masterat a cetățenilor Republicii Moldova pentru anul de studii 2003-2004, cu finanțare de la buget (nr. 623, 23 mai 2003).

666. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 624, 23 mai 2003).

667. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 626, 23 mai 2003).

668. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 759 din 6 august 1999 (nr. 627, 23 mai 2003).

669. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 628, 23 mai 2003).

670. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 629, 23 mai 2003).

671. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Belarus cu privire la stabilirea și desfășurarea cercetărilor comune, transmiterea și utilizarea producției tehnico-științifice (nr. 630, 23 mai 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

137. Regulament cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice din oficiu la solicitarea organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești.nbsp;