Nr. 111-115 12.06.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

450. Decret pentru promulgarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 1294-III, 9 iunie 2003)

451. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 225-XV, 30 mai 2003)

452. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (1295-III, 9 iunie 2003)

453. Lege cu privire la punerea în aplicare a Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (227-XV, 5 iunie 2003)

454. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 207-XV, 29 mai 2003).

455. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 208-XV, 29 mai 2003)

456. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova (nr. 209-XV, 29 mai 2003)

457. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 212-XV, 29 mai 2003)

458. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 213-XV, 29 mai 2003)

459. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 217-XV, 29 mai 2003)

460. Hotărîre asupra proiectului Codului transportului feroviar (nr. 218-XV, 30 mai 2003)

461. Hotărîre asupra proiectelor de Lege pentru completarea Legii cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 220-XV, 30 mai 2003)

462. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 222-XV, 30 mai 2003)

463.Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 223-XV, 30 mai 2003)

464. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului la Convenția dintre Republica Moldova și Republica Cehă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1286-III, 3 iunie 2003)

465. Decret privind eliberarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚĂ, șef al secției convenții internaționale a Ministerului Finanțelor (nr. 1287-III, 3 iunie 2003)

466. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Irlanda privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1288-III, 3 iunie 2003)