Nr. 116-120 13.06.2003

nbsp;

nbsp;

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

467. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 1289-III, 4 iunie 2003).

468. Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 1241-XV din 18 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției internaționale privind suprimarea finanțării terorismului (nr. 196-XV, 15 mai 2003).

469. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1302-III, 11 iunie 2003).

470. Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 211-XV, 29 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

471. Hotărîre asupra proiectului Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 224-XV, 30 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

472. Hotărîre cu privire la numirea unor judecători la Curtea Supremă de Justiție (nr. 226-XV, 5 iunie 2003). nbsp;nbsp;

473. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 230-XV, 5 iunie 2003).

474. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 231-XV, 5 iunie 2003).

475. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 1290-III, 4 iunie 2003).

476. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1298-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

477. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1299-III, 11 iunie 2003).

478. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 1300-III, 11 iunie 2003).

479. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 1301-III, 11 iunie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea
nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 Privind mărcile și denumirile de origine a produselor completată prin Legea nr. 65-XV din 12 aprilie 2001, și a hotărîrilor Guvernului nr. 852 din 16 august 2001 Cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului și nr. 1080 din 8 octombrie 2001 Cu privire la aprobarea Listei mărcilor - proprietate a statului (nr. 10, 29 mai 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județean Orhei pe anul 2002 (nr. 16, 18 aprilie 2003).

17. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județean Ungheni pe anul 2002 (nr. 17, 22 aprilie 2003).

18. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului mun. Bălți pe anul 2002 (nr. 19, 23 aprilie 2003).

19. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului mun. Edineț pe anul 2002 (nr. 21 a, 23 aprilie 2003).

20. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 92 din 10.10.2002 Privind rezultatele reviziei financiare la Ministerul Afacerilor Externe pe perioada anilor 2000-2001 (nr. 36, 3 iunie 2003). ..........................

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

690. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli suplimentare al Comisiei Electorale Centrale (nr. 605, 20 mai 2003).

691. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei guvernamentale pentru proiectarea și construcția Stadionului Central (nr. 652, 2 iunie 2003).

692. Hotărîre despre realizarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind declararea anului 2004 Anul Sănătății (nr. 654, 2 iunie 2003).

693. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Eugen DVORNIC, vicedirector general al Administrației de Stat a Aviației Civile a Republicii Moldova (nr. 656, 2 iunie 2003).

694. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 657, 2 iunie 2003).

695. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 659, 2 iunie 2003).

696. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 660, 2 iunie 2003).

697. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a colegiului Ministerului Finanțelor (nr. 661, 2 iunie 2003).

698. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 662, 2 iunie 2003).

699. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului, structurii și statelor de personal ale Agenției de Stat pentru Rezervele Materiale și Ajutoarele Umanitare pe lîngă Guvernul Republicii Moldova și a Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire și evidență a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 663, 3 iunie 2003).

700. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului financiar (nr. 664, 3 iunie 2003).

701. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Kuweit privind statutul forțelor (nr. 665, 4 iunie 2003).

702. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei al Republicii Moldova (nr. 666, 4 iunie 2003).

703.nbsp; Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Valeriu MIRONESCU, prim-viceministru al agriculturii și industriei alimentare al Republicii Moldova (nr. 667, 4 iunie 2003).

704. Hotărîre cu privire la autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 668, 4 iunie 2003).

705. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament și abrogarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 368 din 27 martie 2003 (nr. 669, 9 iunie 2003).

706. Hotărîre cu privire la vizita oficială a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministru al Republicii Moldova, în Republica Turcia (3-5 iunie 2003) (nr. 672, 9 iunie 2003).

707. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui PROFIR Marin (nr. 673, 9 iunie 2003).

708. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CĂPĂȚINĂ Ion (nr. 674, 9 iunie 2003).

709. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 676, 10 iunie 2003).

710. Hotărîre cu privire la structura și statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), orașelor (municipiilor) (nr. 688, 10 iunie 2003).

711. Hotărîre cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcțiilor, secțiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional (nr. 689, 10 iunie 2003).

712. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BĂLUȚĂ Dumitru (nr. 693, 11 iunie 2003).

713. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei GUZUN Raisa (nr. 694, 11 iunie 2003).

714. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui STRATAN Andrei (nr. 695, 11 iunie 2003).

715. Dispoziție (nr. 57-d, 30 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

716. Dispoziție (nr. 58-d, 3 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

717. Dispoziție (nr. 59-d, 3 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

718. Dispoziție (nr. 60-d, 5 iunie 2003).

719. Dispoziție (nr. 61-d, 9 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

144. Condițiile de plasare, circulație și răscumpărare a obligațiunilor de stat cu dobîndă flotantă (nr. 31, 15 aprilie 2003).nbsp;

145. Condițiile de plasare, circulație și răscumpărare a obligațiunilor de stat cu dobîndă fixă (nr. 31, 15 aprilie 2003).

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

146. Metodica determinării efectului economic sau al unui alt efect pozitiv obținut în urma utilizării propunerilor de raționalizare.

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

147. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității de Limbi Moderne și Business Internațional (nr. 7.1, 27 mai 2003).

148. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Institutului Internațional de Management (nr. 7.2, 27 mai 2003).

Acte ale Departamentului Dezvoltarea Turismului

149. Ordin cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a brevetelor de turism (nr. 156, 5 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

150. Hotărîre cu privire la înregistrării în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/1, 22 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

151. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Vatraamp;Co (nr. 13/2, 22 mai 2003).

152. Hotărîre cu privire la reluarea valabilității licenței eliberate anterior Organizației de Administrare a Investițiilor Passim-Managerul Fondului SRL cu dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - consulting investițional (nr. 13/4, 22 mai 2003).

153. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de evaluare a valorilor mobiliare și cotelor de participare deținute de FINN Cais-F SA în proces de lichidare (nr. 13/5, 22 mai 2003).

154. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de determinare a cuantumurilor cheltuielilor fondurilor de investiții (nr. 13/6, 22 mai 2003).

155. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului de experți (nr. 13/7, 22 mai 2003).

156. Hotărîre cu privire la aplicarea prevederilor articolului 15 alineatul (3) și articolului 31 alineatul (5) ale Legii nr. 1204-XIII din 05.06.1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 13/8, 22 mai 2003).

157. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulile Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 13/9, 22 mai 2003)..

Acte ale Comisiei interdepartamentale

pentru mașinile de casă și control

158. Decizie (2 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

159. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea acreditivului documentar irevocabil și acoperit pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 122, 29 mai 2003).

160. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind mandatele poștale internaționale (nr. 128, 4 iunie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte