Nr. 44-48 26.02.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

85. Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr.414-XVI, 22 decembrie 2006)

86. Decret privind numirea doamnei Tatiana DIMITRIADI în funcția de președinte al Curții de Apel Cahul (nr. 1948-VII, 22 februarie 2016)

87. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2016 (nr. 1949-VII, 23 februarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

181. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre guvernele statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind schimbul de informații în domeniul luptei cu criminalitatea, întocmit la Astana la 22 mai 2009 (nr. 82, 8 februarie 2016)

182. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” (nr. 142, 18 februarie 2016)

183. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 153, 19 februarie 2016)

184. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind renunţarea benevolă la imunitatea parlamentară (nr. 154, 19 februarie 2016)

185. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Constituţiei Republicii Moldova (nr. 155, 19 februarie 2016)

186. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 156, 19 februarie 2016)

187. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la statutul etnocultural al raionului Taraclia (nr. 157, 19 februarie 2016)

188. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului legii spitalelor (nr. 158, 19 februarie 2016)

189. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (nr. 159, 19 februarie 2016)

190. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la simbolurile publice (nr. 160, 19 februarie 2016)

191. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 162, 19 februarie 2016)

192. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul hotărîrii Parlamentului privind aprobarea Listei funcțiilor din cadrul Centrului Național Anticorupție și a gradelor speciale ce le corespund (nr. 163, 19 februarie 2016)

193. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră (nr. 164, 19 februarie 2016)

194. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului pentru modificarea și completarea Acordului privind recunoaşterea reciprocă a înlesnirilor şi garanţiilor acordate participanţilor şi invalizilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei, participanţilor la acţiunile de luptă pe teritoriile altor state, familiilor militarilor căzuţi în luptă din 15 aprilie 1994 (nr. 165, 19 februarie 2016)

195. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 62 din Legea nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (nr. 166, 19 februarie 2016)

196. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 167, 19 februarie 2016)

197. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 547 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 168, 19 februarie 2016)

198. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 541 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 169, 19 februarie 2016)

199. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea art. 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 170, 19 februarie 2016)

200. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 171, 19 februarie 2016)

201. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 173, 22 februarie 2016)

202. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul Codului audiovizualului al Republicii Moldova (nr. 174, 23 februarie 2016)

203. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 178, 24 februarie 2016)

204. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie HARCENCO (nr. 179, 24 februarie 2016)

205. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Octavian MAHU (nr. 180, 24 februarie 2016)

206. Dispoziţie (nr. 19-d, 22 februarie 2016)

207. Dispoziţie (nr. 20-d, 24 februarie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

345. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii (nr. 22, 15 februarie 2016)

346. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 26, 22 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

347. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarilor publici (nr. 164, 19 februarie 2016)

348. Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a registrului de stat al hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului în cauze îndreptate împotriva Republicii Moldova (nr. 171, 23 februarie 2016)

Acte ale Instituţiei Publice Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

349. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de verificare a respectării caietului de sarcini şi a formularului actului de verificare a respectării caietului de sarcini (nr. 05, 21 decembrie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

350. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016 (nr. 3/12, 11 februarie 2016)

351. Decizie cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2014, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (nr. 3/13, 11 februarie 2016)

352. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 3/14, 11 februarie 2016)

353. Decizie cu privire la examinarea autosesizării preşedintelui CCA D. CIOCAN (nr. 3/15, 11 februarie 2016)

354. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, N. DAMASCHIN (nr. 3/16, 11 februarie 2016)

355. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) (nr. 3/19, 11 februarie 2016)

Acte ale Consiliului Concurenţei

356. Decizie (nr. ASER-37, 16 iunie 2015)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

357. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Cerinţe tehnice. Transportul aerian al bunurilor periculoase” (nr. 06/GEN, 9 februarie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte