Nr. 121-17 17.06.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

480. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 1293-III, 6 iunie 2003).

481. Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 210-XV, 29 mai 2003).

482. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1296-III, 9 iunie 2003).

483. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 219-XV, 30 mai 2003).

484. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1297-III, 9 iunie 2003).

485. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 221-XV, 30 mai 2003).

486. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Valeriu LOGHIN (nr. 1292-III, 6 iunie 2003).

487. Decret privind numirea în funcție a președinților și vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 1303-III, 11 iunie 2003).

488. Decret privind reconfirmarea în calitate de judecător (nr. 1304-III, 11 iunie 2003).

489. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1305-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

490. Decret privind reconfirmarea în calitatea de judecător (nr. 1306-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

491. Decret privind reconfirmarea în calitatea de judecător (nr. 1307-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

492. Decret privind reconfirmarea în calitatea de judecător (nr. 1308-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

493. Decret privind reconfirmarea în calitatea de judecător (nr. 1309-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

494. Decret privind reconfirmarea în calitatea de judecător (nr. 1310-III, 11 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la unele subdiviziuni ale acestuia pe anul 2002 (nr. 14, 17 aprilie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

720. Hotărîre privind măsurile de ameliorare a situației din sfera comerțului intern (nr. 671, 9 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

721. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar la data de 1 ianuarie 2003 (nr. 677, 10 iunie 2003). nbsp;

722. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 678, 10 iunie 2003).

723. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 24 din Titlul II al Codului fiscal (nr. 679, 10 iunie 2003)..

724. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind scutirea agenților economici, angajați în procesul de restructurare, de achitarea unor datorii istorice (nr. 680, 10 iunie 2003).

725. Hotărîre despre modul de edificare a monumentelor (nr. 681, 10 iunie 2003).

726. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la exercitarea profesiunii de medic (nr. 682, 10 iunie 2003).

727. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției penale privind corupția (nr. 683, 10 iunie 2003).

728. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1117 din 22 august 2002 (nr. 684, 10 iunie 2003).

729. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea celui de-al patrulea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internațional (nr. 685, 10 iunie 2003).

730. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Serbiei și Muntenegru privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 686, 10 iunie 2003).

731. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 687, 10 iunie 2003).

732. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la completarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova, Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalității (nr. 691, 10 iunie 2003).

733. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail CIBOTARU, director general interimar al Departamentului Privatizării (nr. 692, 10 iunie 2003).

734. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 14 ianuarie 2003 (nr. 704, 12 iunie 2003).