Nr. 126-131 27.06.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

505. Legea Republicii Moldova privind brevetele de invenție (nr. 461-XIII, 18 mai 1995).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

506. Decret pentru promulgarea Legii privind protecția consumatorilor (nr. 1322-III, 20 iunie 2003). nbsp;nbsp;

507. Lege privind protecția consumatorilor (nr. 105-XV, 13 martie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

508. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea organizării și desfășurării în comun a măsurilor de combatere a terorismului pe teritoriile statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1319-III, 17 iunie 2003).

509. Lege pentru ratificarea Protocolului privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea organizării și desfășurării în comun a măsurilor de combatere a terorismului pe teritoriile statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 228-XV, 5 iunie 2003).

510. Decret pentru promulgarea Legii privind desemnarea organului competent al Republicii Moldova pentru relații oficiale cu Centrul antiteroare al statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 1320-III, 17 iunie 2003).

511. Lege privind desemnarea organului competent al Republicii Moldova pentru relații oficiale cu Centrul antiteroare al statelor membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 229-XV, 5 iunie 2003).

512. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1323-III, 20 iunie 2003).

513. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 233-XV, 5 iunie 2003).

514. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 1321-III, 17 iunie 2003).

515. Lege pentru modificarea și completarea articolului 2 din Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a invalizilor de război, a participanților la cel de-al doilea război mondial și a familiilor lor (nr. 234-XV, 5 iunie 2003).

516. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 1317-III, 16 iunie 2003).

517. Lege pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 236-XV, 5 iunie 2003).

518. Hotărîre cu privire la elaborarea priorităților strategice de dezvoltare a științei în Republica Moldova (nr. 242-XV, 13 iunie 2003).

519. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 245-XV, 19 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

520. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la completarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 252-XV, 19 iunie 2003).

521. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la metodologia calculării plății pentru serviciile notariale (nr. 254-XV, 19 iunie 2003).

522. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție (nr. 255-XV, 20 iunie 2003).

523. Decret privind eliberarea domnului Oleg BOTNARI din funcția de șef al Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1318-III, 17 iunie 2003).

524. Decret privind numirea în funcție a unor judecătorinbsp; (nr. 1324-III, 23 iunie 2003).

525. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 1325-III, 23 iunie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare la Ministerul Justiției pe anul 2002 și la unele instanțe judecătorești pe perioada anilor 2001-2002 (nr. 24, 13 mai 2003).

24. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra formării și executării bugetului unității administrativ-teritoriale a județului Soroca pe anul 2002 (nr. 27, 15 mai 2003).

25. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Departamentul Statistică și Sociologie pe perioada anilor 2001-2002 (nr. 33, 23 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

772. Hotărîre privind aprobarea Graficului de privatizare a patrimoniului statului și a unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2003 (nr. 720, 13 iunie 2003).

773. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 9 aprilie 1998 (nr. 726, 13 iunie 2003).

774. Hotărîre despre aprobarea Strategiei naționale privind protecția copilului și familiei (nr. 727, 16 iunie 2003).

775. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul pentru Asociația de binefacere pentru invalizii din Republica Moldova Orheiul Vechi (nr. 736, 16 iunie 2003).

776. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului silvic (nr. 738, 17 iunie 2003).

777. Hotărîre cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier național (nr. 739, 17 iunie 2003).

778. Hotărîre pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice (nr. 740, 17 iunie 2003).

779. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la tariful vamal (nr. 741, 20 iunie 2003).

780. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Europene asupra recunoașterii și executării deciziilor privind supravegherea copiilor și restabilirea supravegherii copiilor (nr. 742, 20 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

781. Hotărîre cu privire la desfășurarea I-ei ședințe a Comitetului mixt interguvernamental moldo-american pentru cooperare economică și investițională (mun. Chișinău, 19-20 iunie 2003) (nr. 743, 20 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

782. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui GALUȘCA Mircea (nr. 765, 25 iunie 2003).

783. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui TRIBOI Nicolae (nr. 766, 25 iunie 2003).

784. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CARAFIZI Vasile (nr. 767, 25 iunie 2003).

785. Dispoziție (nr. 63-d, 20 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

786. Dispoziție (nr. 65-d, 23 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

787. Dispoziție (nr. 66-d, 23 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

162. Regulament privind evidența specială a obligației fiscale.

163. Comunicat cu privire la modificările și completările la circulara nr. 07/3-111 din 23 decembrie 2002 Modul de încasare și evidență a veniturilor bugetare, începînd cu 1 iulie 2003 (nr. 07/3-162, 24 iunie 2003).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

164. Comunicat privind indicii prețurilor de consum al populației nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Actenbsp; ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

165. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2002nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

166. Hotărîre cu privire la lansarea lucrărilor de implementare a noului Plan Național de Numerotare în Republica Moldova (nr. 10, 17 iunie 2003).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Energetică

167. Hotărîre privind valorile și parametrii de bază pentru calcularea tarifelor la energia electrică (nr. 100, 23 iunie 2003).

168. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 101, 24 iunie 2003).

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile

de casă și control

169. Decizie (13 iunie 2003) nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

170. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea de audit al participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare, eliberate anterior Companiei ECD Audit-Grup SRL (nr. 15/2, 5 iunie 2003).

171. Hotărîre cu privire la restabilirea Adeverinței înregistrării de stat a acțiunilor SA Hidrotehnica (nr.18/1, 25 iunie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

172. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea mijloacelor bănești din conturile bancare/trezoreriale și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare (nr. 113, 21 mai 2003).

173. Hotărîre privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (nr. 133, 19 iunie 2003).

174. Hotărîre privind modificarea Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile comerciale din Republica Moldova a programelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 134, 19 iunie 2003).

175. Hotărîre privind modificarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare (nr. 135, 19 iunie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte