Nr. 134-1 01.07.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

532. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative și anularea datoriei Societății pe Acțiuni Moldova-Gaz față de bugetul de stat (nr. 1327-III, 26 iunie 2003).

533. Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative și anularea datoriei Societății pe Acțiuni Moldova-Gaz față de bugetul de stat (nr. 239-XV, 13 iunie 2003).

534. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 1331-III, 27 iunie 2003).

535. Lege pentru completarea articolului 3 din Legea nr. 1466-XIII din 29 ianuarie 1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe (nr. 248-XV, 19 iunie 2003).

536. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală și la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 (nr. 1337-III, 30 iunie 2003).

537. Legea cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală și la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 (nr. 264-XV, 26 iunie 2003).

538. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihail KODIN (nr. 1329-III, 26 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

539. Decret privind reconfirmarea în calitatea de judecător (nr. 1332-III, 30 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

540. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1333-III, 30 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

541. Decret privind numirea domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (nr. 1334-III, 30 iunie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

805. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare și aplicare a marcajelor de control pe exemplarelenbsp; de opere și fonograme și Regulamentului cu privire la modul de înregistrare în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control (nr. 744, 20 iunie 2003).

806. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al secției convenții internaționale a Ministerului Finanțelor (nr. 781, 30 iunie 2003).

807. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui COREȚCHI Ion (nr. 787, 30 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

808. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BELOUS Mihail (nr. 788,30 iunie 2003).

809. Dispoziție (nr. 64-d, 23 iunie 2003).