Nr. 135-137 04.07.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

542. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1328-III, 26 iunie 2003).

543. Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 241-XV, 13 iunie 2003).

544. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrilor Parlamentului nr. 1544-XV din
13 decembrie 2002 și nr. 115-XV din 14 martie 2003 și pentru anularea lecturii a treia din 21 martie 2003 a proiectului de Lege cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 244-XV, 19 iunie 2003).

545. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 256-XV, 20 iunie 2003).

546. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege cu privire la veterani
(nr. 259-XV, 20 iunie 2003).

547. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor judecători la Curtea Supremă de Justiție (nr. 260-XV, 26 iunie 2003).

548. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 261-XV, 26 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

549. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind activitatea particulară de detectiv și pază (nr. 266-XV, 26 iunie 2003).

550. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 267-XV, 26 iunie 2003).

551. Decret privind eliberarea domnului Nicolae Ciursin din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1335-III, 30 iunie 2003).

552. Decret privind revocarea domnului Gheorghe SIMA din funcția de ministru al educației (nr. 1338-III, 2 iulie 2003).

553. Decret privind revocarea domnului Ștefan ODAGIU din funcția de viceprim-ministru, ministru al economiei (nr. 1339-III, 2 iulie 2003).

554. Decret privind eliberarea domnului Vladimir PREGUZA din funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1340-III, 2 iulie 2003).

555. Decret privind numirea domnului Alexandru URSACHI în funcția de șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1341-III, 2 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra formării și executării bugetului unității administrativ-teritoriale a județului Edineț pe anul 2002 (nr. 21 b, 23 aprilie 2003).

27. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județului Bălți pe anul 2002 (nr. 26, 15 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

810. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației oficiale a Republicii Moldova pentru participare la lucrările celui de-al VII-lea For Economic Internațional de la Sankt Petersburg (17 - 20 iunie 2003) (nr. 715, 13 iunie 2003).

811. Hotărîre cu privire la aprobarea Convenției sanitare veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Ungare (nr. 761, 24 iunie 2003).

812. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind protecția reciprocă a informațiilor secrete (nr. 762, 24 iunie 2003).

813. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 Pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 768, 26 iunie 2003).

814. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului și Științei din Republica Bulgaria (nr. 770, 26 iunie 2003). ..

815. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Comunității Franceze din Belgia (nr. 772, 26 iunie 2003).

816. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de acumulare și utilizare a mijloacelor Fondului extrabugetar al Ministerului Educației pentru susținerea financiară a unor măsuri în domeniul învățămîntului (nr. 773, 26 iunie 2003).

817. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 774, 27 iunie 2003).

818. Hotărîre cu privire la introducerea Schemei de închiriere a manualelor pentru învățămîntul liceal (nr. 777, 30 iunie 2003).

819. Hotărîre cu privire la măsurile primordiale pentru realizarea mai eficientă a achizițiilor publice (nr. 782, 30 iunie 2003).

820. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CREȚU Victor (nr. 795, 2 iulie 2003).

821. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CUCIUC Sergiu (nr. 796, 2 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

822. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei APOLSCHII Raisa (nr. 797, 2 iulie 2003).

823. Dispoziție (nr. 68-d, 30 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare

în Energeticănbsp;

177. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 102, 30 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru

mașinile de casă și control

178. Decizie (30 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

179. Hotărîre cu privire la activitatea Fondului de Investiții Nemutual Nespecializat Nord-Invest SA (nr. 15/3, 5 iunie 2003).

180. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare Cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la informațiile deținute de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nr. 25/6 din 27.06.2002 (nr. 15/4, 5 iunie 2003).

181. Hotărîre privind unele acte normative ale Comisiei de Stat pentru Piața Hîrtiilor de Valoare (nr. 15/5, 5 iunie 2003).

182. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți autorizați de CNVM să încheie contracte de ținere a registrului cu unii emitenți care încalcă legislația în domeniul pieței valorilor mobiliare (nr. 17/5, 24 iunie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

183. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 142, 26 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

184. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (nr. 145, 26 iunie 2003).

185. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină (nr. 146, 26 iunie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte