Nr. 141-145 11.07.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

565. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la evaluarea conformității produselor (nr. 1349-III, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

566. Lege cu privire la evaluarea conformității produselor (nr. 186-XV, 24 aprilie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

567. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1350-III, 4 iulie 2003).

568. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 246-XV, 19 iunie 2003).

569. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1351-III, 4 iulie 2003).

570. Lege pentru completarea articolului 28 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 263-XV, 26 iunie 2003).

571. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 1348-III, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

572. Lege cu privire la inspecția înainte de expediție (nr. 265-XV, 26 iunie 2003).

573. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1347-III, 3 iulie 2003).

574. Lege pentru completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 268-XV, 27 iunie 2003).

575. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 1352-III, 4 iulie 2003).

576. Lege cu privire la metodologia calculării plății pentru servicii notariale (nr. 271-XV, 27 iunie 2003).

577. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 24 din Titlul II al Codului fiscal (nr. 273-XV, 3 iulie 2003).

578. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind scutirea agenților economici, angajați în procesul de restructurare de achitarea unor datorii istorice (nr. 274-XV, 3 iulie 2003).

579. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1293-XV din 25 iulie 2002 asupra rezultatelor controlului privind executarea Legii cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor (nr. 275-XV, 3 iulie 2003).

580. Hotărîre cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 276-XV, 3 iulie 2003).

581. Hotărîre despre numirea în funcție a unui avocat parlamentar (nr. 277-XV, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

582. Hotărîre despre numirea în funcție a unui avocat parlamentar (nr. 278-XV, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

583. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui avocat parlamentar (nr. 279-XV, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

584. Hotărîre privind desemnarea în funcția de director al Centrului pentru Drepturile Omului (nr. 280-XV, 4 iulie 2003).

585. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Sergiu CORNEȚCHI (nr. 1353-III, 5 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

586. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Liuba PASAT (nr. 1354-III, 7 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județului Taraclia pe anul 2002 (nr. 31 b, 16 mai 2003).

30. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județului Tighina pe anul 2002 (nr. 32 b, 16 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

838. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 703 din 23 iulie 2001 (nr. 775, 27 iunie 2003).

839. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 798, 2 iulie 2003).

840. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 799, 2 iulie 2003).

841. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2003-2004 (nr. 800, 2 iulie 2003).

842. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 110-XIII din 18 mai 1994 cu privire la arme (nr. 802, 2 iulie 2003).

843. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 423 din 3 mai 2000 (nr. 803, 2 iulie 2003).

844. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației de la 1 ianuarie 2002, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 804, 2 iulie 2003).

845. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 28 din 17 ianuarie 2003 (nr. 806, 2 iulie 2003).

846. Hotărîre cu privire la Colecția Națională de Microorganisme Nepatogene (nr. 807, 2 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

847. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 808, 2 iulie 2003).

848. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii turismului (nr. 809, 2 iulie 2003).

849. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 810, 2 iulie 2003).

850. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 676 din 11 iulie 2000 (nr. 811, 2 iulie 2003).

851. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe trimestrul III al anului 2003 (nr. 813, 3 iulie 2003).

852. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 814, 4 iulie 2003).

853. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind finanțele publice locale (nr. 815, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

854. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 818, 7 iulie 2003).

855. Hotărîre despre completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 556 din 28 iunie 2001 (nr. 819, 7 iulie 2003).

856. Dispoziție (nr. 70-d, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

857. Dispoziție (nr. 71-d, 4 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

858. Dispoziție (nr. 72-d, 7 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

189. Modificările și completările la Regulamentul cu privire la mijloacele extrabugetare ale instituțiilor publice (nr. 36, 6 iunie 2003).

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe

al Republicii Moldova

189-a. Registrul tratatelor bilaterale. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

190. Regulamentul cu privire la activitatea unităților medico-sanitare private și coordonarea activității lor de către organele sănătății teritoriale (nr. 137, 6 mai 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

191. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 17/3, 24 iunie 2003).

192. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - brokeraj, eliberată anterior BC EuroCreditBank SA (nr. 17/7, 24 iunie 2003).

193. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 17/8, 24 iunie 2003).

194. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 17/9, 24 iunie 2003).

195. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare - Firmei de Brokeri Brok-West SRL (nr. 18/2, 25 iunie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

196. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăților fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 150, 26 iunie 2003).

197. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea și închiderea conturilor la băncile din Republica Moldova (nr. 157, 3 iulie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte