Nr. 146-147 15.07.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

587. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la statutul forței militare (nr. 282-XV, 4 iulie 2003).

588. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind completarea Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 285-XV, 4 iulie 2003).

589. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 1356-III, 8 iulie 2003).

590. Decret privind numirea domnului Alexandru STEGALIUC în funcția de președinte al Judecătoriei Sîngerei (nr. 1357-III, 8 iulie 2003).

591. Decret privind numirea doamnei Ruslana BURDENIUC în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (nr. 1358-III, 8 iulie 2003).

592. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1359-III, 8 iulie 2003).

593. Decret privind eliberarea domnului Vasile IGNAT din funcția de judecător la Curtea de Apel Economică (nr. 1360-III, 10 iulie 2003).

594. Decret privind eliberarea domnului Andrei PLĂMĂDEALĂ din funcția de judecător la Judecătoria Militară (nr. 1361-III, 10 iulie 2003).

595. Decret privind eliberarea domnului Vladimir TIMOFTI din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Militare (nr. 1362-III, 10 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

31. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județului Lăpușna pe anul 2002 (nr. 29 b, 16 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

859. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 800-XIV din 11 februarie 2000 cu privire la aprobarea efectivului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 816, 7 iulie 2003).

860. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 817, 7 iulie 2003).

861. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 820, 7 iulie 2003).

862. Hotărîre cu privire la modificarea destinației și schimbului terenurilor
(nr. 821, 7 iulie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

198. Ordin privind aprobarea condițiilor de licențiere a unor genuri de activitate (nr. 28/36-g, 10 iunie 2003).