Nr. 148-15 15.07.2003

nbsp;Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

199. Ordin privindnbsp; aprobarea registrelor necesare pentru desfășurarea activității notariale, forma și conținutul acestora (nr. 267, 2 iulie 2003).

200. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 288, 11 iulie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

201. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (nr. 19/1, 10 iulie 2003).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie

al Republicii Moldova

202. Indicii prețurilor de consum al populației