Nr. 149-152 18.07.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

596. Legea Republicii Moldova cu privire la resursele materiale secundare (nr. 787-XIII, 26 martie 1996).

597. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1367-III, 14 iulie 2003).

598. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 206-XV, 29 mai 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

599. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 1355-III, 8 iulie 2003).

600. Lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 232-XV, 5 iunie 2003).

601. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1117-XIII din 26 februarie 1997 privind bursele de mărfuri și a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 1363-III, 10 iulie 2003).

602. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1117-XIII din 26 februarie 1997 privind bursele de mărfuri și a Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 250-XV, 19 iunie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

603. Decret pentru promulgarea Legii privind introducerea în Republica Moldova a autovehiculului Volkswagen VW 3 0600 pentru necesitățile publice ale spitalului orășenesc Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia (nr. 1364-III, 10 iulie 2003).

604. Lege privind introducerea în Republica Moldova a autovehiculului Volkswagen VW 3 0600 pentru necesitățile publice ale spitalului orășenesc Ceadîr-Lunga, U.T.A. Găgăuzia (nr. 284-XV, 4 iulie 2003).

605. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 281-XV, 4 iulie 2003).

606. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la energetică (nr. 286-XV, 4 iulie 2003).

607. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 293-XV, 10 iulie 2003).

608. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 294-XV, 10 iulie 2003).

609. Hotărîre privind acordarea concediului de odihnă deputaților în Parlament (nr. 302-XV, 11 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

610. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Valerian REVENCO, ministru al muncii și protecției sociale (nr. 1365-III, 10 iulie 2003).

611. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1366-III, 14 iulie 2003).

612. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1369-III, 14 iulie 2003).

613. Decret privind numirea domnului Iurie SILARIN în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (nr. 1370-III, 15 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

32. Hotărîre privind rezultatele controlului tematic asupra corectitudinii formării și utilizării mijloacelor speciale și mijloacelor unor fonduri extrabugetare în perioada anilor 2001-2002 (nr. 12, 28 mai 2003).

33. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului județului Chișinău în anul 2002 (nr. 28, 15 mai 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

863. Hotărîre cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial (nr. 812, 2 iulie 2003).

864. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 822, 9 iulie 2003).

865. Hotărîre cu privire la crearea Centrului național de instruire continuă în turism (nr. 827, 11 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

866. Hotărîre cu privire la activitatea expozițională (nr. 828, 11 iulie 2003).

867. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Ministerul de Interne al României în domeniul combaterii infracțiunilor economico-financiare și fiscale (nr. 831, 14 iulie 2003).

868. Hotărîre cu privire la reorganizarea Serviciului de stat pentru utilizarea forței de muncă (nr. 832, 14 iulie 2003).

869. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CALIN Nicolae (nr. 833, 14 iulie 2003).

870. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui URSACHI Alexandru (nr. 834, 14 iulie 2003).

871. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui RACU Valeriu (nr. 835, 14 iulie 2003).

872. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcția de prefect (nr. 836, 14 iulie 2003).

873. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcția de subprefect (nr. 837, 14 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

874. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui BURLACOV Anatol (nr. 838, 14 iulie 2003).

875. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 849, 14 iulie 2003).

876. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială în Regatul Belgiei a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova (Bruxelles, 23-24 iunie 2003) (nr. 871, 14 iulie 2003).

877. Hotărîre cu privire la crearea cadrului instituționalnbsp; pentru implementarea și desfășurarea inspecției înainte de expediție a mărfurilor importate (nr. 884, 16 iulie 2003).nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale Pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

203. Hotărîre cu privire la modificarea Anexei 1 a Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă Compartimentul: prestări servicii de telefonie fixă de bază urbană și rurală (nr. 12, 10 iulie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

204.nbsp; Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind debitarea directă (nr. 151, 26 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

205. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrilor comune ale Departamentului Statisticii al Republicii Moldova și ale Băncii Naționale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 și nr. 117/88 (nr. 163/72, 10 iulie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte