Nr. 153-154 22.07.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

614. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 1372-III, 15 iulie 2003).

615. Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 270-XV, 27 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

616. Decret pivind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1373-III, 15 iulie 2003).

617. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 297-XV, 11 iulie 2003).

618. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1375-III, 16 iulie 2003).

619. Lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova (nr. 305-XV, 11 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

620. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 288-XV, 10 iulie 2003).

621. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 295-XV, 10 iulie 2003).

622. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la declararea Combinatului de Vinuri Cricova- S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova (nr. 298-XV, 11 iulie 2003).

623. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 300-XV, 11 iulie 2003).

624. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege cu privire la susținerea agriculturii prin cupoane și suspendarea impozitului funciar (nr. 306-XV, 11 iulie 2003).

625. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 996-III din 3 decembrie 2002 (nr. 1371-III, 15 iulie 2003).

626. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 440-III din 28 decembrie 2001 (nr. 1374-III, 15 iulie 2003).

627. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 1376-III, 16 iulie 2003).nbsp;nbsp;

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 5, 14 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

34. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra elaborării și executării bugetului municipiului Chișinău pe anul 2002 (nr. 42, 11 iunie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

878. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 823, 9 iulie 2003).

879. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului Republicii Moldova nr. 1 din 26 septembrie 2000 (nr. 824, 10 iulie 2003).

880. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 825, 10 iulie 2003).

881. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 826, 11 iulie 2003).

882. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii Оnvățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 829, 11 iulie 2003).

883. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind administrația publică locală (nr. 839, 14 iulie 2003).

884. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 840, 14 iulie 2003).

885. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind stabilirea proprietății statului asupra unei părți a teritoriului parcului Valea Morilor din municipiul Chișinău (nr. 841, 14 iulie 2003).

886. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre modificarea și completarea Legii nr. 1555-XIII din 25 februarie 1998 privind Banca pentru Dezvoltare și Investiții a Moldovei (nr. 842, 14 iulie 2003).nbsp;nbsp;

887. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 19 al Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 843, 14 iulie 2003).

888. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 844, 14 iulie 2003).

889. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 4 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 și a Anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 16 decembrie 2002 (nr. 845, 14 iulie 2003).

890. Hotărîre cu privire la transmiterea clădirii din str. Mihai Eminescu, nr. 28 (nr. 846, 14 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

891. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 847, 14 iulie 2003).

892. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 848, 14 iulie 2003).

893. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului despre includerea modificărilor în Acordul privind colaborarea în domeniul hidrometeorologiei (nr. 850, 14 iulie 2003).

894. Hotărîre cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice și a condițiilor necesare pentru participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 851, 14 iulie 2003).

895. Hotărîre cu privire la construcția gazoductului Căușeni-Chișinău (nr. 855, 14 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

896. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Ala BUJNIȚA, șef al secției convenții internaționale a Ministerului Finanțelor (nr. 857, 14 iulie 2003).

897. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 859, 14 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

898. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului (nr. 860, 14 iulie 2003).

899. Hotărîre cu privire la punerea în aplicare a numărului de identificare de stat unic al întreprinderilor și organizaților (nr. 861, 14 iulie 2003).

900. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 864, 14 iulie 2003).

901. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Victor GAICIUC, ministrul arărării al Republicii Moldova (nr. 872, 14 iulie 2003).

902. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 58 din 24 ianuarie 2003 (nr. 873, 14 iulie 2003).

903. Hotărîre cu privire la procesul de definitivare a Strategiei de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (nr. 877, 15 iulie 2003).

904. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii culturii nr. 413-XIV din 27 mai 1999 (nr. 878, 15 iulie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

206. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 101 din 24 iunie 2003 (nr. 103, 15 iulie 2003).

207. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE nr. 102 din 30 iunie 2003 (nr. 104, 15 iulie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

208. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității Fondului de Investiții Nemutual Nespecializat Exiton-Bon SA (nr. 16/1, 10 iunie 2003).