Nr. 163-166 01.08.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

649. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la arenda în agricultură (nr. 1397-III, 25 iulie 2003).

650. Lege cu privire la arenda în agricultură (nr. 198-XV, 15 mai 2003).

651. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 1390-III, 24 iulie 2003).

652. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 272-XV, 3 iulie 2003).

653. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului II al Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1385-III, 22 iulie 2003).

654. Lege cu privire la modificarea articolului II al Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 287-XV, 10 iulie 2003).

655. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea unor datorii incluse în obiectul acordului-memorandum (nr. 1401-III, 25 iulie 2003).

656. Lege privind anularea unor datorii incluse în obiectul acordului-memorandum (nr. 290-XV, 10 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

657. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor auto (nr. 1386-III, 22 iulie 2003).

658. Lege pentru modificarea și completarea Codului transporturilor auto (nr. 291-XV, 10 iulie 2003).

659. Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 1387-III, 22 iulie 2003).

660. Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 304-XV, 11 iulie 2003).

661. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 1391-III, 24 iulie 2003).

662. Lege pentru modificarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 313-XV, 17 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

663. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea încasării de la Societatea pe Acțiuni Moldova-Gaz a amenzilor aplicate de către Vama Chișinău fostei Societăți pe Acțiuni Aprogaztranzit (nr. 1392-III, 24 iulie 2003).nbsp;

664. Lege cu privire la anularea încasării de la Societatea pe Acțiuni Moldova-Gaz a amenzilor aplicate de către Vama Chișinău fostei Societăți pe Acțiuni Aprogaztranzit (nr. 316-XV, 18 iulie 2003).

665. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 39 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 1398-III, 25 iulie 2003).

666. Lege pentru modificarea articolului 39 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 328-XV, 24 iulie 2003).

667. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea
nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1402-III, 25 iulie 2003).

668. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 331-XV, 24 iulie 2003).

669. Decret privind promulgarea Legii pentru aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 1403-III, 25 iulie 2003).

670. Lege pentru aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 335-XV, 24 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

671. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1406-III, 28 iulie 2003).

672. Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 346-XV, 25 iulie 2003).

673. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului silvic (nr. 308-XV, 17 iulie 2003).

674. Hotărîre privind aprobarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei și asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea articolului 19 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 319-XV, 18 iulie 2003).

675. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind măsurile de redresare economico-financiară a instituțiilor teatral-concertistice (nr. 323-XV, 18 iulie 2003).

676. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 324-XV, 18 iulie 2003).

677. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 326-XV, 18 iulie 2003).

678. Hotărîre pentru respingerea proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1555-XIII din 25 februarie 1998 privind Banca pentru Dezvoltare și Investiții a Moldovei (nr. 329-XV, 24 iulie 2003).

679. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 338-XV, 24 iulie 2003).

680. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului (339-XV, 24 iulie 2003).

681. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 800-XIV din 11 februarie 2000 cu privire la aprobarea efectivului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 341-XV, 24 iulie 2003).

682. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea articoluluinbsp; 1 al Hotărîrii Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 347-XV, 25 iulie 2003).

683. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Dominique GAZUY (nr. 1388-III, 23 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

684. Decret privind numirea domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Georgia (nr. 1389-III, 24 iulie 2003).

685. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Valentina SILANTIEVA (nr. 1393-III, 25 iulie 2003).

686. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Pavel PETROVSKI (nr. 1394-III, 25 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

687. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Pamela HYDE SMITH (nr. 1395-III, 25 iulie 2003).

688. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Oguz ЄZGE (nr. 1396-III, 25 iulie 2003).

689. Decret privind numirea în funcție a șefului Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1399-III, 25 iulie 2003).

690. Decret privind numirea în funcție a șefului adjunct al Serviciului acte ale Președintelui al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1400-III, 25 iulie 2003).

691. Decret privind structura Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1404-III, 28 iulie 2003).

692. Decret privind constituirea Comisiei de selectare și admitere a Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1405-III, 28 iulie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

36. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra respectării legislației la formarea Fondului Rutier și eficienței utilizării mijloacelor (nr. 43, 12 iunie 2003).

37. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare efectuate la Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor pe perioada anului 2002 (nr. 44, 12 iunie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

938. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri pentru transmiterea valorilor mobiliare și cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 893, 18 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

939. Hotărîre cu privire la transmiterea pachetului de acțiuni al statului în S.A. Valogrvin (nr. 898, 24 iulie 2003).

940. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 899, 24 iulie 2003).

941. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor bunurilor imobile (nr. 900, 24 iulie 2003).

942. Hotărîre despre aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 395 din 1 aprilie 2003 (nr. 901, 24 iulie 2003).

943. Hotărîre cu privire la desfășurarea ședinței în plen a Comisiei interguvernamentale pentru colaborarea economică între Republica Moldova și Federația Rusă (nr. 902, 24 iulie 2003).

944. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 903, 24 iulie 2003).

945. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în rîul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești și Regulamentului de exercitare a pescuitului în rîul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești (nr. 904, 24 iulie 2003).

946. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe DUCA, ministrul ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului al Republicii Moldova (nr. 905, 24 iulie 2003).

947. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 906, 25 iulie 2003).

948. Hotărîre despre aprobarea Completărilor introduse în Regulamentul privind fondurile ecologice (nr. 907, 28 iulie 2003).

949. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui ȘUMEICO Igor (nr. 912, 30 iulie 2003).

950. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PREGUZA Vladimir (nr. 913, 30 iulie 2003).

951. Dispoziție (nr. 74-d, 24 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

952. Dispoziție (nr. 75-d, 24 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

214. Hotărîre cu privire la rezultatele monitorizării activității societăților pe acțiuni din Republica Moldova pentru anul 2002 (nr. 17/4, 24 iunie 2003).

215. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării operațiunilor cu valorile mobiliare ale SA Set-Service (nr. 19/3, 10 iulie 2003).

216. Hotărîre cu privire la modificarea planului de lichidare și distribuire a patrimoniului FIP Migdal-Invest în proces de lichidare (nr. 19/5, 10 iulie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

217. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 176, 23 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

218. Hotărîre privind modificarea și completarea Nomenclatorului tipurilor de documentenbsp; de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare (nr. 179, 23 iulie 2003).

219. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind plățile interbancare în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 20 din 30 ianuarie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 14-17 (1107-1110) din 7 februarie 2003 (nr.182, 23 iulie 2003).

220. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 184, 23 iulie 2003).

221. Hotărîre cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente (nr. 185, 23 iulie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte