Nr. 173-176 12.08.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

741. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1436-III, 6 august 2003).

742. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 358-XV, 31 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

743. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind unele măsuri pentru transmiterea valorilor mobiliare și cotelor de participare nesolicitate în condițiile Legii nr. 392-XIV din 13 mai 1999 (nr. 355-XV, 31 iulie 2003).

744. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de feroviari (nr. 1425-III, 31 iulie 2003). nbsp;nbsp;

745. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatoli COLOTOVCHIN (nr. 1432-III, 4 august 2003).

746. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Ivan PEEV și Procopie PERJAN (nr. 1433-III, 4 august 2003).

747. Decret privind numirea domnului Marian LUPU în funcția de ministru al economiei (nr. 1434-III, 5 august 2003).

748. Decret privind numirea domnului Valentin BENIUC în funcția de ministru al educației (nr. 1435-III, 5 august 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărîre privind Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice în anul 2002 (nr. 51, 7 iulie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

978. Hotărîre cu privire la rechemarea dlui CULCIȚCHI Mihail (nr. 711, 12 iunie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

979. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2003-2004 (nr. 930, 4 august 2003).

980. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 745 din 11 iunie 2002 (nr. 971, 7 august 2003).

981. Hotărîre cu privire la înmatricularea suplimentară în anul 2003 a absolvenților de gimnaziu în unele instituții de învățămînt mediu de specialitate (colegii) de stat cu finanțare bugetară (nr. 972, 7 august 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor
și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

226. Ordin privind aprobarea Regulamentului provizoriu privind modul de monitorizare a bugetelor pe programe și performanță (nr. 42, 18 iulie 2003).

227. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentelor privind practica de audit (nr. 51, 5 august 2003).