Nr. 177-181 15.08.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

749. Legea Republicii Moldova cu privire la fondurile de investiții (nr. 1204-XIII, 5 iunie 1997).

750. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelenței Sale domnului Leonid KUCIMA (nr. 1437-III, 8 august 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

15. Hotărîre pentru controlul constituționalității punctelor 4, 6 și 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice (nr. 17, 5 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 16. Hotărîre cu privire la validarea mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 18, 5 august 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

40. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra formării și gestionării datoriei interne de stat în anii 2000-2002 (nr. 46, 13 iunie 2003).

41. Hotărîre privind rezultatele verificării raționalității administrării patrimoniului public aflat în gestiunea Dispensarului dermatovenerologic municipal Chișinău (nr. 53, 10 iulie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

982. Hotărîre despre completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 717 din 30 iunie 1998 (nr. 931, 4 august 2003).

983. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 932, 4 august 2003).

984. Hotărîre privind transmiterea la balanța Ministerului Apărării a unui imobil (nr. 933, 4 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

985. Hotărîre cu privire la transmiterea stației de transformatoare ST-1225 de la balanța Ministerului Apărării la balanța Bursei imobiliare Lara (nr. 934, 4 august 2003).

986. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 935, 4 august 2003).

987. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 936, 4 august 2003).

988. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 937, 4 august 2003).

989. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 938, 4 august 2003).

990. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1295 din 3 octombrie 2002 (nr. 939, 4 august 2003).

991. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 940, 4 august 2003).

992. Hotărîre cu privire la Planul (comanda de stat) de înmatriculare în anul 2003 a elevilor în instituțiile de învățămînt secundar profesional cu finanțare bugetară (nr. 941, 4 august 2003).

993. Hotărîre cu privire la completarea componenței colegiului Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 942, 4 august 2003).

994. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat (nr. 943, 4 august 2003).

995. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind serviciile aeriene (nr. 944, 4 august 2003).

996. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Republicii Macedonia privind cooperarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii și industriei alimentare (nr. 945, 4 august 2003).

997. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului de stat în proprietate publică locală (nr. 947, 4 august 2003).

998. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Bosnia și Herțegovina cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 949, 4 august 2003).

999. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Afacerilor Rurale al Republicii Turcia privind colaborarea economică și tehnico-științifică în domeniul agriculturii (nr. 950, 4 august 2003).

1000. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 844 din 30 iulie 1998 (nr. 952, 4 august 2003).

1001. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecției plantelor (carantinei fitosanitare) (nr. 953, 4 august 2003).

1002. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli suplimentare ale Comisiei Electorale Centrale pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 2003 (nr. 954, 4 august 2003).

1003. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Justiției al Republicii Moldova și Ministerul Justiției al Republicii Turcia (nr. 955, 4 august 2003).

1004. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind colaborarea în domeniul medicinei veterinare (nr. 956, 4 august 2003).

1005. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cuba privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 957, 4 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1006. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile (nr. 958, 4 august 2003).

1007. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru delegarea funcționarilor publici în exercițiu la studii postuniversitare în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2003-2004 (nr. 961, 5 august 2003).

1008. Hotărîre privind asigurarea funcționării Academiei de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 962, 5 august 2003).

1009. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1247 din 24 septembrie 2002 (nr. 967, 6 august 2003).

1010. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui STARODUB Dumitru (nr. 968, 7 august 2003).

1011. Hotărîre privind unele acțiuni de stabilizare a situației create în localitățile din raioanele de est ale Republicii Moldova (nr. 976, 8 august 2003).

1012. Hotărîre cu privire la confirmarea dlui Stepan STAMATIN în postul de rector (nr. 980, 8 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1013. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și Regulamentului Departamentului Integrare Europeană (nr. 981, 8 august 2003).

1014. Hotărîre cu privire la crearea Unității de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare (nr. 986, 11 august 2003).

1015. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 28 iunie 2001 (nr. 993, 13 august 2003).

1016. Hotărîre despre desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspecție înainte de expediție (nr. 994, 13 august 2003).

1017. Dispoziție (nr. 77-d, 6 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

228. Ordin cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calcululuinbsp; impozituluinbsp; pe venit al notarului privat și a Modului de completare a Calculului dat (nr. 147, 22 iulie 2003).

Acte ale Agenției de Stat Relații Funciare și Cadastru

229. Instrucțiunea cu privire la modul de elaborare și actualizare a planurilor cadastrale și geometrice.

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie

230. Indicii prețurilor de consum al populației. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

231. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/1, 29 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

232. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Dumbrava-Nord(nr. 20/2, 29 iulie 2003).

233. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 20/4, 29 iulie 2003).

234. Hotărîre cu privire la acordarea Organizației de Administrare a Investițiilor DoCraD-Managerul Fondului SA a licenței pentru dreptul de a desfășura activitatea profesionistă pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj (nr. 20/5, 29 iulie 2003).

235. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj și de dealer, eliberate anterior Promovare SA (nr. 20/6, 29 iulie 2003).

236. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CSPHV nr. 55-11 din 13 martie 1997 (nr. 20/7, 29 iulie 2003). nbsp;

237. Hotărîre cu privire la excluderea SA Audit-Garant din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 20/8, 29 iulie 2003).

238. Hotărîre cu privire la excluderea CB Desperado din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 20/9, 29 iulie 2003).

239. Hotărîre privind completarea și modificarea Regulamentului de ordine interioară a Direcției Executive a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 48/6 din 17.12.2002 (nr. 20/10, 29 iulie 2003).

240. Hotărîre cu privire la modificarea unor acte normative ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 20/11, 29 iulie 2003).

241. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/1, 31 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

242. Hotărîre cu privire la delegarea dreptului de emitere a prescripțiilor în perioada de concediu anual al Membrilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 21/2, 31 iulie 2003).

243. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea SA Magazinul Gloria (nr. 20/3-O, 29 iulie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

244. Ordonanță cu privire la aplicarea unor măsuri provizorii de asigurare a integrității patrimoniului fondurilor de investiții și a fondatorilor trastului (nr. 21/3-O, 31 iulie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

245. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 195, 7 august 2003).

246. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de transferare/scoatere din Republica Moldova a mijloacelor bănești de către unele categorii de persoane fizice (nr. 196, 7 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

247. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 198, 7 august 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte