Nr. 55-58 11.03.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

9. Hotărâre pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) şi g) din Constituţia Republicii Moldova (excepția de neconstituționalitate) (Sesizarea nr. 55b/2015) (nr. 2, 9 februarie 2016)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind Raportul auditului conformității utilizării mijloacelor financiare publice pentru organizarea și desfășurarea de către Comisia Electorală Centrală și unele consilii electorale de circumscripție a alegerilor locale generale din 2015 (nr. 1, 16 februarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

268. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (nr. 221, 2 martie 2016)

269. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 222, 2 martie 2016)

270. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 223, 2 martie 2016)

271. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor (nr. 224, 2 martie 2016)

272. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (nr. 240, 3 martie 2016)

273. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național privind implementarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgență 112 (nr. 241, 3 martie 2016)

274. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă (nr. 242, 3 martie 2016)

275. Hotărîre privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (nr. 243, 3 martie 2016)

276. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (nr. 244, 3 martie 2016)

277. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 245, 3 martie 2016)

278. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 246, 4 martie 2016)

279. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 74 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 248, 4 martie 2016)

280. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 249, 4 martie 2016)

281. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015 (nr. 250, 4 martie 2016)

282. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 17 alineatul (4) din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 251, 4 martie 2016)

283. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art.295 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 252, 4 martie 2016)

284. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 253, 4 martie 2016)

285. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 (nr. 254, 4 martie 2016)

286. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 255, 4 martie 2016)

287. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 256, 4 martie 2016)

288. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 22 din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 257, 4 martie 2016)

289. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 258, 4 martie 2016)

290. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 259, 4 martie 2016)

291. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea art.6 alin.(10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 260, 4 martie 2016)

292. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 295 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 261, 4 martie 2016)

293. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 24 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (nr. 262, 4 martie 2016)

294. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la creditul agricol (nr. 263, 4 martie 2016)

295. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 771 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 265, 4 martie 2016)

296. Dispoziţie (nr. 24-d, 4 martie 2016)

297. Dispoziţie (nr. 25-d, 9 martie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

383. Ordin cu privire la retragerea licenței și încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 185, 26 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

384. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 96, 22 februarie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

385. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 270/2015, 16 decembrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

386. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 9/2, 3 martie 2016)

387. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 9/3, 3 martie 2016)

388. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BUȘILA” (nr. 9/4, 3 martie 2016)

389. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului declarației referitoare la activitatea concertată (nr. 9/9, 3 martie 2016)

390. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BUȘILA” (nr. 9/5-O, 3 martie 2016)

391. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 63/6-O din 03.12.2015 (nr. 9/6-O, 3 martie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

392. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (nr. 161, 2 martie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte