Nr. 189-190 29.08.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Președintelui Republicii Moldova

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

43. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra eficienței utilizării mijloacelor bugetare pentru întreținerea Trezoreriilor și executării de către acestea a bugetului consolidat în perioada anilor 2001-2002 (nr. 58, 15 iulie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1046. Hotărîre despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare și Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj (nr. 996, 20 august 2003).

1047. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1000, 21 august 2003).

1048. Hotărîre cu privire la transmiterea edificiului postului staționar de poliție din comuna Criva, raionul Briceni, de la balanța Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor la balanța Departamentului Trupelor de Grăniceri (nr. 1001, 21 august 2003).

1049. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind abrogarea unor prevederi din Codul penal și Codul contravențiilor administrative (nr. 1004, 22 august 2003).

1050. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de acumulare și utilizare a surselor Fondului extrabugetar pentru realizarea unor măsuri în domeniul ocrotirii sănătății (nr. 1005, 22 august 2003).............

1051. Hotărîre cu privire la modificarea destinației, transmiterea terenurilor și autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 1006, 22 august 2003).

1052. Hotărîre cu privire la instalarea bustului scriitorului Ion Creangă în or. Soroca (nr. 1007, 25 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1053. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 1013, 25 august 2003).

1054. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului referitor la aderarea Comunității Europene la Convenția Internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, așa cum a fost amendată de mai multe ori și armonizată prin Protocolul din 27 iunie 1997 (nr. 1015, 25 august 2003).

1055. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1016, 25 august 2003).

1056. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1017, 25 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1057. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru executarea prevederilor articolului 4 al Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1037, 26 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1058. Dispoziție (nr. 86-d, 22 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

253. Informație privind aplicarea TVA și accizelor la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, conform prevederilor art. 104 lit. d) și art. 124 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal (nr. 10/1-2-07/503, 5 august 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte