Nr. 191-195 05.09.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

753. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la declararea complexului Combinatul de Vinuri Cricova - S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova (nr. 1439-III, 28 august 2003).

754. Lege cu privire la declararea complexului Combinatul de Vinuri Cricova - S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova (nr. 322-XV, 18 iulie 2003).

755. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1441-III, 28 august 2003).

756. Lege pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 354-XV, 31 iulie 2003).

757. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1442-III, 28 august 2003).

758. Lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 359-XV, 31 iulie 2003).

759. Decret pentru promulgarea Legii privind anularea datoriilor istorice ale editurilor de stat Cartea Moldovei și Lumina pentru arenda spațiilor (nr. 1443-III, 28 august 2003).

760. Lege privind anularea datoriilor istorice ale editurilor de stat Cartea Moldovei și Lumina pentru arenda spațiilor (nr. 361-XV, 31 iulie 2003).

761. Hotărîre privind aprobarea Concepției politicii naționale în domeniul resurselor de apă (nr. 325-XV, 18 iulie 2003).

762. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandr LEVIN (nr. 1438-III, 26 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

763. Decret privind numirea domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite al Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 1440-III, 28 august 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare a Ministerului Educației al Republicii Moldova și a unor instituții subordonate pe perioada anilor 2002-2003 (trimestrul I) (nr. 59, 17 iulie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1059. Hotărîre privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei (nr. 998, 20 august 2003).

1060. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1008, 25 august 2003).

1061. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se introduc în Programul de pregătire a sportivilor din Republica Moldova pentru participare la ediția a XXVIII-a a Jocurilor Olimpice (nr. 1009, 25 august 2003)..nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1062. Hotărîre cu privire la diminuarea sumei Liniei de Credit din cadrul Primului Proiect de Dezvoltare a Sectorului Privat (nr. 1010, 25 august 2003).

1063. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la Lista furnizorilor (antreprenorilor) calificați (nr. 1011, 25 august 2003).

1064. Hotărîre cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1012, 25 august 2003).

1065. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne, pentru semnarea Acorduluinbsp; între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit și abuzului de stupefiante, substanțe psihotrope și a altor crime grave (nr. 1014, 25 august 2003).

1066. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind protecția socială a muncitorilor detașați temporar (nr. 1018, 25 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1067. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 1019, 25 august 2003).

1068. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției sanitare veterinare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia (nr. 1020, 25 august 2003).

1069. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 1021, 25 august 2003).

1070. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1022, 25 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1071. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Comandamentul European al Statelor Unite ale Americii cu privire la instituirea Biroului de cooperare militară (nr. 1023, 25 august 2003).

1072. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și de proprietate (nr. 1024, 25 august 2003).

1073. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania (nr. 1025, 25 august 2003).

1074. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova, pe de o parte, și Comunitatea Franceză a Belgiei, pe de altă parte (nr. 1026, 25 august 2003).

1075. Hotărîre despre proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind anularea pe etape a excluderilor din comerțul liber (nr. 1027, 25 august 2003).

1076. Hotărîre cu privire la numirea domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, prin cumul, cu reședința la Kiev (nr. 1028, 25 august 2003).

1077. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind protecția reciprocă a informațiilor secrete (nr. 1029, 25 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1078. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan (nr. 1030, 25 august 2003).

1079. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion URSU, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 1031, 25 august 2003).

1080. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene cu privire la asistența reciprocă între administrațiile lor vamale (nr. 1032, 25 august 2003).

1081. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1033, 25 august 2003).

1082. Hotărîre despre aprobarea Memorandumului de Оnțelegere privind facilitarea transportului rutier de mărfuri în regiunea CEMN (nr. 1034, 25 august 2003).

1083. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii achiziției de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997 (nr. 1035, 26 august 2003).

1084. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 334 din 8 iulie 1991 (nr. 1036, 26 august 2003).

1085. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1038, 26 august 2003).

1086. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de venituri și cheltuieli pe mijloacele extrabugetare ale Ministerului Apărării pe anul 2003 (nr. 1039, 26 august 2003).

1087. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilornbsp; ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova (nr. 1040, 26 august 2003).

1088. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1041, 26 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1089. Hotărîre cu privire la transmiterea unor computere (nr. 1042, 26 august 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1090. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1043, 28 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1091. Hotărîre cu privire la transferarea studenților (nr. 1044, 28 august 2003).nbsp;nbsp;nbsp;

1092. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia cu privire la colaborarea în domeniul carantinei plantelor (nr. 1046, 28 august 2003).

1093. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Eugen DVORNIC, vicedirector general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 1047, 28 august 2003).

1094. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Eugen DVORNIC, vicedirector general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 1048, 28 august 2003).

1095. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Eugen DVORNIC, vicedirector general al Administrației de Stat a Aviației Civile (nr. 1049, 28 august 2003).

1096. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii cu privire la asistența reciprocă între administrațiile lor vamale (nr. 1050, 28 august 2003)...

1097. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal (nr. 1051, 28 august 2003).

1098. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 78 al Codului de procedură civilă (nr. 1052, 28 august 2003).

1099. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr.789-XIII din 26 martie 1996 (nr. 1053, 28 august 2003).

1100. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1054, 28 august 2003).

1101. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei în domeniul combaterii infracțiunilor economico-financiare și fiscale (nr. 1055, 28 august 2003).

1102. Hotărîre privind transmiterea Stației de alimentare cu produse petroliere a Cancelariei de Stat în gestiunea economică a Оntreprinderii de Stat MOLDRESURSE (nr. 1056, 29 august 2003).

1103. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la Concepția pazei frontierei de stat (nr. 1057, 29 august 2003).

1104. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1058, 29 august 2003).

1105. Hotărîre despre aprobarea Programului Național de renovare și descentralizare a sistemelor de alimentare cu căldură a localităților din Republica Moldova (nr. 1059, 29 august 2003).

1106. Hotărîre desprenbsp; aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației de la 1 ianuarie 2002, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 1060, 29 august 2003).

1107. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Estonia (nr. 1061, 29 august 2003).

1108. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1063, 29 august 2003).

1109. Hotărîre cu privire la transmiterea monumentului de arhitectură peisagistică Parcul din satul Țaul (nr. 1064, 29 august 2003).

1110. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri a Guvernului Republicii Moldova (nr. 1066, 2 septembrie 2003).

1111. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1067, 2 septembrie 2003).

1112. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei CUBE Ludmila(nr. 1068, 3 septembrie 2003)

1113. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcția de prefect (nr. 1069, 3 septembrie 2003)

1114. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcția de subprefect (nr. 1070, 3 septembrie 2003)

1115. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CALMОȘ Gheorghe (nr. 1071, 3 septembrie 2003).

1116. Dispoziție (nr. 87-d, 25 august 2003).nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civile

254. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la Reglementarea aeronautică civilă RAC-AZ - Autorizarea zborurilor (nr. 29/GEN, 25 iunie 2003).

255. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementării aeronautice civile RAC-RA - Regulile aerului (nr. 40/GEN, 14 august 2003).

256. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementării aeronautice civile RAC-ATS - Servicii de Trafic Aerian (nr. 42/GEN, 25 august 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte