Nr. 196-199 12.09.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

764. Legea Republiciinbsp; Moldova cu privirenbsp; la Curtea Supremă de Justiție (nr. 789-XIII, 26 martie 1996).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

765. Decret cu privire la numirea domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan (nr.1444-III, 5 septembrie 2003).

766. Decret cu privire la conferirea de distincții de stat domnilor Vasile JEVERDAN și Serghei ROTARI (nr.1445-III, 8 septembrie 2003)

767. Decret cu privire la numirea în funcție a unui judecător (nr.1447-III,8 septembrie 2003)nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1117.nbsp; Hotărîre cu privire la Departamentul Migrațiune (nr. 970, 7 august 2003).

1118. Hotărîrenbsp; cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015 (nr. 1065, 2 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1119. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 1072, 3 septembrie 2003).

1120. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1073, 3 septembrie 2003).

1121. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (nr. 1074, 3 septembrie 2003).

1122. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea

nr. 741-XIII din 20 februarie 1996 (nr. 1076, 5 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1123. Hotărîre pentru aprobarea unor proiecte de acte legislative (nr. 1077, 5 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1124. Hotărîre cu privire la activitatea autorităților administrației publice locale din raionul Strășeni în vederea redresării situației social-economice (nr. 1085, 8 septembrie 2003).

1125. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui VIERU Victor (nr. 1103, 10 septembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1126. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CARAFIZI Vasile (nr.1104, 10 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp; 1127. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GORDEA Stanislav (nr. 1105, 10 septembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

1128. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui PERJUN Vladimir (nr. 1106, 10 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1129. Dispoziție (nr. 89-d, 2 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;

1130. Dispoziție (nr. 90-d, 3 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1131. Dispoziție (nr. 91-d, 3 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

257. Indicii prețurilor de consum al populației.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

258. Hotărîre cu privire la evoluția piețelor monetară, de credit și valutară în contextul macroeconomic în primele 7 luni ale anului 2003 (nr. 214, 4 septembrie 2003).

259. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind poziția valutară deschisă a băncii (nr. 215, 4 septembrie 2003).

260. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Normelor privind operațiunile de casă în băncile Republicii Moldova (nr. 217, 4 septembrie 2003).

nbsp;Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

261. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V