Nr. 204-207 26.09.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

780. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Igor ZENIN (nr.1455-III, 15 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

781. Decret privind numirea domnului Veaceslav SUCIU în funcția de judecător și președinte al Judecătoriei Dubăsari (nr. 1456-III, 16 septembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

1176. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică (nr. 1107, 11 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1177. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr.1110, 11 septembrie 2003).

1178. Hotărîre despre aprobarea regulamentelor pentru punerea în aplicare a Legii muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002 (nr. 1111, 11 septembrie 2003).

1179. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei și Comerțului din Românianbsp; (nr. 1118, 12 septembrie 2003).

1180. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr. 54-XV din 21 februarie 2003 privind contracararea activității extremiste (nr. 1122, 15 septembrie 2003).

1181. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de lucrări (nr. 1123, 15 septembrie 2003).

1182. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 35 al Legii bugetului de stat pe anul 2003 (nr. 1125, 15 septembrie 2003).nbsp;

1183. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 312 din 14 martie 2003 (nr. 1126, 16 septembrie 2003).

1184. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1132, 17 septembrie 2003).

1185. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1134, 17 septembrie 2003).

1186. Hotărîre despre aprobarea plăților pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice și parafarmaceutice și pentru modificările efectuate după înregistrare (nr. 1135, 18 septembrie 2003).

1187. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea întrunirilor (nr. 1136, 18 septembrie 2003).

1188. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind stabilirea unui regim facilitar de vize (nr. 1137, 18 septembrie 2003).

1189. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectele de legi pentru completarea art. 103 din Titlul III al Codului fiscal și privind completarea art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1138,
18 septembrie 2003).

1190. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatajului medical din dotarea poliției (nr. 1139, 18 septembrie 2003).

1191. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Zinaida GRECIANОI, ministrul finanțelor (nr. 1140, 18 septembrie 2003).

1192. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 1141, 18 septembrie 2003).

1193. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la zonele economice libere nr. 440-XVnbsp; din 27 iulie 2001 (nr. 1142, 18 septembrie 2003).

1194. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare în sectorul întreprinderilor mici și mijlocii între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Activităților Productive al Republicii Italiene (nr. 1144, 18 septembrie 2003).

1195. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 1145, 19 septembrie 2003).

1196. Hotărîre cu privire la instituirea Comisiei republicane pentru recensămîntul populației (nr. 1146, 22 septembrie 2003).

1197. Hotărîre desprenbsp; aprobarea Modificărilor și completărilor se se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1049 din 4 octombrie 2001(nr.1150, 23 septembrie 2003)

1198. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei SORBALĂ Victoria (nr.1151, 24 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IIII

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

267. Declarația națională cu privire la promovarea politicii Producere mai Pură în Republica Moldova nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

268. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/1, 18 septembrie 2003).

269. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni
(nr. 22/2, 18 septembrie 2003)

270.Hotărîre cu privire lanbsp; acordarea licențelornbsp; BC Moldova- Agroindbanknbsp; SAnbsp; pentru dreptul de a desfășura activitateanbsp; profesionistănbsp; pe piața valorilor mobiliare underwritingnbsp; și consultingnbsp; investițional (nr. 22/3, 18 septembrie 2003)

Acte ale Administrației de Stat a Aviației Civilenbsp;

271. Ordin cu privire la modificarea Ordinelor nr. 40/GEN din 14.08.2003 și nr. 42/GEN din 25.08.2003nbsp; (nr. 46 GEN, 22 septembrie 2003)nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

272. Hotărîre privind modificarea Regulamentului BNM Cu privire la operațiunile de piață deschisă ale Băncii Naționale a Moldovei nr. 57 din 11 septembrie 1997 (proces-verbal nr.33) (nr. 351, 25 noiembrie 1998).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

273. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 223, 17 septembrie 2003).

nbsp;Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

273a. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna august

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte