Nr. 208-210 03.10.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

782. Decret pentru promulgarea Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (nr. 1461-III, 26 septembrie 2003).

783. Lege privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (nr. 317-XV, 18 iulie 2003).

784. Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unui regim facilitar de vize (nr. 1462-III, 26 septembrie 2003).

785. Lege privind stabilirea unui regim facilitar de vize (nr. 365-XV, 25 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

786. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1457-III, 25 septembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

787. Decret pentru modificarea punctului 9.10 din Statutul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 1458-III, 25 septembrie 2003).

788. Decret privind numirea domnului Victor POTLOG în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău (nr. 1459-III, 25 septembrie 2003).

789. Decret privind numirea domnului Mihail CIUGUREANU în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 1460-III, 25 septembrie 2003).

790. Decret privind conferirea ordinului Gloria Muncii domnului Ion CEBOTARI (nr. 1463-III, 26 septembrie 2003).

791. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Constantin NEAGA (nr. 1464-III, 26 septembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1199. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului de încasare în buget a taxei pentru comercializarea gazului lichefiat și a celui natural destinate utilizării în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto (nr. 1124, 15 septembrie 2003).

1200. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului național de protecție și utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală pînă în anul 2010 (nr. 1143, 18 septembrie 2003).

1201. Hotărîre cu privire la aprobarea Registrului de stat al experților judiciari atestați (nr. 1147, 22 septembrie 2003).

1202. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului-tip al comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare (nr. 1148, 22 septembrie 2003).

1203. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante în autoritățile publice (nr. 1149, 22 septembrie 2003).

1204. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1152, 25 septembrie 2003).

1205. Hotărîre despre proiectul de Acord al Fondului Prototipului de Carbon cu privire la procurarea reducerilor de emisii și acordarea deplinelor puteri (nr. 1155, 26 septembrie 2003).

1206. Hotărîre cu privire la măsurile de revitalizare a industriei constructoare de mașini agricole și de tractoare (nr. 1156, 26 septembrie 2003).

1207. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1158, 29 septembrie 2003).

1208. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat (nr. 1163, 29 septembrie 2003).

1209. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 1165, 29 septembrie 2003).

1210. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 6 iulie 2001 (nr. 1167, 29 septembrie 2003).

1211.nbsp; Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2003 (nr. 1188, 30 septembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

274. Ordin cu privire la aprobarea Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încălcării legislației apelor (nr. 163, 7 iulie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

275. Hotărîre privind modificarea și completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare și contabile utilizate la efectuarea operațiunilor bancare (nr. 231, 25 septembrie 2003).

276. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind plățile interbancare în Republica Moldova (nr. 232, 25 septembrie 2003).

277. Hotărîre privind punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 233, 29 septembrie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte