Nr. 215-217 17.10.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

814. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completareanbsp; Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor (nr. 1480-III, 9 octombrie 2003).

815. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor (nr. 336-XV, 24 iulie 2003).

816. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor (nr. 1481-III, 9 octombrie 2003).

817. Lege pentru completarea Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și a Legii nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor și organizațiilor (nr. 337-XV, 24 iulie 2003).

818. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1478-III, 8 octombrie 2003).

819. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 367-XV, 25 septembrie 2003).

820. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 1479-III, 8 octombrie 2003).

821. Lege pentru modificarea și completarea articolului 9 din Legea nr. 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție (nr. 371-XV, 26 septembrie 2003).

822. Decret privind promulgarea Lgii pentru modificarea articolului 35 al Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1482-III, 10 octombrie 2003).

823. Lege pentru modificarea articolului 35 al Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2003 (nr. 380-XV, 3 octombrie 2003).

824. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 382-XV, 3 octombrie 2003).

825. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii turismului (nr. 383-XV, 3 octombrie 2003).nbsp;

826. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate, conform situației de la 1 ianuarie 2002, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 386-XV, 9 octombrie 2003).

827. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale și a anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 387-XV, 9 octombrie 2003).

828. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (nr. 389-XV, 9 octombrie 2003).

829. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la informatizare și resursele informaționale de stat (nr. 391-XV, 9 octombrie 2003).

830. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 392-XV, 9 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

831. Decret privind eliberarea doamnei Lucia LUPAȘCU din funcția de judecător la Judecătoria Drochia (nr. 1476-III, 8 octombrie 2003).

832. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Tratatului dintre Republica Moldova și România privind regimul frontierei de stat, colaborarea și asistența mutuală în probleme de frontieră (nr. 1477-III, 8 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1252. Hotărîre cu privire la selectarea băncilor pentru plasarea excedentelor bugetului asigurărilor sociale de stat la conturi de depozit în termen (nr. 1157, 29 septembrie 2003).

1253. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 (nr. 1197, 2 octombrie 2003).

1254. Hotărîre despre aprobarea Planului de măsuri pentru semestrul II al anului 2003 privind implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 1200, 6 octombrie 2003).

1255. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (nr. 1201, 7 octombrie 2003).

1256. Hotărîre cu privire la importul și exportul resurselor de prăsilă (nr. 1203, 8 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1257. Hotărîre cu privire la transmiterea blocurilor de locuit nefinalizate, construite din contul bugetului de stat, la balanța Agenției Naționale Locuință (nr. 1206, 8 octombrie 2003).

1258. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 452 din 14 mai 1997 (nr. 1207, 8 octombrie 2003).

1259. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcțiile de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Serbia și Muntenegru și Republica Macedonia, prin cumul, cu reședința la Sofia (nr. 1208, 9 octombrie 2003).

1260. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea Republicii Moldova în organele de lucru ale Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (nr. 1209, 9 octombrie 2003).

1261. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002 (nr. 1210, 9 octombrie 2003).

1262. Hotărîre cu privire la numirea domnului Iulian MAGALEAS în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 1211, 9 octombrie 2003).

1263. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Nicolae TĂBĂCARU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania și, prin cumul, în Regatul Danemarcei și Regatul Suediei (nr. 1212, 9 octombrie 2003).

1264. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul viti-vinicol în anul 2003 (nr. 1216, 10 octombrie 2003).

1265. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 (nr. 1220, 10 octombrie 2003).

1266. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1229, 13 octombrie 2003).

1267. Dispoziție (nr. 101-d, 7 octombrie 2003).

1268. Informație (nr. 0906-1622, 14 octombrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Vamal al Republicii Moldova

282. Instrucțiune privind modul de restituire a sumelor taxei vamale.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

283. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/1, 2 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

284. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA I.T.A.S. (nr. 24/2, 2 octombrie 2003).

285. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2004 (nr. 24/7, 2 octombrie 2003).

286. Hotărîre cu privire la fondarea publicației periodice de specialitate a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 24/8, 2 octombrie 2003).

287. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare a acțiunilor autorizate spre plasare ale SA Dacia-Com (nr. 25/1, 9 octombrie 2003).

288. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale în registrul deținătorilor valorilor mobiliare ale SA Marița (nr. 24/6-O, 2 octombrie 2003).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

289. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

290. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate (nr. 90, 13 martie 2003).

291. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice și a Regulamentului cu privire la extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale (nr. 93, 19 mai 2003).nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

292. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor client-bancă (nr. 240, 2 octombrie 2003).

293. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a dispoziției de plată în valută străină (nr. 248, 8 octombrie 2003).

294. Hotărîre privind punerea în circulație a bancnotei cu valoarea nominală de 1000 lei (nr. 249, 13 octombrie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte