Nr. 218-220 24.10.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

833. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind anularea pe etape a excluderilor din comerțul liber (nr. 1485-III, 13 octombrie 2003).

834. Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind anularea pe etape a excluderilor din comerțul liber (nr. 372-XV, 26 septembrie 2003).

835. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1491-III, 17 octombrie 2003).

836. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 373-XV, 26 septembrie 2003).

837. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1492-III, 17 octombrie 2003).

838. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 375-XV, 26 septembrie 2003).

839. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1486-III, 13 octombrie 2003).

840. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 378-XV, 2 octombrie 2003).

841. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 1490-III, 16 octombrie 2003).

842. Lege pentru modificarea și completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (nr. 381-XV, 3 octombrie 2003).

843. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 741-XIII din 20 februarie 1996 (nr. 385-XV, 9 octombrie 2003).

844. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 407-XV, 17 octombrie 2003).

845. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 5 și nr. 10 la Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 408-XV, 17 octombrie 2003).

846. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasile POPA (nr. 1483-III, 10 octombrie 2003).

847. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Lilia SAVVA (nr. 1484-III, 13 octombrie 2003). nbsp;

848. Decret privind rechemarea domnului Nicolae TĂBĂCARU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 1487-III, 14 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

849. Decret privind numirea domnului Iulian MAGALEAS în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Elenă (nr. 1488-III, 15 octombrie 2003).

850. Decret privind numirea domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Serbia și Muntenegru și Republica Macedonia (nr. 1489-III, 15 octombrie 2003).

851. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ala POPESCU (nr. 1493-III, 20 octombrie 2003).

852. Decret privind numirea în funcție a șefului Serviciului petiții și audiență al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1494-III, 20 octombrie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 în redacția Legii nr. 61-XV din 21 februarie 2003 Pentru modificarea și completarea Legii cooperației de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 (nr. 21, 9 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1269. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1213, 10 octombrie 2003).

1270. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind aprobarea Concepției politicii naționale de stat a Republicii Moldova (nr. 1214, 10 octombrie 2003).

1271. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 23 al Legii cu privire la inspecția înainte de expediție nr. 265-XV din 26 iunie 2003 (nr. 1215, 10 octombrie 2003). ................................

1272. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1217, 10 octombrie 2003).

1273. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău (nr. 1218, 10 octombrie 2003).

1274. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 1219, 10 octombrie 2003).

1275. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind anularea unor obligațiuni fiscale (nr. 1221, 10 octombrie 2003).

1276. Hotărîre despre instituirea Comisiei interdepartamentale de control pentru asigurarea securității asistenței farmaceutice și contracararea importului ilicit de medicamente (nr. 1222, 10 octombrie 2003). ................

1277. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 529 din 28 iulie 1995 (nr. 1223, 10 octombrie 2003).

1278. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1224, 10 octombrie 2003).

1279. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1225, 13 octombrie 2003).

1280. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Socialiste Vietnam privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 1226, 13 octombrie 2003).

1281. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind importul unei unități de transport pentru sistemul sănătății (nr. 1227, 13 octombrie 2003).

1282. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind produsele alimentare (nr. 1230, 13 octombrie 2003).

1283. Hotărîre cu privire la transmiterea patrimoniului (nr. 1231, 13 octombrie 2003).

1284. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XV din 26 iunie 2003 cu privire la implementarea asigurărilor obligatorii de asistență medicală și la constituirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2003 (nr. 1232, 13 octombrie 2003).

1285. Hotărîre cu privire la retrocedarea unui imobil de la balanța Ministerului Justiției la balanța Consiliului orășenesc Ialoveni și transmiterea altui imobil în folosință Ministerului Justiției (nr. 1233, 13 octombrie 2003).

1286. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 1234, 13 octombrie 2003).

1287. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 (nr. 1235, 14 octombrie 2003).

1288. Hotărîre cu privire la transmiterea mijloacelor fixe (nr. 1236, 14 octombrie 2003).

1289. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 2 iulie 2001 (nr. 1238, 14 octombrie 2003).

1290. Hotărîre cu privire la remunerarea muncii angajaților din teatre, circuri și organizații concertistice, beneficiare de subvenții de la buget (nr.1239, 14 octombrie 2003).

1291. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 330 din 23 aprilie 1999 (nr. 1240, 15 octombrie 2003).

1292. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1241, 15 octombrie 2003).

1293. Hotărîre despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 1242, 15 octombrie 2003).

1294. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea notei la anexa nr. 1 a Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1243, 15 octombrie 2003).

1295. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1244, 15 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

1296. Hotărîre cu privire la modificarea destinației terenurilor (nr. 1245, 16 octombrie 2003).

1297. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social (nr. 1246, 16 octombrie 2003).

1298. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 1247, 16 octombrie 2003).

1299. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2004 (nr. 1248, 16 octombrie 2003).

1300. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul dintre Republica Moldova și Banca Dresdner Bank AG (Germania) referitor la garanția de plată a Republicii Moldova nr. 03/4-2/7-509 din 31 iulie 1997 (nr. 1250, 17 octombrie 2003).

1301. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1251, 17 octombrie 2003).

1302. Hotărîre privind prelungirea termenelor de repatriere a mijloacelor bănești (nr. 1252, 17 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1303. Hotărîre cu privire la ajutorul nerambursabil acordat Republicii Moldova de Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 1253, 17 ocrombrie 2003).

1304. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția în zootehnie (nr. 1254, 17 octombrie 2003).

1305. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind modificarea și completarea Acordului de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Ucrainei (nr. 1255, 17 octombrie 2003). .......

1306. Hotărîre cu privire la Comisia interguvernamentală mixtă moldo-ucraineană pentru soluționarea problemelor patrimoniului și exploatării în comun a Complexului Hidroenergetic de la Novodnestrovsc, Ucraina (nr. 1256, 17 octombrie 2003).............

1307. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1257, 17 octombrie 2003).

1308. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1258, 17 octombrie 2003).

1309. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 1259, 17 octombrie 2003).

1310. Hotărîre despre Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1065 din 11 noiembrie 1999 (nr. 1260, 17 octombrie 2003). nbsp;nbsp;

1311. Hotărîre cu privire la organizarea în Moldova a Jocurilor delfice ale tineretului din țările-membre ale C.S.I. (nr. 1261, 17 octombrie 2003).

1312. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1262, 17 octombrie 2003).

1313. Hotărîre despre aprobarea Completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1263, 20 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1314. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2004 (nr. 1264, 20 octombrie 2003).

1315. Hotărîre cu privire la dezvoltarea floriculturii și protecția producătorului autohton (nr. 1266, 21 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1316. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1267, 21 octombrie 2003).

1317. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui MORCOV Pavel (nr. 1268, 22 octombrie 2003).

1318. Hotărîre cu privire la revocarea din funcție a dlui KOSTEȚKI Victor (nr. 1271, 23 octombrie 2003).

1319. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui RAȚĂ Gheorghe (nr. 1272, 23 octombrie 2003).

1320. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui MОNDRU Victor (nr. 1273, 23 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1321. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui AFONIN Alim (nr. 1274, 23 octombrie 2003)..............

1322. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GUȚU Ivan (nr. 1275, 23 octombrie 2003).

1323. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei PĂDUREA Nadejda (nr. 1276, 23 octombrie 2003).nbsp;nbsp;

1324. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui GUMENОI Nicolae (nr. 1277, 23 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1325. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui BURLACOV Anatol (nr. 1278, 23 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;

1326. Dispoziție (nr. 103-d, 14 octombrie 2003).

1327. Dispoziție (nr. 104-d, 17 octombrie 2003).

1328. Dispoziție (nr. 106-d, 22 octombrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

295. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 422, 15 octombrie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

296. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 32/6 din 29.11.2001 privind aprobarea Modului de expunere spre vînzare a valorilor mobiliare din portofoliile fondurilor de investiții supuse lichidării (nr. 24/5, 2 octombrie 2003).

297. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 16 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

298. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Nerudnic (nr. 26/2, 16 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Statnbsp;

299. Decizie (11 septembrie 2003).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

nbsp;Partea V

Avize pierderi de acte