Nr. 221-222 31.10.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

853. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1716nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1496-III, 21 octombrie 2003).

854. Lege pentru modificarea articolului 1716nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 366-XV, 25 septembrie 2003).

855. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1497-III, 21 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

856. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Bosnia și Herțegovina privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 388-XV, 9 octombrie 2003).

857. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (nr. 1498-III, 21 octombrie 2003).

858. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1226-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la arestarea preventivă (nr. 390-XV, 9 octombrie 2003).

859. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 78 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 1500-III, 23 octombrie 2003).

860. Lege pentru modificarea articolului 78 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 399-XV, 16 octombrie 2003).

861. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la completarea Legii cu privire la notariat (nr. 393-XV, 16 octombrie 2003).

862. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 395-XV, 16 octombrie 2003).

863. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 396-XV, 16 octombrie 2003).

864. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Departamentului Tehnologii Informaționale (nr. 400-XV, 16 octombrie 2003).

865. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 406-XV, 17 octombrie 2003).

866. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1495-III, 21 octombrie 2003).

867. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Petru RAILEANnbsp; (nr. 1499-III, 23 octombrie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

18. Decizie pentru neacceptarea sesizării deputatului în Parlament Mihai Plămădeală privind controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 719 din 26 decembrie 1996 Cu privire la asigurarea activității SRL Renaștere (16 octombrie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

nbsp;

45. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra activității Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și subdiviziunilor lui teritoriale în perioada anului 2002 (nr. 41, 6 iunie 2003).

46. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare a Bibliotecii Naționale pe perioada anului 2002 - I trimestru al anului 2003 (nr. 65, 8 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1329. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 10 din 14 ianuarie 2003 (nr. 1269, 23 octombrie 2003).

1330. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 1280, 24 octombrie 2003).

1331. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1327 din 3 decembrie 2001 (nr. 1281, 24 octombrie 2003).

1332. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1282, 24 octombrie 2003).

1333. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor al României privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită (nr. 1283, 24 octombrie 2003).

1334. Hotărîre despre aprobarea Completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 1284, 27 octombrie 2003).

1335. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1285, 27 octombrie 2003).

1336. Hotărîre despre modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1286, 27 octombrie 2003). nbsp;nbsp;

1337. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letone privind colaborarea în domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri, substanțe psihotrope și precursori și crimei organizate (nr. 1287, 27 octombrie 2003).

1338. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea tehnică în domeniul gospodăriei rutiere (nr. 1288, 27 octombrie 2003).

1339. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul combaterii traficului ilicit și abuzului de stupefiante, substanțe psihotrope și a altor crime grave (nr. 1289, 27 octombrie 2003).

1340. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate și neachitate de către întreprinderile Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum (nr. 1290, 27 octombrie 2003).

1341. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kîrgîze privind colaborarea economică pentru anii 2004-2013 (nr. 1293, 27 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;

1342. Hotărîre cu privire la serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și serviciul civil (alternativ) în toamna anului 2003 (nr. 1299, 29 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1343. Dispoziție (nr. 107-d, 22 octombrie 2003).

1344. Dispoziție (nr. 108-d, 27 octombrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

300. Hotărîre cu privire la reglementarea interconectării între operatori (nr. 19, 20 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;

301. Hotărîre cu privire la stabilirea mărimii plăților de reglementare pentru anul 2004 (nr. 20, 20 octombrie 2003).

302. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului cu privire la interconectare (nr. 21, 20 octombrie 2003).

303. Hotărîre cu privire la implementarea în Republica Moldova a noului Plan Național de Numerotare (etapa I) (nr. 23, 27 octombrie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

304. Hotărîre cu privire la deblocarea conturilor bancare ale SA Autobaza asociației de comerț (nr. 26/3, 16 octombrie 2003).

305. Hotărîre cu privire la suspendarea activității OAI Passim-Managerul-Fondului SRL (nr. 26/4, 16 octombrie 2003).

306. Ordonanță cu privire la protejarea drepturilor acționarilor FINN Grand-Fines SA și FINN Interfond SA în proces de lichidare (nr. 26/5-O, 16 octombrie 2003).

307. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței nr. 21/3-O din 31.07.03 (nr. 26/6-O, 16 octombrie 2003).

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

308. Ordin cu privire la unele modificări în Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru organizațiile, instituțiile și întreprinderile Republicii Moldova, Chișinău, 1998 (nr. 131, 30 septembrie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte