Nr. 59-67 18.03.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

93. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei de la articolul I al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 1957-VII, 11 martie 2016)

94. Lege pentru modificarea anexei de la articolul I al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 5, 25 februarie 2016)

95. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 207 din 20 noiembrie 2015 privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr. 13, 26 februarie 2016)

96. Hotărîre privind numirea în funcție a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituției publice naționale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 23, 4 martie 2016)

97. Hotărîre privind aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2016 (nr. 27, 4 martie 2016)

98. Hotărîre privind demisia Guvernatorului și prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei și declararea vacanței acestor funcții (nr. 30, 11 martie 2016)

99. Hotărîre cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (nr. 31, 11 martie 2016)

100. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 32, 11 martie 2016)

101. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 33, 11 martie 2016)

102. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mete BORA (nr. 1953-VII, 4 martie 2016)

103. Decret privind conferirea gradelor de calificare unor funcţionari publici din Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1954-VII, 4 martie 2016)

104. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” domnului Efim MUNTEAN (nr. 1955-VII, 9 martie 2016)

105. Decret privind rechemarea domnului Valeriu GHEORGHIU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Spaniei (nr. 1956-VII, 11 martie 2016)

106. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1958-VII, 12 martie 2016)

107. Decret privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1959-VII, 12 martie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

10. Hotărâre privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova (modul de alegere a Preşedintelui) (Sesizarea nr. 48b/2015) (nr. 7, 4 martie 2016)

11. Decizie pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională (nr. AG-1, 9 februarie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

298. Hotărîre pentru aprobarea Addendumului la Memorandumul de Înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina din 7 octombrie 2005, încheiat la Bruxelles la 24 noiembrie 2015 (nr. 185, 26 februarie 2016)

299. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 247, 4 martie 2016)

300. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 259, 4 martie 2016)

301. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea articolului 24 al Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal (nr. 264, 4 martie 2016)

302. Hotărîre cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale (nr. 266, 9 martie 2016)

303. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 267, 9 martie 2016)

304. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 268, 9 martie 2016)

305. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 269, 9 martie 2016)

306. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 270, 9 martie 2016)

307. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolelor 2 şi 6 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (nr. 271, 9 martie 2016)

308. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren (nr. 272, 9 martie 2016)

309. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (nr. 273, 9 martie 2016)

310. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 274, 9 martie 2016)

311. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 275, 10 martie 2016)

312. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (nr. 276, 10 martie 2016)

313. Hotărîre cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat „AT PROLIN” (nr. 277, 10 martie 2016)

314. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe (nr. 278, 10 martie 2016)

315. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la întreprinderea de stat (nr. 279, 10 martie 2016)

316. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Serviciul Vamal (nr. 280, 10 martie 2016)

317. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 281, 10 martie 2016)

318. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul vitivinicol” (nr. 282, 11 martie 2016)

319. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 283, 11 martie 2016)

320. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 284, 11 martie 2016)

321. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate (nr. 285, 12 martie 2016)

322. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 1751 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 286, 12 martie 2016)

323. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor din Raportul anual 2014 al Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (nr. 288, 12 martie 2016)

324. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 289, 14 martie 2016)

325. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi efectuare a controlului treziei (nr. 290, 14 martie 2016)

326. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vsevolod STAMATI (nr. 291, 14 martie 2016)

327. Hotărîre cu privire la Comitetul naţional pentru organizarea și desfășurarea acţiunilor consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova (nr. 292, 14 martie 2016)

328. Hotărîre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 293, 14 martie 2016)

329. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 29 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 294, 14 martie 2016)

330. Hotărîre cu privire la aprobarea stemei şi drapelului Ministerului Justiţiei (nr. 295, 14 martie 2016)

331. Dispoziţie (nr. 26-d, 10 martie 2016)

332. Dispoziţie (nr. 27-d, 10 martie 2016)

333. Dispoziţie (nr. 28-d, 10 martie 2016)

334. Dispoziţie (nr. 29-d, 10 martie 2016)

335. Dispoziţie (nr. 30-d, 14 martie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

393. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală (nr. 29, 22 februarie 2016)

394. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică privind introducerea pe piață a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzicerea introducerii pe piață a brichetelor fantezie, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.37 din 1 februarie 2016 (nr. 33, 2 martie 2016)

395. Ordin cu privire la aprobarea standardelor ocupaționale „1012003 Frizer” și „1013002 Bucătar” (nr. 35, 2 martie 2016)

396. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 38, 12 martie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

397. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor ministrului finanţelor nr. 83 din 7 iulie 2011 şi nr. 43 din 24 martie 2014 (nr. 20, 29 februarie 2016)

398. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 21, 1 martie 2016)

399. Ordin privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 186 din 24 decembrie 2013 (nr. 22, 1 martie 2016)

400. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 10.06.2013 (nr. 28, 12 martie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

401. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare în circumscripția unei alte instanțe de judecată a executorului judecătoresc Braniște Dumitru, în legătură cu transferul acestuia (nr. 227, 12 martie 2016)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

402. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții NCM G.01.01:2016 „Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale” (nr.36, 9 martie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

403. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele profesii muncitorești (nr. 29, 17 februarie 2016)

404. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.120 din 17 iunie 2015 (nr. 35, 24 februarie 2016)

405. Ordin cu privire la norma de consum a motorinei la efectuarea lucrărilor agricole (nr. 39, 1 martie 2016)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

406. Ordin cu privire la stabilirea coeficientului de indexare MGPT pentru trenul UZ nr.117/118 cu tranzitarea teritoriului Republicii Moldova (nr. 44, 24 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

407. Ordin pentru aprobarea Codului de etică al cadrului didactic (nr. 861, 7 septembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

408. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 59, 15 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

409. Ordin cu privire la organizarea accesului populației la analogi de insulină umană și vasopresină (nr. 97/85-A, 22 februarie 2016)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

410. Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2015.

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

411. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 16, 3 martie 2016)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

412. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova

413. Hotărîre privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2016 (nr. 74/2016, 10 martie 2016)

414. Hotărîre privind tarifele la energia electrică (nr. 75/2016, 12 martie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

415. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Cerinţe tehnice privind hărțile aeronautice” (nr. 09/GEN, 1 martie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

416. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Banca Comercială „EuroCreditBank” S.A. (nr. 10/1, 12 martie 2016)

417. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HIROVEANCA” (nr. 10/3, 12 martie 2016)

418. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „PUHĂCENI”(nr. 10/4, 12 martie 2016)

419. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii cu Capital Străin „WVP BROKER DE ASIGURARE” S.R.L. (nr. 10/6, 12 martie 2016)

420. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurări „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 10/7, 12 martie 2016)

421. Hotărîre cu privire la prescrierea Brokerului de Asigurare „INSTANT ASIG” S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 10/9, 12 martie 2016)

422. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor brokeri de asigurare și/sau reasigurare (nr. 10/8-O, 12 martie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

423. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” nr. 705 din 23.12.2015 şi nr. 706 din 24.12.2015 (nr. 4/20, 26 februarie 2016)

424. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Iurie GARABA, adjunctul procurorului general (nr. 4/21, 26 februarie 2016)

425. Decizie cu privire la prezentarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind asigurarea transparenţei proprietăţii în audiovizual (nr. 4/23, 26 februarie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

426. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului disciplinar (nr. 144/7, 3 martie 2015)

427. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de președinte al Curții de Apel Bălți și vicepreședinte al Curții de Apel Comrat (nr. 133/6, 1 martie 2016)

Acte ale Consiliului Concurenţei

428. Decizie (nr. ASR-08, 1 martie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

429. Decizie cu privire la includerea simbolurilor corporative ale unor instituții de învăţămînt în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 347-IV.01, 29 iulie 2015)

430. Decizie cu privire la înregistrarea stemei, drapelului și culorilor corporative ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 381-IV.01, 30 septembrie 2015)

431. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincții corporative ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 382-IV.01, 30 septembrie 2015)

432. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri uniformistice corporative ale trupelor de carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 425-IV.01, 4 decembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

433. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 47, 2 martie 2016)

434. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit (nr. 54, 9 martie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte