Nr. 223-225 07.11.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

868. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar și a Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 1502-III, 31 octombrie 2003).

869. Lege pentru modificarea Legii nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar și a Legii nr. 713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope (nr. 394-XV, 16 octombrie 2003).

870. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 1503-III, 31 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

871. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul electroenergetic (nr. 398-XV, 16 octombrie 2003).

872. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1504-III, 31 octombrie 2003).

873. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 404-XV, 17 octombrie 2003).

874. Decret pentru promulgarea Legii privind stingerea unor datorii istorice față de bugetul de stat ale Societății pe Acțiuni Mezon (nr. 1508-III, 31 octombrie 2003).

875. Lege privind stingerea unor datorii istorice față de bugetul de stat ale Societății pe Acțiuni Mezon (nr. 405-XV, 17 octombrie 2003).

876. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (nr. 411-XV, 23 octombrie 2003).

877. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind statutul-cadru al satului (comunei), orașului (municipiului) (nr. 413-XV, 23 octombrie 2003).

878. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (nr. 417-XV, 24 octombrie 2003).

879. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 418-XV, 24 octombrie 2003).

880. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licențierea unor genuri de activitate (nr. 424-XV, 30 octombrie 2003).

881. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 432-XV, 31 octombrie 2003).

882. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la completarea Legii nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 434-XV, 31 octombrie 2003).

883. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate și neachitate de către întreprinderile Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum (nr. 435-XV, 31 octombrie 2003).

884. Decret privind eliberarea din funcție a unui judecător (nr. 1501-III, 28 octombrie 2003).

885. Decret privind eliberarea domnului Anatolie DUBROVSCHI din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învățămîntului și științei (nr. 1505-III, 31 octombrie 2003).

886. Decret pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea azilului politic de către Președintele Republicii Moldova (nr. 1506-III, 31 octombrie 2003).

887. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vasile CEBOTARU (nr. 1507-III, 31 octombrie 2003).

888. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Zinaida GLADCENCO (nr. 1509-III, 31 octombrie 2003).

889. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Semion DRAGAN (nr. 1510-III, 2 noiembrie 2003).

890. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției dintre Republica Moldova și Republica Italiană privind asistența juridică și recunoașterea hotărîrilor în materie civilă (nr. 1511-III, 3 noiembrie 2003). ....

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1345. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1270, 23 octombrie 2003).

1346. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1017 din 25 august 2003 (nr. 1294, 28 octombrie 2003).

1347. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 907 din 5 septembrie 2000 (nr. 1295, 28 octombrie 2003).

1348. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1296, 28 octombrie 2003).

1349. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii privind taxele locale (nr. 1297, 28 octombrie 2003).

1350. Hotărîre cu privire la crearea Sistemului Informațional Geografic Național (nr. 1298, 28 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1351. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege despre modificarea Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 1300, 29 octombrie 2003).

1352. Hotărîre cu privire la aprobarea Componenței nominale a delegației Republicii Moldova la lucrările celei de-a IV-a Sesiuni a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 30 septembrie - 2 octombrie 2003) (nr. 1302, 29 octombrie 2003).

1353. Hotărîre cu privire la activitatea administrației publice locale din raionul Ocnița în vederea dezvoltării antreprenoriatului, promovării exportului și cooperării transfrontaliere (nr. 1304, 29 octombrie 2003). .......

1354. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1124 din 15 septembrie 2003 (nr. 1305, 30 octombrie 2003).

1355. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar de către Guvernul Federației Ruse (nr. 1307, 31 octombrie 2003).

1356. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1308, 31 octombrie 2003).

1357. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 466 din 16 mai 2000 (nr. 1309, 31 octombrie 2003).

1358. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1311, 31 octombrie 2003).

1359. Hotărîre privind repartizarea alocațiilor pentru majorarea salariilor în sfera bugetară (nr. 1312, 31 octombrie 2003).

1360. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1313, 3 noiembrie 2003).

1361. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 330 din 23 aprilie 1999 (nr. 1314, 3 noiembrie 2003).

1362. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (nr. 1315, 3 noiembrie 2003).

1363. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei IFTODI Victoria (nr. 1317, 5 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1364. Dispoziție (nr. 109-d, 31 octombrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

309. Catalogul de tarife la serviciile medico-sanitare în Serviciul stomatologic al Spitalului clinic al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (nr. 353/26-12.02).

nbsp;Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

310. Hotărîre cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 264, 30 octombrie 2003).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte