Nr. 226-228 14.11.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

891. Decret privind promulgarea Codului transportului feroviar (nr. 1512-III, 3 noiembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

892. Codul transportului feroviar (nr. 309-XV, 17 iulie 2003).

893. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1514-III, 6 noiembrie 2003).

894. Lege pentru modificarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 412-XV, 23 octombrie 2003).

895. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal și a articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1517-III, 7 noiembrie 2003).

896. Lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal și a articolului 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 416-XV, 24 octombrie 2003).

897. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea titlului III al Codului fiscal (nr. 1518-III, 7 noiembrie 2003).

898. Lege cu privire la modificarea titlului III al Codului fiscal (nr. 419-XV, 24 octombrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

899. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul dintre Republica Moldova și Banca Dresdner Bank AG (Germania) referitor la garanția de plată a Republicii Moldova nr. 03/4-2/7-509 din 31 iulie 1997 (nr. 1519-III, 7 noiembrie 2003).

900. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul dintre Republica Moldova și Banca Dresdner Bank AG (Germania) referitor la garanția de plată a Republicii Moldova nr. 03/4-2/7-509 din 31 iulie 1997 (nr. 421-XV, 30 octombrie 2003).

901. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege despre modificarea articolului 16 al Legii cu privire la avocatură (nr. 420-XV, 30 octombrie 2003).

902. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 422-XV, 30 octombrie 2003).

903. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 426-XV, 30 octombrie 2003).

904. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 427-XV, 30 octombrie 2003).

905. Hotărîre privind formarea unui grup de lucru (nr. 445-XV, 7 noiembrie 2003).

906. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie domnului Ion GONȚA (nr. 1513-III, 5 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

907. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei Naționalenbsp; de Prevenire și Combatere a Corupției (nr. 1515-III, 6 noiembrie 2003).

908. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Leonid CEREPOVSCHI (nr. 1516-III, 6 noiembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1365. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea Legii nr. 1070-XIV din 22 iunie 2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior (nr. 1303, 29 octombrie 2003).

1366. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la obținerea, evidența, păstrarea, sistematizarea și utilizarea informației dactiloscopice și Listei funcțiilor deținute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii (nr. 1310, 31 octombrie 2003).

1367. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 749 din 12 iunie 2002 (nr. 1316, 4 noiembrie 2003).

1368. Hotărîre despre aprobarea Statutului revistei social-culturale Moldova (nr. 1318, 6 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;

1369. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniile energetic și gazo-petrolier (nr. 1319, 6 noiembrie 2003).

1370. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producție pentru anul 2004 (nr. 1320, 6 noiembrie 2003).

1371. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina și, prin cumul, în Republica Azerbaidjan și Georgia (nr. 1321, 6 noiembrie 2003).

1372. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la coordonarea formei și rechizitelor informației, ce se transmite între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei (nr. 1322, 7 noiembrie 2003).

1373. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Iacob TIMCIUC, ministrul energeticii (nr. 1323, 7 noiembrie 2003).

1374. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri dlui Mihail GARȘTEA, ministrul industriei (nr. 1324, 7 noiembrie 2003).

1375. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică pentru anul 2004 (nr. 1325, 7 noiembrie 2003).

1376. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului II al Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1326, 7 noiembrie 2003).

1377. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402-XV din 24 octombrie 2002 (nr. 1327, 7 noiembrie 2003).

1378. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru scutirea Оntreprinderii de Stat Administrația de Stat a Drumurilor a Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă (nr. 1328, 7 noiembrie 2003).

1379. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 179 din 20 februarie 2003 (nr. 1329, 7 noiembrie 2003).

1380. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea articolului 26 al Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 1330, 7 noiembrie 2003).

1381. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri a Guvernului (nr. 1331, 7 noiembrie 2003).

1382. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Gheorghe DUCA, ministrul ecologiei, construcțiilor și dezvoltării teritoriului (nr. 1332, 7 noiembrie 2003).

1383. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1335, 7 noiembrie 2003).

1384. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 1337, 7 noiembrie 2003).

1385. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1338, 7 noiembrie 2003).

1386. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 755 din 30 iulie 2001 (nr. 1340, 7 noiembrie 2003).

1387. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului Republicii Moldova pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1395-XV din 17 octombrie 2002 asupra rezultatelor controlului executării Legii nr. 267-XIV din 3 februarie 1999 privind minimul de asistență medicală gratuită, garantat de stat (nr. 1341, 10 noiembrie 2003).

1388. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 1342, 10 noiembrie 2003).

1389. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Mihail POP, șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 1344, 10 noiembrie 2003).

1390. Hotărîre privind transmiterea unor clădiri de la balanța Ministerului Apărării la balanța Primăriei municipiului Chișinău (nr. 1346, 10 noiembrie 2003).

1391. Hotărîrenbsp; cu privire la eliberarea din funcție a dlui PETRAȘ Vladimir (nr. 1350, 12 noiembrie 2003).

1392. Dispoziție (nr. 111-d, 7 noiembrie 2003).

1393. Dispoziție (nr. 112-d, 7 noiembrie 2003).

1394. Dispoziție (nr. 113-d, 7 noiembrie 2003).

1395. Dispoziție (nr. 114-d, 10 noiembrie 2003).

1396. Dispoziție (nr. 116-d, 12 noiembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale

Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

311. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării liceului Svetoci (nr. 8.6, 21 octombrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

312. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării liceului Onisifor Ghibu din or. Orhei (nr. 8.7, 21 octombrie 2003).

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie

313. Indicii prețurilor de consum al populației.

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte