Nr. 234-25 25.11.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

936. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 1536-III, 19 noiembrie 2003).

937. Lege pentru completarea Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (nr. 414-XV, 24 octombrie 2003).

938. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 455-XV, 14 noiembrie 2003).

939. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 456-XV, 14 noiembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

940. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Oleg OJOG (nr. 1532-III, 19 noiembrie 2003).

941. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUȘA în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 1533-III, 19 noiembrie 2003).

942. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1534-III, 19 noiembrie 2003).

943. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1535-III, 19 noiembrie 2003).

944. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1537-III,nbsp; 20 noiembrie 2003).

945. Decret privind numirea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina (nr. 1538-III, 20 noiembrie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

19. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din art. 78 alin. (1) din Codul de procedură civilă (nr. 24, 6 noiembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1415. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihail LAUR, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Bosnia și Herțegovina, prin cumul, cu reședința la Budapesta (nr. 1359, 14 noiembrie 2003).nbsp;nbsp;

1416. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal (nr. 1365, 17 noiembrie 2003).

1417. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile STURZA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania, prin cumul, cu reședința la Sofia (nr. 1366, 17 noiembrie 2003).

1418. Hotărîre cu privire la reorganizarea școlilor profesionale polivalente în școli profesionale (nr. 1371, 17 noiembrie 2003).

1419. Hotărîre cu privire la susținerea financiară a studenților, cetățeni ai Republicii Moldova, care își fac studiile în Republica Cuba (nr. 1372, 17 noiembrie 2003).

1420. Hotărîre cu privire la acordarea de ajutor material unor persoane care au suferit în urma incendiului din 15 mai 2003 (nr. 1374, 18 noiembrie 2003).

1421. Hotărîre despre aprobarea Modificării ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 800 din 2 iulie 2003 (nr. 1384, 20 noiembrie 2003).

1422. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 (nr. 1385, 20 noiembrie 2003).

1423. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 204-XV din 15 mai 2003 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1386, 20 noiembrie 2003).

1424. Dispoziție (nr. 119-d, 20 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

327. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Standardului Național de Contabilitate 8 Profitul (pierderea) net (ă) al (a) perioadei de gestiune, erorile esențiale și modificările politicii de contabilitate și a Standardului Național de Contabilitate 10 Evenimente ulterioare datei întocmirii rapoartelor financiare (nr. 68, 19 noiembrie 2003).