Nr. 239-242 05.12.2003

nbsp;Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;

953. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 199 5nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative, Legii nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare și a articolului 54 din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 1545-III, 26 noiembrie 2003).

954. Lege pentru modificarea și completarea articolului 1995nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative, Legii nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare și a articolului 54 din Legea insolvabilității nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001 (nr. 425-XV, 30 octombrie 2003).

955. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 1543-III, 25 noiembrie 2003).

956. Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 430-XV, 31 octombrie 2003). nbsp;

957. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 1544-III, 25 noiembrie 2003).

958. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 433-XV, 31 octombrie 2003).

959. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție, a Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și a Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 1546-III, 26 noiembrie 2003).

960. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliție, a Legii nr. 753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova și a Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 438-XV, 6 noiembrie 2003).

961. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 1547-III, 26 noiembrie 2003).

962. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania Teleradio-Moldova (nr. 450-XV, 13 noiembrie 2003).

963. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea notei la anexa nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1550-III, 2 decembrie 2003).

964. Lege pentru completarea notei la anexa nr. 1nbsp; la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 468-XV, 21 noiembrie 2003).

965. Hotărîre asupra unor proiecte de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 718-XII din 17 septembrie 1991 privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 459-XV, 14 noiembrie 2003).

966. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexei la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 462-XV, 20 noiembrie 2003).

967. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (nr. 466-XV, 21 noiembrie 2003).

968. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Valentin DRĂGĂLIN (nr. 1542-III, 25 noiembrie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activității economico-financiare a Institutului de geodezie, prospecțiuni tehnice și cadastru Ingeocad (nr. 66, 15 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1447. Hotărîre cu privire la transmiterea fondurilor fixe (nr. 1367, 17 noiembrie 2003).

1448. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 2002 (nr. 1389, 24 noiembrie 2003).

1449. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile scutirii de plata impozitului pe venitul obținut de băncile comerciale din creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani și creditele pe termen de peste 3 ani (nr. 1390, 24 noiembrie 2003).

1450. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 1391, 24 noiembrie 2003).

1451. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind Readmisia Persoanelor la Frontierele de Stat (nr. 1392, 24 noiembrie 2003).

1452. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Sistemul de Administrare a Informației Programului Parteneriat pentru Pace (nr. 1393, 24 noiembrie 2003).

1453. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1397, 24 noiembrie 2003).

1454. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 917 din 3 septembrie 2001 (nr. 1398, 24 noiembrie 2003).

1455. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de amendare a Convenției europene pentru reprimarea terorismului (nr. 1400, 24 noiembrie 2003).

1456. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative (nr. 1403, 24 noiembrie 2003).

1457. Hotărîre privind modificarea și completarea Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2003 (nr. 1404, 24 noiembrie 2003).

1458. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Valerian REVENCO, ministrul muncii și protecției sociale (nr. 1405, 24 noiembrie 2003).

1459. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Dmitrii TODOROGLO, viceprim-ministru, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 1406, 24 noiembrie 2003).

1460. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor introduse în Regulamentul privind fondurile ecologice (nr. 1407, 24 noiembrie 2003).

1461. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției civile privind corupția (nr. 1408, 24 noiembrie 2003).

1462. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1409, 24 noiembrie 2003).

1463. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la investițiile în activitatea de antreprenoriat (nr. 1410, 26 noiembrie 2003).

1464. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii condominiului în fondul locativ (nr. 1411, 26 noiembrie 2003).

1465. Hotărîre cu privire la aprobarea Completărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 1072 din 22 octombrie 1998 (nr. 1412, 26 noiembrie 2003).

1466. Hotărîre cu privire la alocațiile nominale de stat pentru merite deosebite față de stat (nr. 1413, 27 noiembrie 2003).

1467. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 1415, 27 noiembrie 2003).

1468. Hotărîre cu privire la instituirea unor premii (nr. 1416, 27 noiembrie 2003).

1469. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 1417, 27 noiembrie 2003).

1470. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice (nr. 1418, 28 noiembrie 2003).

1471. Hotărîre cu privire la salarizarea funcționarilor Centrului Creație Legislativă (nr. 1419, 28 noiembrie 2003).

1472. Hotărîre despre situația social-economică în raionul Basarabeasca și activitatea autorităților administrației publice locale întru dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1423, 2 decembrie 2003).

1473. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui RADU Gheorghe (nr. 1426, 3 decembrie 2003).

1474. Dispoziție (nr. 121-d, 1 decembrie 2003).

1475. Dispoziție (nr. 122-d, 1 decembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

335. Informație (nr. 07/3-276, 27 octombrie 2003).

336. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Regulamentelor privind practica de audit (nr. 66, 6 noiembrie 2003).

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

337. Ordin cu privire la aprobarea Modului de declarare și achitare a impozitului pe venit, inclusiv în rate, de către agenții economici care posedă filiale și/sau subdiviziuni pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 200, 21 octombrie 2003).

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

338. Ordin privind aprobarea schiței-model a legitimației de notar (nr. 326,
31 iulie 2003).

339. Ordin cu privire la numirea în funcția de notar de stat (nr. 459, 7 noiembrie 2003).

nbsp;Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

340. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității de Stat din Tiraspol (nr. 8.1, 21 octombrie 2003).

341. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării Universității Slavone (nr. 8.2, 21 octombrie 2003).

342. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice și acreditării specialității 1002 Drept și activitate vamală din cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova (nr. 8.3, 21 octombrie 2003).

343. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării academice a Academiei Internaționale de Drept Economic (nr. 8.4, 21 octombrie 2003).

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energeticănbsp;

344. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale livrate din rețelele de distribuție ale Moldovagaz S.A. întreprinderilor care nu intră în sistemul Moldovagaz S.A. (nr. 111, 25 noiembrie 2003).

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

345. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate în luna octombrie 2003 nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

346. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare
(nr. 28/1, 20 noiembrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

347. Hotărîre cu privire la documentele acceptate la efectuarea unor transferuri/plăți în cadrul sistemului internațional de asigurare Carte Verde (nr. 298,
26 noiembrie 2003).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte