Nr. 248-253 19.12.2003

nbsp;

nbsp;

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

995. Decret pentru promulgarea Legii privind finanțele publice locale (nr. 1565-III, 11 decembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

996. Lege privind finanțele publice locale (nr. 397-XV, 16 octombrie 2003).

997. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (nr. 1566-III, 11 decembrie 2003).

998. Lege pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale (nr. 457-XV, 14 noiembrie 2003).

999. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1568-III, 11 decembrie 2003).

1000. Lege pentru modificarea și completarea articolului 20 din Legea nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 463-XV, 20 noiembrie 2003).

1001. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1563-III, 10 decembrie 2003).

1002. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 471-XV, 21 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1003. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1572-III, 12 decembrie 2003).

1004. Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 486-XV, 4 decembrie 2003).

1005. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului II al Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 1573-III, 12 decembrie 2003).

1006. Lege cu privire la modificarea articolului II al Legii nr. 1585-XV din 26 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere (nr. 494-XV, 5 decembrie 2003).

1007. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1574-III, 12 decembrie 2003).

1008. Lege privind completarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 499-XV, 11 decembrie 2003).

1009. Decret privind proumulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1576-III, 15 decembrie 2003).

1010. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 507-XV, 12 decembrie 2003).

1011. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind produsele alimentare (nr. 483-XV, 4 decembrie 2003).

1012. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 491-XV, 5 decembrie 2003).

1013. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 492-XV, 5 decembrie 2003).

1014. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 495-XV, 5 decembrie 2003).

1015. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (nr. 496-XV, 5 decembrie 2003).

1016. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Demian MUNTEAN (nr. 1562-III, 10 decembrie 2003).

1017. Decret privind numirea domnului Igor CORMAN în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 1564-III, 11 decembrie 2003).

1018. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Vasile STRОMBEANU (nr. 1567-III, 11 decembrie 2003).

1019. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Boris MIHALACHE și Boris PUȘCARIOV (nr. 1569-III, 11 decembrie 2003).

1020. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Arcadie ZAGORODNIUC (nr. 1570-III, 12 decembrie 2003).

1021. Decret privind rechemarea domnului Gheorghe HIOARĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova (nr. 1571-III, 12 decembrie 2003).

1022. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Oleg MANTOROV (nr. 1575-III, 15 decembrie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

48. Hotărîre privind rezultatele reviziei financiare asupra utilizării mijloacelor financiare publice și gestionării patrimoniului de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în perioada anilor 2001-2002 (nr. 68, 22 octombrie 2003).

nbsp;Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1510. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi, unui proiect de hotărîre a Parlamentului și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1437, 5 decembrie 2003).

1511. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 794 din 19 august 1997 (nr. 1438, 5 decembrie 2003).

1512. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 9 august 1999 (nr. 1439, 5 decembrie 2003).

1513. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal (nr. 1440, 5 decembrie 2003).

1514. Hotărîre despre acordarea deplinelor puteri domnului Marian LUPU, ministrul economiei (nr. 1441, 5 decembrie 2003).

1515. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 826 din 11 iulie 2003 (nr. 1442, 5 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1516. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 25 din Legea serviciului public (nr. 1443, 5 decembrie 2003).

1517. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 531 din 6 mai 2003 (nr. 1444, 5 decembrie 2003).

1518. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dnei Tatiana LAPICUS, director general al Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 1446, 5 decembrie 2003).

1519. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind prelungirea pînă la 1 ianuarie 2005 a termenului de utilizare a documentelor stipulate în punctele 1.2, 1.3, 1.9, 2.2, 2.3 și 2.10 ale Anexei la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor, semnat la Kiev, la 18 mai 2001, întocmit prin schimb de note (nr. 1447, 5 decembrie 2003).

1520. Hotărîre despre aprobarea Completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 29 august 2001 (nr. 1448, 5 decembrie 2003).

1521. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și Direcția Generală a Arhivelor de Stat ale Republicii Polonia (nr. 1449, 8 decembrie 2003).

1522. Hotărîre despre proiectul Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Muncii reprezentată prin Biroul Internațional al Muncii (nr. 1451, 8 decembrie 2003).

1523. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (nr. 1452, 8 decembrie 2003).

1524. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru cu privire la cooperarea în domeniul învățămîntului, științei și culturii (nr. 1456, 8 decembrie 2003).

1525. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Direcția Generală a Vămilor din România cu privire la cooperarea în domeniul schimbului de informație referitoare la comerțul exterior (nr. 1457, 8 decembrie 2003).

1526. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1458, 8 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1527. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de cooperare militară între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale al Republicii Elene (nr. 1460, 8 decembrie 2003).

1528. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1463, 8 decembrie 2003).nbsp;nbsp;

1529. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31 iulie 2000 (nr. 1464, 8 decembrie 2003).

1530. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare și a termenelor de garanție (nr. 1465, 8 decembrie 2003).

1531. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului adițional la Convențianbsp; europeană privind asistența juridică în materie penală din 20 aprilie 1959, încheiat în scopul facilitării aplicării acesteia (nr. 1466, 8 decembrie 2003).

1532. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în dezvoltare pe perioada 2003-2008 (nr. 1468, 8 decembrie 2003).

1533. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1470, 9 decembrie 2003).

1534. Hotărîre cu privire la rechemarea dlui Gheorghe HIOARĂ din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Macedonia (nr. 1472, 10 decembrie 2003).

1435. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1477, 11 decembrie 2003).

1536. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 908 din 16 decembrie 1994 (nr. 1478, 11 decembrie 2003).

1537. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 270-XV din 27 iunie 2003 cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 1479, 11 decembrie 2003).

1538. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la aprobarea listelor producătorilor agricoli cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) (nr. 1480, 11 decembrie 2003).

1539. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea art. 280 al Codului civil (nr. 1483, 11 decembrie 2003).

1540. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002 (nr. 1484, 11 decembrie 2003).

1541. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr. 850 din 15 august 2001 (nr. 1486, 11 decembrie 2003).

1542. Hotărîre despre unele măsuri privind realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 735 din 11 iunie 2002 (nr. 1487, 12 decembrie 2003).

1543. Hotărîre cu privire la decernarea unor premii (nr. 1488, 12 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1544. Hotărîre cu privire la organizarea și desfășurarea ședințelor de Guvern în deplasare (nr. 1490, 12 decembrie 2003).

1545. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Cipru (10-11 noiembrie 2002) (nr. 1491, 12 decembrie 2003).

1546. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 1493, 12 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1547. Hotărîre despre utilizarea ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 1495, 12 decembrie 2003).

1548. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 16 la art. 37 litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1496, 12 decembrie 2003).

1549. Hotărîre privind cota de imigrare în Republica Moldova pe anul 2004 (nr. 1498, 12 decembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1550. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 167 din 18 februarie 2003 (nr. 1504, 12 decembrie 2003).

1551. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1506, 12 decembrie 2003).

1552. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna ianuarie 2004 (nr. 1509, 12 decembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1553. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 911-III din 11 octombrie 2002) (nr. 1512, 15 decembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1554. Dispoziție (nr. 127-d, 11 decembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

357. Ordin privind aprobarea schiței-model a legitimației de avocat și avocat-stagiar (nr. 456, 7 noiembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

358. Ordin cu privire la numirea în funcția de notar (nr. 510, 11 decembrie 2003).

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

359. Normativele igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător.

359a. Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice raionale.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

360. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorului independent pentru SA Promacon (nr. 28/2, 20 noiembrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

361. Hotărîre privind Politica monetară și valutară a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2004 (nr. 312, 11 decembrie 2003).

362. Hotărîre despre modificarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite și depozite atrase de băncile comerciale (nr. 313, 11 decembrie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte