Nr. 254-261 25.12.2003

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1023. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1590-III, 19 decembrie 2003).

1024. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 497-XV, 5 decembrie 2003).

1025. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 și a Legii nr. 1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcționarilor publici (nr. 1591-III, 19 decembrie 2003).

1026. Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 și a Legii nr. 1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcționarilor publici (nr. 504-XV, 11 decembrie 2003).

1027. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2004 (nr. 484-XV, 4 decembrie 2003).

1028. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 498-XV, 11 decembrie 2003).

1029. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 500-XV, 11 decembrie 2003).

1030. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecția și reproducția în zootehnie (nr. 502-XV, 11 decembrie 2003).

1031. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 505-XV, 11 decembrie 2003).

1032. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 506-XV, 11 decembrie 2003).

1033. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 509-XV, 12 decembrie 2003).

1034. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 510-XV, 12 decembrie 2003).

1035. Hotărîre privind respingerea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 13 din Legea nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă (nr. 511-XV, 12 decembrie 2003).

1036. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 513-XV, 12 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1037. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind aprobarea Concepției politicii naționale de stat a Republicii Moldova (nr. 514-XV, 12 decembrie 2003).

1038. Hotărîre privind desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale (nr. 515-XV, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1039. Hotărîre privind confirmarea componenței nominale a Comisiei Electorale Centrale (nr. 516-XV, 18 decembrie 2003).

1040. Hotărîre privind alegerea președintelui Comisiei pentru politică externă (nr. 517-XV, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1041. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 520-XV, 18 decembrie 2003).

1042. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru completarea articolului 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 521-XV, 18 decembrie 2003).

1043. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării unei adrese a Curții Constituționale (nr. 533-XV, 18 decembrie 2003).

1044. Hotărîre privind încetarea calității de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 534-XV, 18 decembrie 2003).

1045. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1577-III, 15 decembrie 2003).

1046. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1578-III, 15 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

1047. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1579-III, 15 decembrie 2003).

1048. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1580-III, 15 decembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;

1049. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Leonid CUCER (nr. 1581-III, 15 decembrie 2003).

1050. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Valentina BIDEAC (nr. 1582-III, 15 decembrie 2003).

1051. Decret privind conferirea de distincții de stat domnului Valeriu ȚОBULEAC și doamnei Angela SOCOLOV (nr. 1583-III, 15 decembrie 2003).

1052. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 911-III din 11 octombrie 2002 (nr. 1584-III, 16 decembrie 2003).

1053. Decret privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 1585-III, 17 decembrie 2003).

1054. Decret privind numirea domnului Ghenadie NICOLAEV în funcția de judecătornbsp; și vicepreședinte al Curții de Apel Chișinău (nr. 1586-III, 17 decembrie 2003).

1055. Decret privind numirea doamnei Natalia CHIRCU în funcția de judecător la Judecătoria Bălți (nr. 1587-III, 17 decembrie 2003).

1056. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1588-III, 17 decembrie 2003).

1057. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 1589-III, 17 decembrie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

49. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra asigurării executării de către Departamentul de executare a deciziilor judiciare și subdiviziunile teritoriale a deciziilor judecătorești cu privire la încasarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare în folosul statului pe perioada anului 2002-01.04.2003 (nr. 69, 23 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1555. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 15 iunie 2000 (nr. 1445, 5 decembrie 2003).

1556. Hotărîre cu privire la serviciile cu plată prestate de către autoritățile administrației publice centrale și organele cu funcții de control (nr. 1475, 10 decembrie 2003).

1557. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind amnistia unor categorii de persoane (nr. 1481, 11 decembrie 2003).

1558. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1485, 11 decembrie 2003).

1559. Hotărîre privind simplificarea procedurii de eliberare a documentelor de autorizare pentru construcții (nr. 1489, 12 decembrie 2003).

1560. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 1492, 12 decembrie 2003).

1561. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea art. 57 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1494, 12 decembrie 2003).

1562. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind măsurile de redresare economico-financiară a unor agenți economici din agricultură (nr. 1497, 12 decembrie 2003).

1563. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind protecția reciprocă a informațiilor secrete (nr. 1499, 12 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1564. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Ion URSU, director al Serviciului de Informații și Securitate (nr. 1500, 12 decembrie 2003).

1565. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Norvegiei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1501, 12 decembrie 2003).

1566. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 1502, 12 decembrie 2003).

1567. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de amendament la Acordul între Republica Moldova și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
(nr. 1503, 12 decembrie 2003).

1568. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (nr. 1505, 12 decembrie 2003).

1569. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1507, 12 decembrie 2003).

1570. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de acțiuni prioritare pentru redresarea situației privind securitatea circulației rutiere pe termen scurt - anii 2003-2004 și pe termen lung - pînă în anul 2008 (nr. 1508, 12 decembrie 2003).

1571. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectivelor a căror pază nu poate fi efectuată de organizațiile particulare de pază (nr. 1510, 12 decembrie 2003).

1572. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1133 din 17 septembrie 2003 (nr. 1511, 12 decembrie 2003).

1573. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1284 din 2 octombrie 2002 (nr. 1513, 15 decembrie 2003).

1574. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Nicolae VОLCU, director general al Departamentului Vamal (nr. 1514, 15 decembrie 2003).

1575. Hotărîre despre aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2004 (nr. 1515, 15 decembrie 2003).

1576. Hotărîre cu privire la aprobarea Completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1733 din 31 decembrie 2002 (nr. 1516, 16 decembrie 2003).

1577. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1519, 18 decembrie 2003).

1578. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea statutului municipiului Chișinău, aprobat prin Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 și a Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 1523, 18 decembrie 2003).

1579. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Adițional la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile (nr. 1524, 18 decembrie 2003).

1580. Hotărîre cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de selectare a băncilor pentru plasarea excedentelor bugetului asigurărilor sociale de stat la conturi de depozit în termen (nr. 1525, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

1581. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Adițional la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind serviciile aeriene (nr. 1526, 18 decembrie 2003). ..

1582. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian cu privire la abolirea reciprocă a cerințelor de viză pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice sau de serviciu (nr. 1527, 18 decembrie 2003).

1583. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului Adițional la Acordul privind transporturile aeriene între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania (nr. 1528, 18 decembrie 2003).

1584. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1529, 18 decembrie 2003).

1185. Hotărîre privind instituirea Diplomei de onoare a Guvernului (nr. 1531, 18 decembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;1586. Hotărîre despre aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind repartizarea pe beneficiari și obiecte a alocațiilor pentru finanțarea investițiilor capitale prevăzute în bugetul de stat pe anul 2004 (nr. 1534, 19 decembrie 2003).

1587. Hotărîre cu privirenbsp; la situația social-economică în raionul Ștefan Vodă și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 1552, 24 decembrie 2003).

1588. Dispoziție (nr. 128-d, 16 decembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

363. Regulament cu privire la procedura de încheiere, acțiune și reziliere a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit în mărime de 50% a întreprinderilor în al căror capital social investițiile străine depășesc suma echivalentănbsp; cu 250 mii dolari S.U.A. și peste 50% din venitul brut al cărora se constituie din comercializarea produselor (lucrărilor, serviciilor) de fabricație proprie.

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

364. Ordin cu privire la publicarea Listei avocaților (nr. 520, 18 decembrie 2003).

365. Ordin cu privire la publicarea Listei avocaților stagiari (nr. 521, 18 decembrie 2003).

366. Ordin cu privire la publicarea Listei avocaților, care vor acorda asistență juridică din oficiu (nr. 522, 18 decembrie 2003).

367. Ordin cu privire la transferul notarului Stahurschii Vasile (nr. 523, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

368. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind modul de susținere a examenului de calificare pentru admiterea în profesia de avocat (nr. 528, 23 decembrie 2003).

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

369. Ordin cu privire la tarifele pentru expedierea trimiterilor poștale internaționale (nr. 189, 21 noiembrie 2003).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

369a. Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituțiile medico-sanitare publice republicane.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

370. Hotărîre cu privire la implementarea etapei II a noului Plan Național de Numerotare al Republicii Moldova (nr. 30, 18 decembrie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

371. Hotărîre cu privire la neexecutarea de către RI Registru-Service SRL a prescripțiilor CNVM (nr. 29/2, 4 decembrie 2003).

372. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 29/4, 4 decembrie 2003).

373. Hotărîre cu privire la înregistrarea ofertei tender (nr. 29/5, 4 decembrie 2003).

374. Hotărîre cu privire la aprobarea actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 30/1, 12 decembrie 2003).

375. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/1, 18 decembrie 2003).nbsp;

376. Ordonanță cu privire la blocarea acțiunilor la contul personal al SA Nistru-Olănești (nr. 29/10, 4 decembrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

377. Hotărîre privind modificarea și completarea Recomandărilor cu privire la sistemele de control intern în băncile comerciale din Republica Moldova (nr. 306, 11 decembrie 2003).

378. Hotărîre cu privire la rectificarea Politicii monetare și valutare a Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2003 (nr. 311, 11 decembrie 2003).

379. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la raportarea informației aferente balanței de plăți (nr. 320, 18 decembrie 2003).

380. Hotărîre privind modificarea și completarea hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 46 din 27.02.2003 Cu privire la unele aspecte de efectuare a decontărilor pentru tranzacțiile de export/import încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei (nr. 323, 18 decembrie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte