Nr. 1-5 01.01.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (nr. 1592-III, 22 decembrie 2003).

2. Lege pentru completarea articolului 13 din Legea nr. 1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (nr. 403-XV, 17 octombrie 2003).

3. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (nr. 1593-III, 22 decembrie 2003).

4. Lege pentru modificarea și completarea Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (nr. 451-XV, 13 noiembrie 2003).

5. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 1603-III, 24 decembrie 2003).

6. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (nr. 461-XV, 20 noiembrie 2003).

7. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1598-III, 23 decembrie 2003).

8. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 469-XV, 21 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

9. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 1604-III, 24 decembrie 2003).

10. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deșeurile de producție și menajere (nr. 480-XV, 4 decembrie 2003).

11. Decret privind promulgarea Legii pentru scutirea Оntreprinderii de Stat Administrația de Stat a Drumurilor a Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinație agricolă (nr. 1599-III, 23 decembrie 2003).

12. Lege pentru scutirea Оntreprinderii de Stat Administrația de Stat a Drumurilor a Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinație agricolă (nr. 503-XV, 11 decembrie 2003).

13. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (nr. 1596-III, 23 decembrie 2003).

14. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare (nr. 508-XV, 12 decembrie 2003).

15. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 1600-III, 23 decembrie 2003).

16. Lege pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 512-XV, 12 decembrie 2003).

17. Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 1605-III, 25 decembrie 2003).

18. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 519-XV, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

19. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 16 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 1601-III, 23 decembrie 2003).

20. Lege pentru modificarea anexei nr. 16 la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15 noiembrie 2002 (nr. 523-XV, 18 decembrie 2003).

21. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 1597-III, 23 decembrie 2003). ........

22. Lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 1160-XV din 21 iunie 2002 privind punerea în aplicare a Codului penal al Republicii Moldova (nr. 532-XV, 18 decembrie 2003).

23. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova (nr. 1602-III, 24 decembrie 2003).

24. Lege privind aprobarea Concepției politicii naționale a Republicii Moldova (nr. 546-XV, 19 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

25. Hotărîre asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 (nr. 518-XV, 18 decembrie 2003).

26. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la cinematografie (nr. 524-XV, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

27. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 527-XV, 18 decembrie 2003). .........

28. Hotărîre privind structura, numărul de personal, devizul de cheltuieli al Curții de Conturi și condițiile de salarizare a membrilor și angajaților ei (nr. 530-XV, 18 decembrie 2003).

29. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii învățămîntului (nr. 535-XV, 19 decembrie 2003).

30. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la instituția publică locală a audiovizualului (nr. 536-XV, 19 decembrie 2003).

31. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 537-XV, 19 decembrie 2003).

32. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la aprobarea listelor producătorilor agricoli cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) (nr. 540-XV, 19 decembrie 2003).

33. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind anularea unor obligațiuni fiscale (nr. 541-XV, 19 decembrie 2003).

34. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii privind organizarea judecătorească (nr. 543-XV, 19 decembrie 2003).

35. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2004 (nr. 545-XV, 19 decembrie 2003).

36. Decret privind declararea anului 2004 Anul {tefan cel Mare și Sfînt (nr. 1594-III, 23 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

37. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Andrei BUSUNCIAN și Vitalie COPTU (nr. 1595-III, 23 decembrie 2003).

38. Decret privind modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 22-III din 28 aprilie 2001 și completarea Regulamentului Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 1615-III, 26 decembrie 2003).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 29, 25 decembrie 2003).

2. Decizie privind respingerea sesizării unui grup de deputați în Parlament
(25 decembrie 2003).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra utilizării mijloacelor financiare alocate pentru desfășurarea alegerilor locale și asigurarea activității Comisiei Electorale Centrale în perioada anului 2002 și semestrul I al anului 2003 (nr. 70, 28 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală pe anul 2004 (nr. 1517, 16 decembrie 2003).

2. Hotărîre despre crearea Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și al străzilor din localitățile de pe teritoriul Moldovei (nr. 1518, 17 decembrie 2003). .................................

3. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 1520, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 4. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal al Republicii Moldova (nr. 1521, 18 decembrie 2003).

5. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 1204-XIII din 5 iunie 1997 cu privire la fondurile de investiții (nr. 1522, 18 decembrie 2003).

6. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1530, 18 decembrie 2003).

7. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 (nr. 1532, 19 decembrie 2003).

8. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 33 din Legea cu privire la Procuratură (nr. 1533, 19 decembrie 2003).

9. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1535, 22 decembrie 2003).

10. Hotărîre despre compoziția comemorativă Polițiștilor martiri - veșnică memorie (nr. 1536, 22 decembrie 2003).

11. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 987 din 11 august 2003 (nr. 1537, 22 decembrie 2003).

12. Hotărîre despre aprobarea Planului de măsuri pentru implementarea prevederilor Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 184 privind securitatea și igiena muncii în agricultură (nr. 1538, 22 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

13. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 1539, 22 decembrie 2003).

14. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995 și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1540, 22 decembrie 2003).

15. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea nr. 386-XV din 19 iulie 2001 cu privire la tutun și la produsele din tutun (nr. 1542, 23 decembrie 2003). ...........

16. Hotărîre pentru aprobarea proiectului titlului VII Taxele locale al Codului fiscal (nr. 1543, 23 decembrie 2003).

17. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal (nr. 1544, 23 decembrie 2003).

18. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege cu privire la energia termică (nr. 1545, 23 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

19. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 1546, 23 decembrie 2003). ...........

20. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea Legii nr. 375-XV din 26 septembrie 2003 (nr. 1547, 23 decembrie 2003).

21. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind structura, numărul de personal, devizul de cheltuieli ale Curții de Conturi și condițiile de salarizare a membrilor și angajaților ei (nr. 1548, 23 decembrie 2003).

22. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de implementare a sistemului de monitorizare prin satelit a obiectelor mobile în scopul asigurării securității transportului (nr. 1549, 23 decembrie 2003). .......................

23. Hotărîre privind transmiterea bunurilor și documentelor de arhivă ale agențiilor teritoriale, în proces de lichidare, ale Departamentului Privatizării (nr. 1550, 23 decembrie 2003).

24. Hotărîre despre aprobarea proiectului Decretului Președintelui Republicii Moldova privind instituirea Bursei Președintelui Republicii Moldova (nr. 1553, 24 decembrie 2003).

25. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1554, 24 decembrie 2003).

26. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1571, 25 decembrie 2003).

27. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind înghețarea și eșalonarea datoriilor calculate și neachitate la bugetul asigurărilor sociale de stat din fondul de salariu calculat al instituțiilor medico-sanitare, finanțate de la bugetele de toate nivelurile, conform situației de la 1 octombrie 2003 (nr. 1572, 25 decembrie 2003).

28. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea Codului transporturilor auto (nr. 1575, 26 decembrie 2003).

29. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul I al anului 2004 (nr. 1577, 26 decembrie 2003).

30. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 769 din 26 iunie 2003 (nr. 1578, 26 decembrie 2003).

31. Hotărîre cu privire la schimbarea destinației unor terenuri agricole (nr. 1582, 29 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

32. Dispoziție (nr. 129-d, 19 decembrie 2003).

33. Dispoziție (nr. 130-d, 19 decembrie 2003).

34. Dispoziție (nr. 132-d, 22 decembrie 2003).

35. Dispoziție (nr. 133-d, 25 decembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1. Informație privind aplicarea TVA și accizelor la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistență tehnică, conform prevederilor art. 104 lit. d) și art. 124 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal (nr. 10/1-2-07/721, 3 decembrie 2003).

2. Ordin cu privire la aprobarea Modificării și completării nr. 2 la Standardul Național de Contabilitate 4 Particularitățile contabilității întreprinderilor micului business și Modificării și completării nr. 3 la Standardul Național de Contabilitate 5 Prezentarea rapoartelor financiare (nr. 80, 19 decembrie 2003)..

3. Modul de încasare și evidență a veniturilor pentru anul 2004 (nr. 07/3-320, 25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

4. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării treptei liceale din cadrul Colegiului de Ecologie (nr. 9.2, 24 noiembrie 2003).

5. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic Ion Vatamanu din or. Strășeni (nr. 9.6, 24 noiembrie 2003).

6. Hotărîre cu privire la acreditarea Liceului Teoretic Vasile Alecsandri din mun. Chișinău (nr. 9.7, 24 noiembrie 2003).

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

7. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de evaluare a cotelor de participare din capitalul social al societăților cu răspundere limitată deținute de fondurile de investiții în proces de lichidare (nr. 24/4, 2 octombrie 2003).....

8. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii CNVM nr. 31/2 din 02.08.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor societăților pe acțiuni de tip închis și a cotelor de participare ale societăților cu răspundre limitată din portofoliile fondurilor de investiții supuse lichidării (nr. 28/3, 20 noiembrie 2003).

9. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării corectitudinii efectuării tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale SA ICAM (nr. 29/3, 4 decembrie 2003).

10. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare - de brokeraj, eliberată anterior companiei de brokeri Ars-Vista SRL (nr. 29/6, 4 decembrie 2003).

11. Hotărîre cu privire în înregistrări în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1, 25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

11a. Decizie despre implementarea unor măsuri de transpunere în viață a prevederilor Convenției europene cu privire la televiziunea transfrontralieră (nr. 47, 11 noiembrie 2003).

11b. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 51, 23 decembrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

12. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către bănci a operațiunilor cu cambii (nr. 331, 25 decembrie 2003).