Nr. 68 22.03.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

108. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 72 din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 1963-VII, 16 martie 2016)

109. Lege pentru modificarea articolului 72 din Legea nr. 130 din 8 iunie 2012 privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă (nr. 14, 26 februarie 2016)

110. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 1964-VII, 16 martie 2016)

111. Lege pentru modificarea articolului 24 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 22, 4 martie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

336. Hotărîre cu privire la aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică (nr. 297, 16 martie 2016)

337. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru MORCOV (nr. 311, 21 martie 2016)

338. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind destituirea domnului Igor GORGAN din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale” (nr. 312, 21 martie 2016)

339. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Marin GURIN (nr. 313, 21 martie 2016)

340. Dispoziţie (nr. 32-d, 21 martie 2016)

341. Dispoziţie (nr. 33-d, 21 martie 2016)

342. Dispoziţie (nr. 34-d, 21 martie 2016)

343. Dispoziţie (nr. 35-d, 21 martie 2016)

344. Dispoziţie (nr. 36-d, 21 martie 2016)

345. Dispoziţie (nr. 37-d, 21 martie 2016)

346. Dispoziţie (nr. 38-d, 21 martie 2016)

347. Dispoziţie (nr. 39-d, 21 martie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

435. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor, care stabilesc criterii pentru evaluarea conformității biocombustibilului solid (nr. 36, 9 martie 2016)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

436. Ordin cu privire la perioada de tranziţie pentru utilizarea standardelor naţionale GOST la evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice (nr. 19, 15 martie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

437. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului arhivei Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 597/24, 11 august 2015)