Nr. 13-15 16.01.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

103. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 1609-III, 26 decembrie 2003).

104. Lege pentru modificarea Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor (nr. 526-XV, 18 decembrie 2003).

105. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 453-XIII din 16 mai 1995 cu privire la salarizarea judecătorilor, colaboratorilor instanțelor judecătorești și ai procuraturii (nr. 581-XV, 26 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

106. Decret privind numirea domnului Mihail PLATON în funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele culturii, învățămîntului și științei (nr. 1634-III, 12 ianuarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

3. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 891 din 17 iulie 2003 Cu privire la crearea Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Moldova (nr. 6, 25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

nbsp;

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind rezultatele controlului relațiilor financiare ale Primăriei or. Cantemir cu S.A. Apă-Canal în perioada anului 2000 și primul trimestru al anului 2003 (nr. 71, 30 octombrie 2003).

3. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra colectării și utilizării mijloacelor bugetare la primăria Tvardița în perioada anului 2002 - semestrul I al anului 2003 (nr. 72, 30 octombrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

80. Hotărîre cu privire la transmiterea terenurilor și aprobarea hotarelor unor unități administrativ-teritoriale (nr. 1482, 11 decembrie 2003).

81. Hotărîre cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățămînt superior de scurtă durată (colegii) în instituții de învățămînt mediu de specialitate (colegii) (nr. 1551, 23 decembrie 2003).

82. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului privind structura, numărul de personal, devizul de cheltuieli ale Curții de Conturi și condițiile de salarizare a membrilor și angajaților ei (nr. 1558, 25 decembrie 2003).

83. Hotărîre despre aprobarea avizelor la proiectele de lege pentru modificarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 Cu privire la Procuratură și lege privind modificarea articolului 33 din Legea nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 1562, 25 decembrie 2003).

84. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la instituția publică locală a audiovizualului (nr. 1566, 25 decembrie 2003).

85. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Bosnia și Herțegovina (8-9 decembrie 2003) (nr. 1601, 30 decembrie 2003).

86. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a dlui Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Italiană și în Statul Vatican (27-29 noiembrie 2003) (nr. 1602, 30 decembrie 2003).

87. Hotărîre cu privire la comemorarea în anul 2004 a 500 de ani de la trecerea în eternitate a Domnitorului Moldovei {tefan cel Mare și Sfînt (nr. 1604, 30 decembrie 2003).

88. Hotărîre cu privire la Ministerul Industriei (nr. 1607, 30 decembrie 2003).

89. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1611, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

90. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală, semnat la Roma la 3 iulie 2002 (nr. 1612, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

91. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 19 iunie 2001 (nr. 1613, 31 decembrie 2003).

92. Hotărîre despre aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Codului muncii (nr. 1615, 31 decembrie 2003).

93. Hotărîre despre aprobarea structurii Direcției Serviciului de Alternativă (nr. 1616, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

94. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne ale statelor-membre ale C.S.I. Cu privire la condițiile de remunerare a muncii în organele Comunității Statelor Independente, finanțate din bugetul unic al organelor C.S.I. (nr. 1617, 31 decembrie 2003). ...................................................................

95. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1618, 31 decembrie 2003).

96. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 216 din 20 martie 2001 (nr. 1619, 31 decembrie 2003).

97. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (nr. 1620, 31 decembrie 2003).

98. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 515 din 25 aprilie 2003 (nr. 1621, 31 decembrie 2003).

99. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a ajutorului bănesc refugiaților (nr. 1622, 31 decembrie 2003).

100. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind anularea penalităților pentru nevirarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate și neachitate la situația din 1 ianuarie 2002, contribuabililor care nu au datorii la plata salariilor și contribuțiilor de asigurări sociale de stat (nr. 1623, 31 decembrie 2003).

101. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției reformării sistemului penitenciar și Planului de măsuri pe anii 2004-2013 pentru realizarea Concepției reformării sistemului penitenciar (nr. 1624, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

102. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1096 din 19 august 2002 (nr. 1625, 31 decembrie 2003).

103. Hotărîre despre instituirea Grupului de negociere a unui grant din partea Fondului Global de Mediu (nr. 1626, 31 decembrie 2003).

104. Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din fondul de rezervă (nr. 1628, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

105. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 1629, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

106. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1085 din
9 octombrie 2001 și abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 691 din 3 iunie 2002
(nr. 1632, 31 decembrie 2003).

107. Hotărîre cu privire la autorizarea unor lucrări de proiectare (nr. 1633, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

108. Hotărîre cu privire la transmiterea școlilor sportive de la balanța Confederației Sindicatelor din Moldova la balanța Departamentului Tineret și Sport (nr. 1634, 31 decembrie 2003).

109. Hotărîre privind instalarea portretului sculptural și a unei plăci comemorative ale marelui poet rus Alexandr Pușkin în mun. Chișinău (nr. 1635, 31 decembrie 2003).

110. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1539 din 28 noiembrie 2002 (nr. 1637, 31 decembrie 2003).

111. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1322 din 29 decembrie 2000 (nr. 1638, 31 decembrie 2003).

112. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1639, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

113. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1640, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

114. Hotărîre despre aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea economiei tenebre pe piața produselor petroliere (nr. 1641, 31 decembrie 2003).

115. Hotărîre cu privire la retribuirea muncii și asigurarea materială a personalului Cancelariei de Stat (nr. 1, 14 ianuarie 2004).

116. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui CROHIN Ion (nr. 2, 14 ianuarie 2004).

117. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui CANNA Valeriu nbsp;(nr. 3, 14 ianuarie 2004).

118. Dispoziție (nr. 136-d, 31 decembrie 2003).

119. Dispoziție (nr. 1-d, 6 ianuarie 2004).

120. Dispoziție (nr. 2-d, 6 ianuarie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

17. Ordin cu privire la unele măsuri de reglementare a activității notariale (nr. 2, 4 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Agenției Naționale Pentru Reglementare în Telecomunicații și Informaticănbsp;

18. Hotărîre cu privire la aprobarea Etapei a II-a de rebalansare a tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicații de bază prestate de Operatorul cu situație dominantă pe piața acestor servicii S.A. Moldtelecom (nr. 32, 24 decembrie 2003).

19. Informație privind licențele eliberate de ANRTI în semestrul doi al anului 2003

nbsp;Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

20. Hotărîre cu privire la excluderea Promovare SA din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 29/8, 4 decembrie 2003).

21. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii CSPHV nr. 3-2 din 12.02.1998 (nr. 29/9, 4 decembrie 2003).

22. Hotărîre cu privire la înregistrarea formelor și procedurilor Depozitarului Național de valori Mobiliare al Moldovei (nr. 29/11, 4 decembrie 2003).

23. Ordonanță cu privire la suspendarea blocării conturilor personale ale SRL Mixt - AF (nr. 29/7, 4 decembrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

24. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile comerciale din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (nr. 4, 5 ianuarie 2004). .

Acte ale Camerei de Licențiere a Republicii Moldova

25. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna noiembrie 2003

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte