Nr. 16-18 23.01.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

107. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 1635-III, 15 ianuarie 2004).

108. Legea pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (nr. 550-XV, 25 decembrie 2003).

109. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 1636-III, 15 ianuarie 2004).

110. Lege pentru completarea articolului 24 al Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 551-XV, 25 decembrie 2003).

111. Decretnbsp; privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 1637-III, 16 ianuarie 2004).

112. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a întreprinderilor zootehnice (nr. 553-XV, 25 decembrie 2003).

113. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la aprobarea listelor producătorilor agricoli cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) (nr. 1638-III, 16 ianuarie 2004).

114. Lege cu privire la aprobarea listelor producătorilor agricoli cărora li se anulează penalitățile și sancțiunile financiare (amenzile) (nr. 572-XV, 26 decembrie 2003).

115. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 1643-III, 19 ianuarie 2004).

116. Lege privind modificarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 580-XV, 26 decembrie 2003).

117. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 586-XV, 26 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

118. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria MORARU (nr. 1639-III, 17 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

119. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Boris SEREBRENICOV (nr. 1640-III, 17 ianuarie 2004).

120. Decret privind instituirea bursei Președintelui Republicii Moldova (nr. 1641-III, 17 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

121. Decret privind eliberarea din serviciul militar cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor durata serviciului cărora a expirat (nr. 1642-III, 19 ianuarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Decizie privind respingerea sesizării deputatului în Parlament Mihai Petrache despre interpretarea art. 60 alin. (1) și art. 66 lit. c) din Constituție (25 decembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

nbsp;

121. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1603, 30 decembrie 2003).

122. Hotărîre despre elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu și a proiectului de buget pe anul respectiv (nr. 1631, 31 decembrie 2003).

123. Hotărîre cu privire la conferirea numelui Sfîntul Gheorghe Liceului de Cadeți al Academiei {tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1642, 31 decembrie 2003).

124. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității (nr. 1643, 31 decembrie 2003).

125. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1644, 31 decembrie 2003).

126. Hotărîre cu privire la instituirea Consiliului de observatori al Proiectului de integrare socială a tinerilor (nr. 1645, 31 decembrie 2003).

127. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere în domeniul industriei între Ministerul Industriei al Republicii Moldova și Serviciul Public al Economiei, Energeticii, Comerțului Exterior și Politicii {tiințifice al Regatului Belgiei (nr. 4, 15 ianuarie 2004).

128. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea tehnică (nr. 5, 15 ianuarie 2004).

129. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Comitetul Monitorizării Financiare al Federației Ruse privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită (nr. 6, 15 ianuarie 2004).

130. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectelor de Protocoale între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova, Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere rutiere Criva-Mamalîga, Medveja-Zelionaia, Larga-Kelimențî, Briceni-Rossoșanî, Giurgiulești-Reni (nr. 7, 15 ianuarie 2004).

131. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus de colaborare tehnico-științifică (nr. 8, 15 ianuarie 2004).

132. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 9, 15 ianuarie 2004). ......

133. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 10, 15 ianuarie 2004).

134. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Efim CHILARI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Uzbekistan (nr. 11, 15 ianuarie 2004). ............................................

135. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Kazahstan privind călătoriile reciproce ale cetățenilor (nr. 12, 15 ianuarie 2004).

136. Hotărîre cu privire la modificarea unor prevederi din Hotărîrea Guvernului nr. 1202 din 8 noiembrie 2001 (nr. 13, 15 ianuarie 2004).

137. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției europene privind transferarea persoanelor condamnate, precum și a proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană privind transferarea persoanelor condamnate (nr. 14, 16 ianuarie 2004). ..........................................................

138. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Vamal al Republicii Moldova și Comitetul Vamal de Stat al Republicii Uzbekistan cu privire la cooperarea metodologică și informațională în domeniul statisticii vamale a comerțului exterior (nr. 15, 16 ianuarie 2004).

139. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind colaborarea în domeniul turismului (nr. 16, 16 ianuarie 2004).

140. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (nr. 17, 16 ianuarie 2004). ..........................

141. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 18, 16 ianuarie 2004).

142. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de colaborare economică, științifică, tehnică și industrială de lungă durată între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru (nr. 19, 16 ianuarie 2004). .

143. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri dlui Vitalie SLONOVSCHI, viceministru al afacerilor externe (nr. 20, 16 ianuarie 2004).

144. Hotărîre cu privire la baterea și emiterea unor monede jubiliare și comemorative (nr. 21, 16 ianuarie 2004).

145. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 22, 16 ianuarie 2004).

146. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale (nr. 23, 19 ianuarie 2004).

147. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cipru privind reglementarea fluxurilor migratoare ale forței de muncă între ambele state
(nr. 24, 19 ianuarie 2004).

148. Hotărîre privind aprobarea Acordului între Ministerul Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova și Ministerul Mediului al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale (nr. 25, 19 ianuarie 2004).

149. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 460 din 15 iunie 2001 (nr. 30, 19 ianuarie 2004).

150. Dispoziție (nr. 3-d, 15 ianuarie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor al Republicii Moldova

26. Ordin (nr. 205, 22 decembrie 2003).

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

27. Ordin cu privire la repartizarea cotei la exportul de zahăr în România (nr. 01, 12 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;

Acte ale Departamentului Statistică și Sociologie al Republicii Moldova

28. Indicii prețurilor de consum al populației.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

29. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii CNVM nr. 6/5 din 03.02.2000, cu privire la aprobarea Modului de lichidare a participantului profesionist sau a activității lui pe piața valorilor mobiliare în cazul retragerii (expirării termenului) licenței eliberate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (nr. 30/2, 12 decembrie 2003).

30. Hotărîre cu privire la anularea valorilor mobiliare emise de О.M. Elat SA (nr. 31/2, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

31. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare - Compania de estimare Estima-Grup SRL (nr. 31/4, 18 decembrie 2003).

32. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței OAI Stride-AF SRL (nr. 31/5, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

33. Hotărîre cu privire la excluderea OAI MF REAL ECON SA din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 31/6, 18 decembrie 2003).

34. Hotărîre cu privire la excluderea OAI Omega-Prim SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 31/7, 18 decembrie 2003).

35. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 48/7 din 17.12.2002 (nr. 31/9, 18 decembrie 2003).

36. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare (nr. 31/10, 18 decembrie 2003).

37. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea societăților pe acțiuni (nr. 31/3-O, 18 decembrie 2003).

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

38. Hotărîre privind modificarea Regulamentului nr. 5/08 cu privire la modul de formare și menținere a rezervelor obligatorii de către băncile comerciale ale Republicii Moldova (nr. 7, 15 ianuarie 2004).nbsp;

Acte ale Comitetului pentru Оnfiere al Republicii Moldova

39. Informație privind copiii luați la evidență pentru adopție domiciliați pe teritoriul autorităților tutelare. nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte