Nr. 19-21 30.01.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

122. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 1644-III, 22 ianuarie 2004). ..

123. Lege pentru modificarea și completarea Codului cu privire la contravențiile administrative și a Legii nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate (nr. 522-XV, 18 decembrie 2003).

124. Hotărîre cu privire la aprobarea Priorităților strategice ale cercetării-dezvoltării pentru anii 2004-2010 (nr. 566-XV, 25 decembrie 2003).

125. Decret privind numirea domnului Ion NA{CO în funcția de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă (nr. 1645-III, 22 ianuarie 2004).

126. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1646-III, 22 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

127. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1647-III, 22 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

128. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1648-III, 22 ianuarie 2004).

129. Decret privind eliberarea domnului Eugeniu CLIM din funcția de judecător și președinte al Curții de Apel Bălți (nr. 1649-III, 23 ianuarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre despre aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2003 (nr. 1, 21 ianuarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

151. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea și modificarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1567, 25 decembrie 2003).

152. Hotărîre despre Conceptul redresării pieței valorilor mobiliare (nr. 1630, 31 decembrie 2003). nbsp;nbsp;

153. Hotărîre cu privire la crearea sistemului de acreditare în domeniul evaluării conformității produselor (nr. 1646, 31 decembrie 2003).

154. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2004 (nr. 1647, 31 decembrie 2003).

155. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier (nr. 27, 19 ianuarie 2004).

156. Hotărîre cu privire la transmiterea unui edificiu (nr. 28, 19 ianuarie 2004).

157. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele acte normative ale Guvernului (nr. 29, 19 ianuarie 2004).

158. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru perfecționarea cadrelor din administrația publică în anul 2004 la Academia de Administrare Publică pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 31, 20 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

159. Hotărîre cu privire la reorganizarea Institutului Național al Viei și Vinului (nr. 32, 21 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

160. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea de invitații cetățenilor străini și apatrizilor (nr. 33, 22 ianuarie 2004).

161. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dnei LUPAN Elvira (nr. 34, 22 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

162. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui RUSU Vasile (nr. 35, 22 ianuarie 2004). nbsp;

163. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind cooperativele de producție nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 (nr. 36, 22 ianuarie 2004). ...........................

164. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 (nr.37, 23 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

165. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind călătoriile reciproce fără de vize ale cetățenilor (nr. 38, 23 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

166. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea actelor finale ale Conferinței Plenipotențiare a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, adoptate la 18 octombrie 2002, la Marrakech (nr. 39, 23 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

167. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Convenției interguvernamentale pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 41, 23 ianuarie 2004).

168. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 43, 23 ianuarie 2004).

169. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind colaborarea și asistența reciprocă în problemele respectării legislației fiscale (nr. 44, 23 ianuarie 2004).

170. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Republica Moldova și Republica Slovacă pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 45, 23 ianuarie 2004).

171. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Vasile ZGARDAN, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor (nr. 46, 23 ianuarie 2004).

172. Hotărîre despre aprobarea unor proiecte de acte legislative (nr. 49, 23 ianuarie 2004).

173. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mihail MANOLI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii (nr. 50, 23 ianuarie 2004). ........................................

174. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1069 din 14 august 2002 (nr. 51, 23 ianuarie 2004).

175. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1133 din 17 septembrie 2003 (nr. 52, 23 ianuarie 2004).

176. Hotărîre cu privire la organizarea Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor-2004 (ediția a XXXVIII-a) (nr. 53, 23 ianuarie 2004).

177. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 15 iulie 2003 (nr. 57, 26 ianuarie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

40. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării și acreditării Liceului Teoretic Larga, raionul Briceni (nr. 10.1, 23 decembrie 2003).

41. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituțiile de învățămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova și or. Bender.

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

42. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului activității FINN DAAC-Hermes (nr. 31/8, 18 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

43. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Daac-Matcom (nr. 32/2, 25 decembrie 2003). nbsp;

44. Hotărîre cu privire la înregistrarea modificărilor la Declarațianbsp; de investiții și Regulamentul privind stabilirea remunerației Managerului, Depozitarului, Registratorului și Auditorului FINN D-Invest SA (nr. 32/4, 25 decembrie 2003).

45. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale (nr. 32/5, 25 decembrie 2003).nbsp;

46. Ordonanță cu privire la suspendarea blocării valorilor mobiliare ale SA Marița la contul personal al SRL Decamil-Com (nr. 32/3-O, 25 decembrie 2003).

47. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 29.12.2003 cu acțiunile emise de SA Cristal-Flor (nr. 1/1-O, 4 ianuarie 2004).

48. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 2/2-O, 15 ianuarie 2004).

49. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 3/1-O, 19 ianuarie 2004).

49a. Lista agenților economici cărora li s-a retras licența de activitate de către Camera de Licențiere în luna decembrie 2003.

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte