Nr. 6-12 01.02.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

39. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1621-III, 30 decembrie 2003).

40. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 446-XV, 13 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;

41. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova (nr. 1613-III, 26 decembrie 2003).

42. Lege cu privire la statutul forței militare străine în Republica Moldova (nr. 448-XV, 13 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

43. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (nr. 1614-III, 26 decembrie 2003).

44. Lege cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (nr. 467-XV, 21 noiembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

45. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 1606-III, 26 decembrie 2003).

46. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local (nr. 481-XV, 4 decembrie 2003).

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1622-III, 30 decembrie 2003).

48. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 482-XV, 4 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

49. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolelor 1528nbsp;și 1791nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 1607-III, 26 decembrie 2003).

50. Lege pentru modificarea articolelor 1528nbsp;și 1791nbsp;din Codul cu privire la contravențiile administrative (nr. 490-XV, 5 decembrie 2003).

51. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate, dar neplătite de către organizațiile și întreprinderile din cadrul sistemului cooperației de consum (nr. 1618-III, 30 decembrie 2003).

52. Lege cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) calculate, dar neplătite de către organizațiile și întreprinderile din cadrul sistemului cooperației de consum (nr. 493-XV, 5 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

53. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1612-III, 26 decembrie 2003).

54. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 501-XV, 11 decembrie 2003). nbsp;nbsp;

55. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 1616-III, 29 decembrie 2003). .....................

56. Lege pentru completarea articolului 27 din Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice (nr. 525-XV, 18 decembrie 2003).

57. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 203 din Titlul V al Codului fiscal și a Legii nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare (nr. 1632-III, 30 decembrie 2003).

58. Lege pentru completarea articolului 203 din Titlul V al Codului fiscal și a Legii nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare (nr. 529-XV, 18 decembrie 2003). ................................

59. Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului {tiințifico-Tehnologic din Ucraina (nr. 1608-III, 26 decembrie 2003).

60. Lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul de constituire a Centrului {tiințifico-Tehnologic din Ucraina (nr. 531-XV, 18 decembrie 2003).

61. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 270-XV din 27 iunie 2003 cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 1619-III, 30 decembrie 2003). ...

62. Lege privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 270-XV din 27 iunie 2003 cu privire la anularea penalităților și sancțiunilor financiare (amenzilor) (nr. 539-XV, 19 decembrie 2003).

63. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției civile privind corupția (nr. 1610-III, 26 decembrie 2003).

64. Lege pentru ratificarea Convenției civile privind corupția (nr. 542-XV, 19 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

65. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 437 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 1611-III, 26 decembrie 2003).

66. Lege pentru modificarea articolului 437 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 544-XV, 19 decembrie 2003).

67. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1623-III, 30 decembrie 2003).

68. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 549-XV, 25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;

69. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 1620-III, 30 decembrie 2003). .........

70. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecția socială specială a unor categorii de populație (nr. 554-XV, 25 decembrie 2003).

71. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1624-III, 30 decembrie 2003).

72. Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 559-XV, 25 decembrie 2003).

73. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2004 (nr. 1625-III, 30 decembrie 2003).

74. Lege cu privire la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2004 (nr. 565-XV, 25 decembrie 2003).

75. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 1617-III, 29 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

76. Lege privind ratificarea Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 567-XV, 25 decembrie 2003).

77. Decret pentru promulgarea Legii privind completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1630-III, 30 decembrie 2003).

78. Lege privind completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 568-XV, 25 decembrie 2003).

79. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 375-XV din 26 septembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 1633-III, 30 decembrie 2003).

80. Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 375-XV din 26 septembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 569-XV, 25 decembrie 2003).

81. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr, 1626-III, 30 decembrie 2003).

82. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 1519-XV din 6 decembrie 2002 (nr. 570-XV, 25 decembrie 2003).

83. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea articolului 57 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1627-III, 30 decembrie 2003). ..............

84. Lege pentru modificarea și completarea articolului 57 al Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 576-XV, 26 decembrie 2003).

85. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 1628-III, 30 decembrie 2003).

86. Lege pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte legislative (nr. 577-XV, 26 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

87. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 20 din Codul fiscal (nr. 1631-III, 30 decembrie 2003).

88. Lege pentru completarea articolului 20 din Codul fiscal (nr. 582-XV, 26 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

89. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal și a anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 1629-III, 30 decembrie 2003).

90. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal și a anexei nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (nr. 583-XV, 26 decembrie 2003).

91. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției pazei frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 479-XV, 4 decembrie 2003).

92. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind amnistia unor categorii de persoane (nr. 548-XV, 25 decembrie 2003).

93. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 555-XV, 25 decembrie 2003).

94. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 556-XV, 25 decembrie 2003).

95. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 57 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 557-XV, 25 decembrie 2003).

96. Hotărîre privind repartizarea către beneficiari și pe obiective a alocațiilor pentru finanțarea investițiilor capitale prevăzute la bugetul de stat pe anul 2004 (nr. 558-XV, 25 decembrie 2003).

97. Hotărîre asupra proiectului de Lege privind modificarea articolului 33 din Legea nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 560-XV, 25 decembrie 2003).

98. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 561-XV, 25 decembrie 2003).

99. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Legea salarizării nr. 1305-XII din 25 februarie 1993 (nr. 562-XV, 25 decembrie 2003).

100. Hotărîre asupra proiectului de Lege cu privire la investiții în activitatea de antreprenoriat (nr. 574-XV, 26 decembrie 2003).

101. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 584-XV, 26 decembrie 2003). ..................

102. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 46-XV din 11 aprilie 2001 privind desemnarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova în organizații parlamentare internaționale (nr. 585-XV, 26 decembrie 2003).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

36. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SLIPENCHI Vitalie (nr. 1476, 10 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

37. Hotărîre privind aprobarea Strategiei pentru tineret (nr. 1541, 22 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

38. Hotărîre despre unele măsuri de îmbunătățire a activității Guvernului ce ține de eficientizarea cadrului normativ și a conlucrării cu Parlamentul (nr. 1555, 24 decembrie 2003).

39. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea punctului 2) al articolului 27 din Legea cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002
(nr. 1557, 25 decembrie 2003).

40. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind organizarea judecătorească (nr. 1559, 25 decembrie 2003).

41. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectelor de modificare și completare a unor acte legislative (nr. 1560, 25 decembrie 2003).

42. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (nr. 1561, 25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

43. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii privind activitatea operativă de investigații nr. 45-XIII din 12 aprilie 1994 (nr. 1563, 25 decembrie 2003). ..................

44. Hotărîre despre retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1564, 25 decembrie 2003).

45. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind transmiterea recipiselor trezoreriale de creanțe (nr. 1565, 25 decembrie 2003).

46. Hotărîre cu privire la Premiul Național în domeniul literaturii, artei și arhitecturii (nr. 1568, 25 decembrie 2003).

47. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 1569, 25 decembrie 2003).

48. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal (nr. 1570, 25 decembrie 2003).

49. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1573, 25 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

50. Hotărîre despre instituirea Comisiei naționale pentru implementarea și realizarea prevederilor Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, precum și a mecanismelor și prevederilor Protocolului de la Kyoto (nr. 1574, 26 decembrie 2003).

51. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1576, 26 decembrie 2003).

52. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1579, 29 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

53. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind completarea Titlului V al Codului fiscal (nr. 1580, 29 decembrie 2003).

54. Hotărîre cu privire la aprobarea Completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1581, 29 decembrie 2003).

55. Hotărîre privind importul și utilizarea subproduselor comestibile de origine animală (nr. 1583, 29 decembrie 2003).

56. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 (nr. 1584, 29 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

57. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la colaborarea în domeniul informatizării și tehnologiilor informaționale (nr. 1585, 29 decembrie 2003).

58. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului de organizare a Festivalului Internațional de Muzică al țărilor francofone (nr. 1586, 29 decembrie 2003).

59. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1587, 29 decembrie 2003).

60. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind regimurile stărilor de urgență, de asediu și de război (nr. 1588, 29 decembrie 2003).

61. Hotărîre cu privire la transmiterea Centrului de plasament temporar și reabilitare pentru copii din mun. Bălți în subordinea Ministerului Sănătății (nr. 1589, 29 decembrie 2003).

62. Hotărîre privind aprobarea Componenței nominale a Colegiului Departamentului Migrațiune (nr. 1590, 29 decembrie 2003).

63. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1591, 29 decembrie 2003).

64. Hotărîre despre modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1349 din 16 octombrie 2002 (nr. 1592, 29 decembrie 2003).

65. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (nr. 1593, 29 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

66. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 1594, 29 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

67. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 2 iunie 1993 (nr. 1595, 30 decembrie 2003).

68. Hotărîre cu privire la lichidarea Companiei de Stat Teleradio-Moldova (nr. 1596, 30 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

69. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 233 din Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 1597, 30 decembrie 2003).

70. Hotărîre privind atribuirea codurilor fiscale asociațiilor obștești cu sediul în raioanele de Est ale Republicii Moldova (nr. 1598, 30 decembrie 2003).

71. Hotărîre despre modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1599, 30 decembrie 2003). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

72. Hotărîre cu privire la instituirea titlului de Medic șef de onoare al Spitalului Clinic Republican (nr. 1600, 30 decembrie 2003).

73. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 369 din 5 iunie 1995 (nr. 1605, 30 decembrie 2003).

74. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor și completărilor la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind comerțul liber din
16 iunie 1993 (nr. 1606, 30 decembrie 2003).

75. Hotărîre cu privire la recunoașterea societăților internaționale de clasificare a navelor (nr. 1608, 30 decembrie 2003).

76. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate industrială create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu (nr. 1609, 31 decembrie 2003).

77. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1610, 31 decembrie 2003).

78. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1614, 31 decembrie 2003).

79. Dispoziție (nr. 135-d, 29 decembrie 2003).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică

13. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului privind eliberarea licențelor în domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 33, 24 decembrie 2003).

14. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului prestări servicii de telefonie fixă, compartimentul: prestări servicii de telefonie fixă de bază urbană și rurală (nr. 34, 24 decembrie 2003).

15. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul prestări servicii de telefonie mobilă celulară GSM (nr. 35, 25 decembrie 2003).

16. Hotărîre privind aprobarea Ofertei de Interconectare de Referință a S.A. MOLDTELECOM pentru anul 2004 (nr. 36, 29 decembrie 2003).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte