Nr. 26-29 13.02.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

nbsp;149. Legea privind partidele și alte organizații social-politice (nr. 718-XII, 17 septembrie 1991). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

150. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 1666-III, 5 februarie 2004).

151. Lege pentru modificarea Legii nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (nr. 579-XV, 26 decembrie 2003).

152. Decret pentru promulgarea Legii privind aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 1677, 10 februarie 2004).

153. Lege privind aplicarea unei măsuri de salvgardare provizorii (nr. 8-XV, 5 februarie 2004).

154. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 10-XV, 5 februarie 2004).

155. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1662-III, 4 februarie 2004).

156. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor ODOBESCU (nr. 1665-III, 5 februarie 2004).

157. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vasile DOBОNDĂ (nr. 1667-III, 5 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

158. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Valentina HОNCU (nr. 1668-III, 6 februarie 2004).

159. Decret privind rechemarea domnuluiui Valentin CIUMAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă unele organizații internaționale (nr. 1669-III, 6 februarie 2004).

160. Decret pentru modificarea unor decrete ale Președintelui Republicii Moldova (nr. 1670-III, 6 februarie 2004).

161. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe |ОBОRNĂ (nr. 1671-III, 7 februarie 2004).

162. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnului Evgheni SMIRNOV (nr. 1672-III, 7 februarie 2004).

163. Decret privind numirea domnului Nicolae DUDĂU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 1673-III, 9 februarie 2004).

164. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iacob TIMCIUC (nr. 1674-III, 9 februarie 2004).

165. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Isaac BERSUKER (nr. 1675, 9 februarie 2004). .

166. Decret privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Ion ABABII (nr. 1676, 10 februarie 2004).

167. Decret privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Erhard BUSEK (nr. 1678, 10 februarie 2004).

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

nbsp;

7. Decizie pentru respingerea sesizării unui grup de deputați pentru controlul constituționalității Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 489-XV din 5 decembrie 2003 (14 ianuarie 2004). ..........................................

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

212. Hotărîre cu privire la crearea Centrului de Plasament Temporar al Străinilor (nr. 71, 30 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;

213. Hotărîre privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură (nr. 72, 30 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

214. Hotărîre cu privire la Premiul de stat pentru realizări în domeniul calității, productivității și competitivității (nr. 74, 30 ianuarie 2004).

215. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat (nr. 77, 30 ianuarie 2004).

216. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Codul privind activitatea practică a vinificatorului (nr. 78, 2 februarie 2004).

217. Hotărîre privind aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 932 din 6 septembrie 2001 (nr. 82, 2 februarie 2004).

218. Hotărîre privind consemnarea aniversării a 15-ea de la retragerea contingentului limitat al trupelor armate din Afganistan (nr. 83, 3 februarie 2004).

219. Hotărîre cu privire la clădirile administrative gestionate de ministere, departamente și alte organe de stat (nr. 84, 3 februarie 2004).

220. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind comerțul liber între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei (nr. 87, 4 februarie 2004). ............................................

221. Hotărîre despre acțiunile privind asigurarea rambursării creditelor externe primite pe parcursul anilor 1991-2002 (nr. 88, 4, februarie 2004).

222. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 95, 4 februarie 2004).

223. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului de Acord privind dezvoltarea cooperării între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia (nr. 96, 4 februarie 2004). ..................................

224. Hotărîre pentru acordarea deplinelor puteri domnului Ion COROPCEAN, {eful Marelui Stat Major al Armatei Naționale a Republicii Moldova, prim-viceministru al apărării (nr. 97, 4 februarie 2004). .......................................

225. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Departamentul Sănătății al Statului Carolina de Nord privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 98, 4 februarie 2004).

226. Hotărîre despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene în domeniul muncii și Protocolului executiv anexat (nr. 99, 4 februarie 2004).

227. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Departamentul Trupelor de Grăniceri al Republicii Moldova și Departamentul General de Pază a Hotarelor al Republicii Polonia privind colaborarea în domeniul securizării frontierelor de stat pe căile de trafic internațional (nr. 100, 4 februarie 2004).............................................

228. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Republica Moldova și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 101, 4 februarie 2004).

229. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, traficului ilicit de droguri și substanțe psihotrope, terorismului și altor tipuri de infracțiuni grave (nr. 102, 4 februarie 2004). ...................................................

230. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 749 din 7 august 1997 (nr. 103, 4 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

231. Hotărîre despre aprobarea Acordului privind expertiza interstatală a proiectelor de construcții care prezintă interes reciproc pentru statele-membre ale Comunității Statelor Independente (nr. 104, 4 februarie 2004).......

232. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind încetarea valabilității Acordului cu privire la crearea Uniunii euroasiatice interstatale Cărbune și metal din 24 septembrie 1993 (nr. 105, 4 februarie 2004).

233. Hotărîre despre inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale
(nr. 106, 4 februarie 2004).

234. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru ameliorarea situației economico-financiare a S.A. Apeductul Soroca - Bălți (nr. 107, 4 februarie 2004).

235. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 103 din Titlul III al Codului fiscal (nr. 108, 4 februarie 2004).

236. Hotărîre privind aprobarea Componenței nominale a Colegiului Departamentului Dezvoltarea Turismului (nr. 109, 4 februarie 2004).

237. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 112, 5 februarie 2004).

238. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 113, 5 februarie 2004).

239. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 114, 6 februarie 2004).

240. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază (nr. 115, 6 februarie 2004). .............

241. Hotărîre cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 28 iunie 2001 (nr. 116, 6 februarie 2004).

242. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 (nr. 117, 6 februarie 2004).

243. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 118, 6 februarie 2004).

244. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 119, 6 februarie 2004).

245. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la produsele de uz fitosanitar și fertilizanți (nr. 121, 9 februarie 2004).

246. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui STRATAN Andrei
(nr. 125, 11 februarie 2004).

247. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui STĂVILĂ Ion (nr. 126, 11 februarie 2004).

248. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui SLONOVSCHI Vitalie (nr. 127, 11 februarie 2004).

249. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui STATI Sergiu (nr. 128, 11 februarie 2004).

250. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei KISTRUGA Eugenia (nr. 129, 11 februarie 2004)..

251. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei MOLDOVAN-BATRОNAC Viorelia (nr. 130, 11 februarie 2004).

252. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui NIREAN Tudor (nr. 131, 11 februarie 2004)

253. Dispoziție (nr. 15-d, 9 februarie 2004).

254. Dispoziție (nr. 16-d, 9 februarie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Departamentului Dezvoltarea Turismului

nbsp;al Republicii Moldova

61. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la brevetarea activității turistice și la prelungirea termenului de valabilitate a brevetelor de turism (nr. 2).

Acte ale Agenției Naționale Pentru Reglementare în Telecomunicații și Informaticănbsp;

62. Hotărîre privind atribuirea resurselor de numerotare pentru unele servicii din domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 01/1, 28 ianuarie 2004).

63. Hotărîre cu privire la aprobarea plăților pentru resursele de numerotare (nr. 01/2, 28 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

64. Hotărîre cu privire la aprobarea Formularului-tip Raportul anual al titularului de licență în domeniul telecomunicațiilor și informaticii (nr. 02/1, 4 februarie 2004).

65. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de telecomunicații prestate de Operatorul cu situație dominantă pe piața acestor servicii S.A. Moldtelecom (nr. 02/2, 4 februarie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

66. Hotărîre cu privire la extinderea teritorială a atribuțiilor de funcție ale Agențiilor Teritoriale ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 2/3, 15 ianuarie 2004).

67. Ordonanță cu privire la aplicarea restricțiilor în activitatea SA Promacon (nr. 2/5-O, 15 ianuarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

68. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la depozitele overnight acceptate de Banca Națională a Moldovei de la bănci (nr. 26, 5 februarie 2004).

69. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de efectuare de către Banca Națională a Moldovei a operațiunilor de depozit în lei moldovenești cu băncile autorizate (nr. 27, 5 februarie 2004).

Parteanbsp; IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte