Nr. 42-44 12.03.2004

Partea I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldovanbsp;nbsp;

247. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 156-XIV, 14 octombrie 1998).

248. Decret pentru promulgarea Legii asistenței sociale (nr. 1714-III, 2 martie 2004).

249. Legea asistenței sociale (nr. 547-XV, 25 decembrie 2003).

250. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1717-III, 3 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;

251. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 3-XV, 5 februarie 2004).

252. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendament la Acordul dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1719-III, 4 martie 2004).

253. Lege pentru ratificarea Protocolului de amendament la Acordul dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 37-XV, 19 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

254. Hotărîre asupra proiectului Titlului VII al Codului fiscal Taxele locale (nr. 47-XV, 26 februarie 2004).

255. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Titlului VII al Codului fiscal (nr. 48-XV, 26 februarie 2004).

256. Hotărîre asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 53-XV, 27 februarie 2004).

257. Hotărîre cu privire la participarea militarilor Armatei Naționale la operațiunile internaționale post-conflict cu caracter umanitar în Irak (nr. 57-XV, 27 februarie 2004).nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

258. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărîrea Parlamentului nr. 15-XV din 22 martie 2001 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentuluinbsp; (nr. 68-XV, 4 martie 2004).

259. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Vladimir MININ (nr. 1712-III, 2 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

260. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Convenției Consulare dintre Republica Moldova și Republica Ungară (nr. 1713-III, 2 martie 2004).

261. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Tatiana VIERU (nr. 1715-III, 3 martie 2004).

262. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 340-III din 21 noiembrie 2001 (nr. 1716-III, 3 martie 2004).

263. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Sultanatul Oman privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1718-III, 4 martie 2004). ...............

264. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Bahrain privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 1720-III, 4 martie 2004). ...............

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi ale art. 452 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 1, 2 martie 2004).

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra respectării Legii Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri și servicii provenite din tranzacțiile economice externe nr. 1466-XIII din 29.01.98 (nr. 4, 21 ianuarie 2004).

Partea II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

322. Hotărîre cu privire la aprobarea Componenței nominale a delegației moldave la cea de-a șasea reuniune a Consiliului de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (Bruxelles, 23-24 februarie 2004) (nr. 168, 20 februarie 2004).

323. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, prim-viceministru al finanțelor (nr. 186, 27 februarie 2004).

324. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 187, 27 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

325. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 188, 27 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

326. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante (nr. 192, 1 martie 2004).

327. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul special extrabugetar al sistemului penitenciar al Republicii Moldova (nr. 194, 1 martie 2004).

328. Hotărîre despre aprobarea Modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 22 august 2002 (nr. 195, 1 martie 2004).

329. Hotărîre cu privire la Consiliul de Expertiză Tehnico-Artistică (CETA) în domeniul meșteșugurilor artistice populare (nr. 196, 2 martie 2004).

330. Hotărîre despre coordonarea activității interministeriale în promovarea politicii de integrare europeană a țării (nr. 197, 2 martie 2004).

331. Hotărîre despre aprobarea Planului complex de acțiuni privind dezvoltarea ramurii și industriei farmaceutice pentru anii 2004-2006 (nr. 202, 4 martie 2004).

332. Hotărîre despre aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 603-XIII din 3 octombrie 1995 (nr. 203, 4 martie 2004).

333. Hotărîre despre aprobarea componenței Colegiului Ministerului Justiției (nr. 205, 4 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

334. Hotărîre despre aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Afacerilor Interne (nr. 206, 4 martie 2004).

335. Hotărîre cu privire la situația social-economică în raionul Leova și activitatea autorităților administrației publice locale în vederea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale (nr. 207, 4 martie 2004). .............

336. Hotărîre cu privire la susținerea financiară a unor participanți la conflictul armat din 1992 (nr. 208, 4 martie 2004).

337. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală (nr. 210, 4 martie 2004).

338. Hotărîre despre proiectul Acordului încheiat prin schimb de scrisori între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei cu privire la proiectul de aprovizionare cu echipament agricol (2KR), tranșa IV (nr. 211, 4 martie 2004).

339. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 1217-XIII din 25 iunie 1997 cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997-1998 (nr. 212, 4 martie 2004). ...................

340. Hotărîre despre aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea articolului 25 din Legea privind statutul alesului local (nr. 213, 4 martie 2004).

341. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 123-XV din 18 martie 2003 privind administrația publică locală (nr. 214, 4 martie 2004).

342. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Zinaida GRECIANОI, ministru al finanțelor (nr. 219, 5 martie 2004).

343. Hotărîre despre aprobarea unor proiecte de acte legislative (nr. 223, 5 martie 2004).

344. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui ȚURCANU Vladimir (nr. 237, 10 martie 2004).

345. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei COTRUȚA Maria (nr. 238, 10 martie 2004).

346. Dispoziție (nr. 23-d, 27 februarie 2004).

347. Dispoziție (nr. 24-d, 28 februarie 2004).

348. Dispoziție (nr. 27-d, 3 martie 2004).

349. Dispoziție (nr. 28-d, 5 martie 2004).

Partea III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

99. Ordin cu privire la numirea în funcția de notar de stat (nr. 74, 16 februarie 2004).

100. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului doamnei Alexandra Vidrașcu (nr. 110, 3 martie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

Acte ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

101. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării SA Luceafărul-Service (nr. 5/2, 12 februarie 2004). nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;

102. Hotărîre cu privire la suspendarea acțiunii licenței pentru dreptul de desfășurare a activității de audit al participanților profesioniști pe piața valorilor mobiliare, eliberată anterior Companiei ECD Audit-Grup SRL (nr. 5/3, 12 februarie 2004).

103. Hotărîre cu privire la excluderea OAI Manager Capital Grup - Managerul Fondului SRL din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 5/4, 12 februarie 2004).

104. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/7 din 17.04.2003 Cu privire la unele măsuri îndreptate spre asigurarea respectării cerințelor legislației la efectuarea tranzacțiilor cu valorile mobiliare ale societăților pe acțiuni de tip deschis (nr. 5/5, 12 februarie 2004).

105. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 5/6-O), 12 februarie 2004).

106. Ordonanță cu privire la deblocarea conturilor bancare ale societăților pe acțiuni (nr. 6/2-O, 19 februarie 2004).

Partea IV

Publicații ale agenților economici

Partea V

Avize pierderi de acte